samtaleterapi 300x200

Relasjonsvansker

parterapi

Relasjonsvansker

Relasjonsvansker og behandling

Relasjonsvansker spiller en stor rolle for omfanget av psykisk uhelse i befolkningen. Vi vet at kvaliteten i relasjonen til andre mennesker er av stor betydning for livskvalitet og velvære. Alle har et sterkt behov for en trygg sosial tilhørighet i en eller annen form, og når dette trues eller uteblir reagerer vi følelsesmessig, tankemessig og atferdsmessig.

Hva er relasjonsvansker?

Relasjonsvansker er gjentakende vansker knyttet til å forholde seg til andre mennesker som gjør at sosial omgang, familie-og kjæresteforhold og vennskap oftere fører til mer problemer og plager enn noe godt. Typiske eksempler på dette er hyppige konflikter og kortvarige relasjoner, eller sosial unngåelse, isolasjon og ensomhet. Noen kan også forsøke å kompensere for vanskene ved å få et usunt forhold til jobb, trening, mat og alkohol og rusmidler. Periodevise plager som angst, stress, uro og depresjon er vanlige.

Ønsker du å snakke med en av våre psykologer om relasjonsvansker? Ta kontakt i dag!

Vi tilbyr også konsultasjoner over video med våre psykologer.

  Meld meg på nyhetsbrev fra Favne
   Meld meg på nyhetsbrev fra Favne

   Noen eksempler på ulike typer relasjonsvansker

   Relasjonsvansker fortoner seg som vedvarende relasjonelle vansker som for eksempel:

   • Mistenksomhet overfor kjæreste eller venner
   • Selvangrep; opplevelse av verdiløshet, at man tar en underdanig posisjon
   • At du strever med å forstå eller forholde deg til andres standpunkt
   • Du blir fort kontrollerende eller andre opplever deg kranglevoren
   • Vanskeligheter med å glede deg på andres vegne
   • Kutter fort kontakten med de som frustrerer deg/”går deg i mot”
   • Blir hevngjerrig og bærer nag
   • Holder tilbake på varme
   • Få ikke til å nyte nærhet uten uro og et visst ubehag
   • Unngår nærhet, eller ubevisst flykter fra det, for eksempel ved utroskap, alkohol eller nistirring på iPaden.
   • Holder andre på avstand
   • Sliter med å slutte deg til grupper
   • Synes det er vanskelig å introdusere deg til nye mennesker
   • Unngår å ta sosiale initiativ i frykt for å bli avvist
   • Synes det er vanskelig å si fra om noen plager deg
   • Unngår å konfrontere noen om problemer dere i mellom
   • Gjennomgripende frykt for å bli forlatt
   • Synes det er umulig å hevde deg og å være bestemt

   NB! Enkeltvis og periodevis skal ikke disse sykeliggjøres. Det er når disse eksemplene hoper seg opp og blir vedvarende problematiske mønstre over tid at man først tenker på det som behandlingstrengende relasjonsvansker.

   Hvordan jobber vi med relasjonsvansker i samtaleterapi?

   I terapi jobber man med relasjonsvansker i flere stadier. Vi tar først utgangspunkt i hva det er du ønsker hjelp til og hva relasjonsvanskene skaper av subjektive plager for deg. Deretter ser vi konkret på hvordan relasjonsvanskene oppstår, og bistår deg i bevisstgjøring og sortering i hva av dette tilhører deg og din måte å fungere i relasjon på (for eksempel følelsesmessige reaksjoner og din håndtering av disse).

   For å få til dette må vi av og til ta utgangspunkt i hvordan du relaterer deg til psykologen din her-og-nå. Herfra bistår vi deg med å få innsikt sammenhengen i hvordan du fungerer i relasjoner i det daglige med viktige relasjonelle erfaringer i livet ditt. Vi hjelper deg blant annet til å sortere, plassere og fordøye disse erfaringene slik at du bryte opp mønstrene og åpne deg for endring i ditt videre relasjonelle liv.

   Metoder
   Metodene vi bruker er flere, alt etter hva vi ser gir best respons. Våre metoder er kjente, dokumenterte og vitenskapelig velunderbygde. Vi benytter dynamisk korttidsterapi (ISTDP), kognitiv-adferdsterapi, interpersonlig psykoterapi, og affektfobi-terapi.

   Relasjonsvansker

   Har du spørsmål om behandling for relasjonsvansker eller ønsker bestille time?

    Meld meg på nyhetsbrev fra Favne

    Ta kontakt enten:

    favne@favne.no

    eller ringe:

    22 60 20 00

    (dersom vi ikke kan ta telefonen, legg igjen beskjed og vi ringer opp så snart vi har anledning).
     Meld meg på nyhetsbrev fra Favne