samtaleterapi

Livskrise

parterapi

Livskrise

Behandling av livskrise

Med livskrise menes en situasjon eller overgang i livet som oppleves som en større belastning, enn det vi har ressurser eller krefter til å ta oss gjennom.

Det kan handle om vanlige livsoverganger som det å flytte hjemmefra, få barn eller å gå av med pensjon, eller mer brå og uventede belastninger, som alvorlig sykdom, dødsfall blant noen vi er glade i, å miste jobben sin eller samlivsbrudd. Til felles for ulike former for livskriser, vil ofte være at vår selvfølelse, mestring eller sosiale identitet trues.

Ønsker du å snakke med en av våre psykologer om livskrise? Ta kontakt i dag!

Vi tilbyr også konsultasjoner over video med våre psykologer.

  Meld meg på nyhetsbrev fra Favne
   Meld meg på nyhetsbrev fra Favne

   Reaksjoner på livskrise

   Livskriser kan gi både kroppslige, mentale og følelsesmessige reaksjoner. Vanlige kroppslige reaksjoner kan være at man strever med søvn, mister matlysten eller får problemer med løs og urolig mage. Det er heller ikke uvanlig at immunsystemet svekkes og at vi blir mer mottagelige for sykdom.

   Det er også vanlig at kognisjonen, altså tenkningen, oppmerksomhetsfunksjoner og hukommelse, påvirkes. Mange opplever at  konsentrasjonen blir redusert. Dette kan blant annet skyldes at mye kognitiv kapasitet bindes opp i det å gå gjennom, forstå og bearbeide det som skjer.

   De følelsesmessige konsekvensene ved en livskrise vil ofte være tydelige. Kriser kan utløse en opplevelse av vantro og sjokk, eller til og med angst. Mange kan overveldes av vanskelige følelser som sorg, tristhet, skyldfølelse og skam under en krise. Andre opplever at følelsene ”bedøves” eller blir fjerne i en livskrise – det kan kjennes som om det som skjer er en film eller fortelling om noen andre. Denne mekanismen kan være et ubevisst forsøk på å bevare roen og håndtere en situasjon som ellers ville ha overveldet

   Støtte

   Det er viktig å være bevisst at livskriser er noe vi alle vil gå gjennom. Det er normalt med et bredt spekter av  kraftfulle reaksjoner i en krisesituasjon, og noen ganger vil dette passere av seg selv over tid. Ofte kan det hjelpe å snakke med en god venn, et familiemedlem eller andre du stoler på i en slik situasjon.

   Livskrise

   Behandling

   Andre kan derimot oppleve at det kan være nyttig å snakke med en psykolog. De emosjonelle problemene man opplever i tilknytning til en krise, blir noen ganger mer varige og utgjør et psykologisk problem. Hvis det går flere uker uten at man opplever noen lette i de emosjonelle vanskene, kan det være fornuftig å søke hjelp for å unngå at vanskene blir fastlåste og sementerte. Krisen er en krevende situasjon for en kropp og et sinn å bli satt i. Spedbarnspsykologien beskriver vår iboende tendens til å håndtere sterk erfaring og vanskelige indre tilstander i samspill med en inntonet, erfaren, velmenende og interessert annen person. Dette gjelder også oss voksne – å fordøye krevende erfaring er et samarbeidsprosjekt.

   Ett relevant tema i samtale med psykolog knyttet til en krise, kan være å se på strategier for å falle mer til ro, slik at du slipper å gå nummen eller i beredskap hele tiden. Et annet viktig tema kan være bevisstgjøring av egne ønsker, motivasjoner og løsningsveier –  dette er typiske momenter som ofte blir utydelig for oss når vi er i overveldelse.

   Kontakt oss!

   Ønsker du snakke med en av våre psykologer om livskrise? Kontakt oss i dag!

   Vi tilbyr nå også konsultasjoner over video med våre psykologer.

    Meld meg på nyhetsbrev fra Favne

    Ta kontakt enten:

    favne@favne.no

    eller ringe:

    22 60 20 00

    (dersom vi ikke kan ta telefonen, legg igjen beskjed og vi ringer opp så snart vi har anledning).
     Meld meg på nyhetsbrev fra Favne