parterapi

Parterapi

parterapi

Parterapi

Når det blir vanskelig i parforholdet

 • Opplevelse av økende distanse mellom dere?
 • Lite nærhet og intimitet?
 • Bleknet «tosomhet»
 • Jevnlige krangler om de samme ting?
 • Opplevelse av fastlåsthet?
 • Ofte misforståelser i kommunikasjon mellom dere?
 • Opplevelse av avvisning og lite bekreftelse?
 • Skjevhet i arbeids- og omsorgsoppgaver?
 • Vanskelig å skjerme barna fra konfliktene mellom dere?
 • Jobben, venner og hobbyen blitt et fristed?
 • Ofte tanker om separasjon?

Fokus og innhold i parterapi hos oss

I par- og samlivsterapi arbeides det ofte med hvordan du og dere kan håndtere det å være enkeltindivider med egne identiteter, egne følelser og behov, samtidig som dere inngår i et praktisk og følelsesmessig fellesskap. Hos oss starter en parterapi alltid med en førstegangssamtale hvor vi først og fremst forsøker å kartlegge og forstå problemområdene mellom partene. Deretter vurderer vi hva slags terapeutisk tilnærming kan være mest hensiktsmessige å benytte og drøfter dette videre med dere.

Vi har særlig fokus på dynamikken (samhandlingsmønstrene) og kommunikasjonen som oppstår i problemområdene for paret. Vi er også nøye på at paret skal ha konkrete mål med parsamtalene (hva ønskes endret) og bruker tid på kartlegge dette. Når selve terapien er i gang så evaluerer vi fortløpende med paret for å tilpasse samtalene slik at de blir mest mulig hensiktsmessige og spisset til problemområdene og målet for samtalene.

Hvis du ønsker å lese litt mer om tips og råd om parerapi, så se også vårt blogginnlegg: «Parterapi? Guide for deg som søker parterapi».

Bestille timeavtale for parterapi hos oss

Favne Psykologbistand holder til i Oslo sentrum og består i dag av 9 fulltidsansatte psykologer. Som klinikk har vi et pågående faglig fokus på parterapi  da vi ser hvor viktig par-relasjonen er for psykisk helse og velvære. Du trenger ikke henvisning fra lege og kan ta direkte kontakt selv for timebestilling.

Send oss en henvendelse og du blir innen kort tid kontaktet direkte av en av våre psykologer som tar i mot par:




Send oss en henvendelse og du blir innen kort tid kontaktet direkte av en av våre psykologer som tar i mot par:







Ida Graf 300x300

IDA JANNIKE GRAF

PSYKOLOG OG FAGLIG LEDER FOR PARTERAPI

Ida er psykolog utdannet ved Universitetet i Oslo. Ida tar i mot både par og enkeltpersoner med ulike typer problemstillinger innenfor familie og samliv.

Ida har erfaring fra arbeid i familievernet der hun jobbet med parterapi, foreldreveiledning, familiesamtaler, traumer og mennesker i livskriser. Hun har også bred erfaring fra ulike deler av spesialisthelsetjenesten der hun har arbeidet med behandling av barn, ungdom og voksne, veiledning av andre faggrupper og gruppeterapi.

Ida har kompetanse i metoden emosjonsfokusert terapi for par (EFT), EMDR ved traumer, i tillegg til foreldreveiledningsmetoden Circle of Security Parenting (COS-P).

Dersom du lurer på noe som gjelder par- og samlivsterapi kan du ta direkte kontakt med Ida.

Kontaktinfo: Jobbtelefon (ukedager fra 08:00 til 16:00): 483 87 983 – Epost: ida.graf@favne.no