Kontakt_oss

Om Favne Psykologbistand

Kontakt_oss

Om Favne Psykologbistand

Favne Psykologbistand AS (org nr 925758124 ) er en privat psykologklinikk i Oslo sentrum som har som mål å tilby psykologfaglige helsetjenester av beste kvalitet til privatpersoner og bedrifter.

Vi tilbyr tjenester innenfor flere psykologfaglig områder og består i dag av 4 seksjoner:

 

Ta kontakt i dag 

Vi tilbyr også konsultasjoner over video med våre psykologer.

  Meld meg på nyhetsbrev fra Favne
   Meld meg på nyhetsbrev fra Favne

   Når det gjelder behandling av psykiske vansker/lidelser ønsker vi å være trygt og kompetanserikt alternativ til offentlige tjenester.

   Vårt hovedfokus er på å kunne gi rask hjelp og behandling med høy kvalitet og effekt.

   Vår virksomhet er taushetsbelagt og regulert av etiske retningslinjer for Norsk Psykologforening.

   Våre psykologer

   Alle psykologene i Favne psykologbistand er autoriserte og har bred erfaring med utredning og behandling av ulike psykiske lidelser. Favnes psykologer har kompetanse og erfaring fra å arbeide med voksne, ungdom og barn innen offentlig psykisk helsevern.

   Som en kvalitetssikring på våre tjenester er flesteparten av Favnes psykologer videreutdannet og godkjente psykologspesialister. Psykologene er underlagt og utøver sin virksomhet i henhold til Etiske prinsipper for nordiske psykologer, samt de lover, forskrifter og regler som til enhver tid er gjeldende for psykologer. (Se www.psykologforeningen.no for nærmere beskrivelser)»

   Favne rekrutterer psykologer med særlig høy faglig kompetanse og  god personlig egnethet som gjør at møte mellom deg som pasient/klient og psykologen i Favne raskt skal kunne oppleves trygt og lærerikt.

   Psykologfaglig fortsåelsesramme og behandlingstilnærming

   Favne tilbyr først og fremst en individuelt tilpasset behandlingstilnærming ut i fra den enkeltes problemstilling og behov. Terapien vi gir er såkalt responsstyrt, det vil vi at vi tilpasserog evaluerer tilnærming i dialog med pasienten for å sikre mest mulig nytte og effekt.

   Videre er Favnes grunnleggende psykologiske forståelsesramme bygget på anerkjente behandlingsprinsipper som støttes av forskning og empiri, og er således evidensbasert. Vår tilnærming til å lytte til det pasienten forteller om seg selv og sin problemstilling er i hovedsak forankret i psykodynamiske og eksistensialistiske forståelsesperspektiver.

   Konkrete behandlingsintervensjoner kan spenne fra manualbasert kognitiv terapi til mer psykoanalytisk og emosjonsfokusert terapi, alt ut i fra hva som vurderes mest nyttig og hensiktsmessig for pasienten.

   Les mer om vår behandling og behandlingstilnærming på våre sider om samtaleterapi.

   Kontaktinformasjon

   Daglig leder: Pål-Erling Anonsen 

   Epost: favne@favne.no

   Telefon: 22 60 20 00

   Administrasjons medarbeider: Sabina Bergstad-Vinnes

   Telefon: 911 83 387

   Kontakt oss!

   Ønsker å bestille time kan du sende en forespørsel her

    Meld meg på nyhetsbrev fra Favne

    favne@favne.no

    eller ringe:

    22 60 20 00

    (dersom vi ikke kan ta telefonen, legg igjen beskjed og vi ringer opp så snart vi har anledning).
     Meld meg på nyhetsbrev fra Favne