Profilbilde av Pål-E Anonsen

Pål Erling Anonsen

PSYKOLOG

Om Pål Erling Anonsen

Jeg er daglig leder og psykolog i Favne Psykologbistand.

Sammen med psykologene Zemir Popovac og Vidar Husby var jeg med på å starte opp Favne i 2013. I dag har vi vokst oss til et stort og godt etablert fagmiljø som tilbyr psykologfaglige tjenester på tvers av ulike områder til både privatpersoner, bedrifter og institusjoner.

Som leder har jeg tidligere erfaring fra både sosialfaglig arbeid i Oslo kommune og fra offentlig psykisk helsevern. Min ledelse i Favne handler først og fremst om å styre bedriften vår mot best mulig kvalitet innenfor både fag og drift. Jeg er opptatt av å lede Favne mot solid bærekraft, både for bedriften, arbeidsmiljøet, for den enkelte ansatte, og ikke minst for de vi som psykologer skal bistå og hjelpe.

Som psykolog har jeg bred klinisk arbeidserfaring fra offentlig psykisk helsevern og fra privatpraksis i Favne Psykologbistand, inklusive behandling av utbrenthet, depresjon, angst, relasjonsvansker og rus-/alkoholavhengighet, og par- og samlivsvansker. Jeg er opptatt av at alle vansker har en opprinnelse og kan forstås, og at veien mot bedring ligger i økt aksept av seg selv, sin situasjon og egen historie – for deretter å sikte mot målbevisst endring. Jeg er humanistisk, eksistensialistisk og psykodynamisk anlagt, men ser også stor verdi og nytte i bruk av mer systematiserte behandlingstilnærminger som istdp, kognitiv terapi og emosjonsfokusert terapi i behandling av psykiske vansker.

Jeg har mange års erfaring som prosessveileder i personal- og ledergrupper innen helse-, sosial- og omsorgstjenester som utfører miljøterapi. Her fokuserer jeg på hvordan et er å stå i jobben som profesjonell hjelper i møte med mennesker med både store og kompliserte hjelpebehov. Denne veiledningsmetoden kan du lese mer om her: «Favnes prosessveiledning».

I Favne Psykologbistand har jeg også opparbeidet meg flere års arbeidserfaring innenfor organisasjonspsykologiske tjenester som arbeidsrettet terapi, arbeidsmiljøproblematikk, konflikthåndtering og lederveiledning. Disse tjenestene er i dag organisert i vår egen egen avdeling for arbeids- og organisasjonspsykologiske tjenester.

Jeg har en psykologiutdanning fra St.Olaf College i USA, og er utdannet psykolog ved Universitetet i Oslo.

Her kan du lese Pål Erling Anonsen sine blogginnlegg fra Favnebloggen

Bla deg igjennom våre andre psykologer i listen under

Ønsker du å komme i kontakt med en av våre psykologer eller bestille en time?

Fyll i vårt kontaktsema under
    Meld meg på nyhetsbrev fra Favne