Profilbilde av Ragnhild Røijen

Ragnhild Røijen

PSYKOLOGSPESIALIST

Om Ragnhild Røijen

Lengter du etter en hverdag med mer mestring, trygghet og glede? Kan det være vanskelig å forholde seg til egne og andres følelser, tanker og reaksjoner, eller å fungere i hverdagen slik du ønsker?

Vi kan bli engstelige av situasjoner i hverdagen, andre mennesker, steder, objekter og skapninger. Vi kan gruble og overtenke, få katastrofetanker, overkompensere og unngå. Vi kan oppleve å bli snakket ned av en slags indre stemme, føle skam og isolere oss, mens vi lurer på hvorfor vi fortsetter i liknende mønster igjen og igjen. Vi blir slitne, handlingslammet, ensomme. Vi lengter etter å kjenne oss fri i vår egen tilværelse.

I terapirommet arbeider vi for å skape forståelse og innsikt i egen problematikk. Vi søker å øke opplevelsen av mestring og muliggjøre utnyttelse av eget potensiale til økt
livskvalitet. Med bakgrunn i kognitiv terapi og positiv psykologi bruker jeg ulike terapeutiske teknikker i dette mestrings- og endringsarbeidet.

Jeg er spesialist i psykoterapi, med kognitiv terapi som fordypning, og er utdannet ved Universitetet i Oslo, Hawaii Pacific University og Norsk forening for kognitiv terapi. Jeg har arbeidet med psykiske plager hos voksne og unge voksne innen offentlig psykisk helsevern, tverrfaglig spesialisert rusbehandling (poliklinikk og døgnavdeling), samt privat praksis. Jeg har kompetanse på plager av lettere og mer sammensatt grad, som f.eks. ulike former for angst, stress-, sorg- og krisereaksjoner, depresjon, traumer, psykose, rus og relasjonsvansker, samt oppfølging av pårørende. Jeg har erfaring som gruppeterapileder og veileder, samt undervisning.

Jeg tilbyr samtaleterapi, eksponeringsterapi, undervisning og veiledning av psykologer og andre yrkesgrupper.

Avtaler gjøres på norsk og engelsk.

Bla deg igjennom våre andre psykologer i listen under

Ønsker du å komme i kontakt med en av våre psykologer eller bestille en time?

Fyll i vårt kontaktsema under
    Meld meg på nyhetsbrev fra Favne