samtaleterapi

Møt vårt EMDR psykologteam!

Illustrasjon av videoterapi

Møt vårt EMDR psykologteam!

Opplever du at tidligere vonde opplevelser påvirker dine følelsesmessige reaksjoner i dag?

Våre EMDR-psykologer er her for å hjelpe deg!

Vårt eget aktive EMDR fagmiljø!

Hos oss i Favne Psykologbistand har vi som mål å tilby terapi av høyeste kvalitet. Innenfor EMDR behandling har vi derfor etablert et aktivt fagmiljø bestående av erfarne psykologer og psykologspesialister med videreutdanning innenfor denne som metoden. Gjennom undervisning, fagmøter og kollegaveiledning holder vi kompetansen vedlike og utviklende – slik at Favne skal være et trygt sted å kunne få hjelp med ubehagelige opplevelser og vonde minner. Les mer om psykologene i vårt EMDR-team nedenfor!

EMDR – evidensbasert effekt!

EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) terapi er anerkjent av flere helseorganisasjoner, inkludert Verdens helseorganisasjon, den norske og amerikanske psykologforeningen, som en effektiv behandling for traumer og post-traumatisk stresslidelse (PTSD). Kliniske studier har vist at metoden kan gi betydelige forbedringer på relativt kort tid, noe som gjør det til et foretrukket valg for mange som søker effektiv lindring og bedring.

Naturlig Helingsprosess

EMDR-terapi utnytter hjernens medfødte evne til å bearbeide forstyrrende minner og tilpasse seg belastende opplevelser. Den er ikke avhengig av medisiner eller komplekse inngrep. I stedet, gjennom veiledet bilateral stimulering (som øyebevegelser), lar den hjernen naturlig bearbeide traumatiske opplevelser, noe som hjelper individet med å integrere og forstå dem på en mer adaptiv måte. Metoden hjelper deg med å gjenvinne kontrollen over litt ditt og finne lindring fra byrdene fra fortiden.

Allsidig anvendelse

Selv om EMDR er mest kjent for sin effektivitet i behandlingen av traumatiske opplevelser og PTSD, har metoden blitt brukt for å håndtere et bredt spekter av psykiske vansker, fra fobier og angst til depresjon og komplisert sorg. Utgangspunktet er å bearbeide det som aktiverer sterke ubehagelige reaksjoner og hjelpe deg med å finne tilbake til trygghet og kontroll. Metodens fleksibilitet betyr at den kan skreddersys til den unike behovene og opplevelsene til hvert enkelt individ.

Hva er EMDR?

EMDR-terapi er en strukturert og evidensbasert tilnærming designet for å hjelpe individer med å bearbeide belastende minner og opplevelser. Utviklet av Francine Shapiro på slutten av 1980-tallet, har EMDR fått bred anerkjennelse og aksept som en effektiv metode. Den er spesielt effektiv for å behandle posttraumatisk stresslidelse (PTSD), men har også blitt brukt for å håndtere ulike andre psykiske helseproblemer, inkludert angst, depresjon og fobier.

Kjernepremisset for EMDR-terapi er at traumatiske opplevelser kan bli “fastlåst” i hjernens hukommelsesnettverk, noe som forårsaker følelsesmessig reaktivering og negative symptomer. Terapien har som mål å hjelpe individer med å bearbeide disse minnene og lindre deres emosjonelle belastning, med det langsiktige målet om å oppnå symptomlindring og forbedret psykisk velvære.

Fordeler med EMDR-terapi

Det er særlig fire fordeler med EMDR-terapi som kan løftes frem:

 1. Effektivitet: EMDR-terapi er ofte mer tidsbesparende enn tradisjonelle samtaleterapier, da den kan gi betydelige resultater på relativt kort tid.

 2. Effektivt: Tallrike studier har vist at EMDR-terapi er svært effektivt for å redusere symptomer på traumer, angst og depresjon.

 3. Ikke-invasiv: EMDR-terapi krever ikke at individer deler hver eneste detalj om sine traumatiske opplevelser muntlig, noe som gjør den mindre påtrengende for de som sliter med å diskutere traumene sine.

 4. Allsidig: Metoden kan brukes for å takle en rekke psykiske helseproblemer og er egnet for mennesker i alle aldre, inkludert barn.

Hvordan foregår det?

EMDR-behandling foregår som en blanding av samtale og strukturerte øvelser hvor psykologen samtidig guider pasienten gjennom bilateral stimulering. Det sistnevnte gjennom øyebevegelser, auditive toner eller taktile berøringer på hendene. Ingen EMDR-terapi er helt lik, men bygger på følgende hovedelementer i prosessen:

 1. Innhenting av historie: Terapeuten begynner med å samle en omfattende historie om klientens traumatiske eller belastende opplevelser, samt deres nåværende emosjonelle og psykologiske tilstand.

 2. Forberedelse: Før man går inn i minnebehandlingen, jobber terapeuten med klienten for å utvikle tillit, mestringsevner og avspenningsteknikker for å sikre at de er tilstrekkelig forberedt for behandlingen.

 3. Desensibilisering: Under denne fasen husker klienten en belastende hendelse samtidig som de fokuserer på bilateral stimulering, ofte oppnådd gjennom guidet øyebevegelser, auditive toner eller taktile sensasjoner. Disse alternerende stimuli etterligner den naturlige rask øyebevegelses (REM) søvnfasen, der emosjonell bearbeiding skjer.

 4. Bearbeiding: Mens klienten fortsetter å følge terapeutens veiledning og husker den belastende hendelsen, hjelper terapeuten dem med å identifisere og utfordre negative overbevisninger og følelser knyttet til minnet. Målet er å erstatte disse negative tilknytningene med mer tilpasningsdyktige og positive.

 5. Avslutning: Terapeuten sørger for at klienten forlater hver økt i en tilstand av emosjonell stabilitet. Om nødvendig gir de ytterligere mestringstrategier for å hjelpe klienten med å håndtere eventuell gjenværende nød.

 6. Gjennomgang: I påfølgende økter vurderer terapeuten og klienten fremgang og bestemmer om videre bearbeiding av traumatiske minner er nødvendig.

Behov for bearbeiding av vonde opplevelser?

Gjennom livet vil de fleste av oss møte belastende livserfaringer av ulik intensitet og alvorlighetsgrad. Det kan være ulykker, paniske situasjoner, truende relasjoner, fysisk vold og/eller overgrep, eller mobbing og sosial utestenging.

I mange tilfeller vil reaksjonene våre på skremmende og vonde opplevelser roe seg naturlig ned med tid og sosial støtte. De vonde følelsene slipper da gradvis taket, både i styrke og i hyppighet, og tryggheten kommer også gradvis tilbake.

I andre tilfeller kan reaksjonene bli «hengende igjen» over lengre tid (les mer om dette her: “Skremmende opplevelser – vonde minner”). Følelsen av frykt, utrygghet, kontrolltap og beredskap vedvarer, og kan trigges av situasjoner eller inntrykk som minner om det skremmende og vonde man opplevde.

Dersom man opplever at tidligere traumer eller vonde opplevelser preger en på en slik måte at dette medfører vansker i dag, kan det være hensiktsmessig å få hjelp til å bearbeide det man har opplevd.

Møt våre EMDR-psykologer!


Kontakt oss i dag!

Hvis du eller noen du kjenner sliter med ettervirkningene av traumer eller andre psykiske vansker, kan EMDR-terapi tilby en vei til bedring. Våre kvalifiserte psykologer kan bistå deg i å vurdere den beste behandlingsmetoden for dine spesifikke behov.

  Meld meg på nyhetsbrev fra Favne

  Ta kontakt enten:

  favne@favne.no

  eller ringe:

  22 60 20 00

  (dersom vi ikke kan ta telefonen, legg igjen beskjed og vi ringer opp så snart vi har anledning).
   Meld meg på nyhetsbrev fra Favne