mestringskurs

Mestringskurs Sosial Angst

mestringskurs

Mestringskurs Sosial Angst

Å nei, hva tenker de andre om meg?!

Sa jeg noe dumt? Jeg sa sikkert noe dumt.

Nå har jeg dummet meg ut… Jeg visste det! 

Når frykten for å bli kritisk gransket og evaluert av andre mennesker tar overhånd og en begynner jevnlig å unngå sosiale situasjoner kan det dreie seg om sosial angst.

Sosial angst handler om hvordan vi tenker at andre tenker om oss og hvordan vi vurderer oss selv. Vi er redde for å bli sett på en negativ måte, dumme oss ut foran andre, få jernteppe, bli rød som en tomat, virke usikker og rar, uinteressant, inkompetent. Vi engster oss i urimelig grad i forhold til situasjonen og greier ikke å roe oss ned.

Ta kontakt i dag 

Vi tilbyr nå også konsultasjoner over video med våre psykologer

  Meld meg på nyhetsbrev fra Favne
   Meld meg på nyhetsbrev fra Favne

   Sosial angst er en veldig vanlig angst

   Alle har noe sosial angst, i det minste i visse situasjoner, i større eller mindre grad. Det er normalt. Vi har den fordi det er viktig med en viss selvbevissthet på hvordan vi fremstår og oppfattes av andre (det sikrer oss sosial inkludering og tilhørighet) – og angsten gir oss denne selvbevisstheten.

   Men, det er også vanlig at angsten skal avta nokså fort i en sosial situasjon, når vi merker at vi får positiv nok respons fra de andre og at vi klarer oss greit. Derimot, dersom denne angsten ikke gir seg i intensitet (hjertet dunker like fort hele tiden), men heller vedvarer og følger oss som bekymringsfull grubling i dagesvis, så nærmer vi oss en sosial angstlidelse.

   Det heter lidelse fordi denne angsten blir plagsom og slitsom for den som har den, og den påvirker den sosiale atferden vår – dessverre ved at den ofte styrer mot unngåelse av sosiale situasjoner – da dette blir den enkleste og tryggeste måten å løse det på.

   Sosial angst er altså den vanligste angstlidelsen blant alle typer angst vi kan ha. Nærmere 13 prosent av befolkningen vil bli berørt av det i løpet av livet (tenk 13 prosent av 1 million, 130 tusen, og så ganger du det med 5 som er ca Norges befolkning!). Sosial angst kan dessverre vare livet ut dersom det ikke behandles, og mange opplever at angsten legger bånd på en og leder til begrenset livsutfoldelse.

   Mange rapporterer også at sosial angst har hemmet deres fungering i skole og arbeidsliv på grunn av frykten for det sosiale som følger med i slike settinger. Angsten kan påvirke valg av yrkeskarriere og hvordan man senere trives i yrkeslivet (hvis man kommer inn i det). Sosial angst er også en kjent hyppig årsak til både skole- og arbeidsfravær.

   Behandling som hjelper

   Angstbehandling kan ved første øyekast virke kontraintuitiv. Målet er nemlig ikke at du IKKE skal kjenne på nervøsitet eller uro. Det er som nevnt noe som alle mennesker fra tid til annen kjenner på. Målet er faktisk heller å innta en aksepterende holdning til at du kan kjenne på slike følelser uten å forsøke å skjule det (da blir det nemlig bare verre). Dette vil bidrar til at du får mindre angst for angsten – noe som selve nøkkelen til å få kontroll!

   Kognitiv atferdsterapi ved sosial angstlidelse har gode forskningsresultater å vise til. Psykolog og pasient samarbeider om en nøye kartlegging av hvordan du opplever og påvirkes av denne angsten. Jo mer detaljert denne kartleggingen er, desto lettere vil det være å komme med konstruktive og gode hjelpetiltak.

   Videre i behandlingen kartlegges hvilke av tankene dine som bidrar til å trigge eller gjøre angsten enda verre. Samtidig hjelpes du til å akseptere at kroppen din reagerer med normalangst i visse sosiale situasjoner, for deretter å se om du kan mindre redd og opptatt av for denne angsten.

   På en gradvis, planmessig og systematisk måte trener du på å møte ulike sosiale situasjoner og til å rette oppmerksomheten heller mot hva du ønsker å si eller oppnå i disse situasjonene. Angsten den er nå der, men blir forhåpentligvis ikke det viktigste for deg lenger å ha fokus på!

   Hvorfor gruppe?! Må jeg i gruppe?

   Veldig få med sosial angst liker gruppeterapi. Når man har denne angsten, så er dette for mange det siste man har lyst å fortelle om til noen. En vanlig årsak til dette er at mange opplever sosial angst som et personlig nederlag, og dermed skamfullt. Skammen vil, som den alltid gjør, at vi skal gjemme bort det vi skammer oss over – og ikke under noen omstendighet vise det!

   Så, en ting er å oppsøke en psykolog og fortelle det til han eller henne – det i seg selv krever ekstremt mye mot, om ikke å skulle fortelle det ovenfor en hel gruppe ukjente mennesker – det å snakke i en gruppe er jo selve skrekken for mange! Og denne skrekken er dessverre så sterk for noen at de velger til slutt å ikke oppsøke hjelp og behandling. Det har vi i Favne lyst til å gjøre noe med!

   Vi vet nemlig, fra forskning, at behandling av sosial angst har absolutt størst effekt når den gjennomføres i nettopp en gruppesituasjon. Og som psykologer ønsker jo vi å tilby den type behandling som vi vet har best resultat for pasienten!

   Ta kontakt!

   Ønsker du mer informasjon eller har andre spørsmål?

   Ta kontakt på 22 60 20 00 eller send en mail til favne@favne.no

   Noen grunner for at gruppebehandling er bra for deg:

   • Du vil møte andre som har det på samme måte (vi sørger for det når vi setter i sammen gruppen). Dette kan hjelpe på skammen og nederlagsfølelsen din i seg selv – du er ikke den eneste i verden som har dette problemet!
   • Du vil videre lett kunne ha medfølelse for de andre i gruppen, og de vil lett kunne ha medfølelse for deg – og vipps har du kanskje fått økt selvmedfølelse for ditt eget problem (noe som alltid er sunt i motsetning til selvkritikk og skyldfølelse).
   • Du kunne oppleve et sosialt fellesskap i en slik gruppe, noe som i seg selv kan føles godt og gjøre dagen din bedre.
   • For å få kontroll på sosial angst, så må man (“dessverre”) øve på å være i en sosial situasjon. På fagspråket kalles dette eksponering og eksponeringstrening. Man kan komme langt i individuell behandling, men også der må man etterhvert øve utenfor psykologkontoret for å komme helt i mål. Tenk bare, kan man kurere høydeskrekk uten å være i høyden? Eller flyskrekk uten å fly? I tilfelle, what’s the point? Det er jo ikke noen poeng å ikke være redd for høyder hvis man aldri skal opp i høyden uansett!
   • Så, hva er bedre enn å kunne øve i en gruppe hvor alle er samlet for å øve på samme? Alle er der for å øve på å få kontroll på sin sosiale angst, bli tryggere i sosial situasjoner, og få et enklere liv. Dette gir en viktig trygghet, en trygghet man trenger i starten for å kunne være ærlig og åpen om angsten, bli kjent med den, og kunne gi uttrykk for den. Det anbefales!

   Vi vet at et kjennetegn hos de med sosial angst ofte er; “jeg kunne tenke meg å få hjelp med dette, men jeg tør ikke”. Hvis dette gjelder deg, ikke la andre del av setningen stoppe deg (skriv den ned og legg den i fryseren inntil videre) – lytt til den første delen, som er den delen av deg som vil deg noe fint, spennende og sunt!

   Kursinnhold

   Kurset bygger som nevnt på prinsippene fra kognitiv adferdsterapi, går over 8 ganger ( av 90 minutter) på ettermiddagen og tar for seg følgende tema:

   Individuell kartleggingssamtale. Kurset starter med samtlige gjennomfører en individuell kartleggingssamtale som varer 90 minutter. Her kartlegger psykologen din angst og gjennomgår blant annet hvilke mål du ønsker å ha for kurset. Datoer og tider for disse samtalene avtales med den enkelte.

   Gang 1 – Introduksjon. Hva er psykiske lidelser? Målsettinger. 

   Vi snakker om hvordan den enkelte kan jobbe med sin egen angst, for å få størst mulig utbytte av kurset. I tråd med dette utarbeider den enkelte mål for seg selv. Vi snakker også generelt om psykisk lidelse tilpasset deltagerne i gruppa.

   Gang 2 – Hva er angst? Hva er sosial angst? Utarbeide angsthierarki. 

   Vi snakker om angst, hva som er normal angst og når den blir ett problem. Deltagerne oppfordres til å dele hvordan de opplever sin egen angst. Vi går detaljert inn i sosial angst, og hva vi vet om det i dag. Den enkelte blir kjent med sin angst ved å sette den i ett angsthierarki, samt innføring i hvordan å benytte seg av dette mellom kursdagene.

   Gang 3 – Kognitiv terapi. Mestringsstrategier, trygghetsstrategier. 

   Du vil bli kjent med hva det er du gjør som opprettholder din angst. Dette øker friheten til å utforske andre måter å leve på, som på sikt reduserer dine plager tilknyttet angst. Vi introduserer ett tankeregistreringsskjema for å få en detaljert oversikt over dett

   Gang 4 – Eksponeringstrening. 

   Vi vil utforske hvordan du kan utfordre din egen angst, samt styrke din indre motivasjon for å klare dette. Vi gjennomgår en hjemmeoppgave om atferdseksperiment, og ser på hvordan du kan jobbe videre med dette hjemme.

   Gang 5 – Hvorfor har jeg det sånn? Skam, skyld og selvfølelse. 

   Vi ser på ulike forklaringer på hvorfor man kan bli plaget med angst. Vi snakker om selvfølelse, og på hvilken måte man kan jobbe med seg selv for å styrke selvfølelsen.

   Gang 6 – Søvnvansker, avspenning og oppmerksomt nærvær. 

   Vi ser på årsaker til søvnvansker, og hvordan man helt konkret kan håndtere det når man strever med å sove. Vi utforsker flere ulike avspenningsteknikker, og vi snakker om det å ha ett oppmerksom nærvær eller mindfulness. Og i tråd med dette kan vi gjøre en rekke øvelser for å trene opp en egen aksept for indre ubehag.

   Gang 7 – Tilbakefallsforebygging. Hvordan møte utfordringer. 

   Vi gjennomgår konkret hva som anbefales for ikke å få tilbakefall av angst. Og vi legger en oversiktlig plan for tiden fremover, for nettopp å forhindre dette.

   Gang 8 – Gjennomgang, tilbakemeldinger. Forventningsutbytte. 

   Vi snakker om jobben som er blitt jobb i de ukene som har gått. Vi drøfter om utbytte til den enkelte står til forventingene som lå i forkant av kurset. Vi tar gjerne i mot innspill og betraktninger om kurset og om psykologens rolle.

   I forkant av kurset vil du bli innkalt til en kartleggingssamtale med en av kurslederne.

   Kursledere

   Mer info kommer..

   Priser og påmelding

   Send en mail til favne@favne.no for påmelding eller dersom du ønsker å drøfte om kurset er noe for deg. Kurset koster 6500,- i tillegg til kartleggingssamtalen (90 min) i forkant på 1850,-.

   Det er ikke satt opp dato for neste mestringskurs, send oss en intressemail så vil du bli kontaktet når kursdato er satt.

   Kontakt oss!

   Har du spørsmål vedrørende kurs i sosial angst? Ta kontakt her eller ring 22 20 60 00
    Meld meg på nyhetsbrev fra Favne

    favne@favne.no

    eller ringe:

    22 60 20 00

    (dersom vi ikke kan ta telefonen, legg igjen beskjed og vi ringer opp så snart vi har anledning).
     Meld meg på nyhetsbrev fra Favne