Profilbilde av Jørgen Flor

Jørgen Flor

PSYKOLOGSPESIALIST

Om Jørgen Flor

Jeg er en trygg, tydelig og nysgjerrig psykolog som er opptatt av å skreddersy behandlingen til deg. Terapi handler om å forstå og forholde seg bedre til seg selv og til å ha det bedre sammen med andre. Kort sagt handler det om bedre livskvalitet. Mitt fokus er at vi sammen legger en plan for hvordan vi kan få til dette. Typisk vil vi bruke tiden i timene på hvordan du kan forstå og håndtere egne følelser og tanker på en mer konstruktiv måte. Alle mennesker opplever at de kan miste grepet eller at «det rakner» i blant, og det er nyttig å fokusere på slike episoder hvor man føler å miste kontrollen over seg selv eller over egne følelser.

Jeg har erfaring med ulike problemstillinger og terapiretninger. Tidligere har jeg hjulpet ungdommer og familier som strevde med utagering, rus og vold. Jeg har arbeidet på Lovisenberg sykehus med voksne mennesker som hadde psykiske lidelser som angst, depresjon, selvmordsproblematikk og personlighetsforstyrrelser. I tillegg har jeg jobbet med farlige personer ved en sikkerhetsavdeling og nå er jeg psykologspesialist ved Blakstad sykehus utenfor Oslo hvor vi tar i mot personer som trenger akutt hjelp.

Ved siden av arbeidet som psykolog er jeg engasjert i samfunnsdebatt og i formidling av kunnskap om psykologi og psykisk helse. Jeg har skrevet kronikker og debattinnlegg og jeg har forfattet en populærvitenskapelig bok om terapi som går galt, «Skadelige samtaler – myten om bivirkningsfri terapi» hos Tiden Norsk Forlag. Min neste bok, «Hvordan psykologer tenker», er planlagt utgitt i 2022. I tillegg til terapi gir jeg veiledning til barnevernstjenester og psykologer. Jeg tar jevnlig oppdrag som barnefaglig sakkyndig rettspsykolog. Jeg er medlem av Norsk psykologforening og sitter i Fagetisk råd. Tidligere har jeg vært meddommer og hatt ulike styreverv. Jeg har stiftet og ledet Norsk forening for pasientsikkerhet i psykisk helse.”

Her kan du lese Jørgen Flor sine blogginnlegg fra Favnebloggen

Bla deg igjennom våre andre psykologer i listen under

Ønsker du å komme i kontakt med en av våre psykologer eller bestille en time?

Fyll i vårt kontaktsema under
    Meld meg på nyhetsbrev fra Favne