samtaleterapi

Ubrenthet

parterapi

Ubrenthet

Behandling av utbrenthet

Favne Psykologbistand mottar ukentlig henvendelser fra personer som søker svar på hva utbrenthet er og hva man gjøre med dette. Det typiske er at mange har ofte ventet veldig lenge før de søker de bistand. Vi ser at utbrenthet har stor innvirkning på både privat- og arbeidslivet. Mange fungerer ikke som de pleier hjemme, og det er hyppig og voksende sykemeldingsårsak blant arbeidstakere. Tilstanden er således svært viktig for den gjelder, men også for den øvrige folkehelsen og samfunnsøkonomien.

Hva er utbrenhet?

”Utbrent”, ”utbrenthet”, ”utbrenhetssyndrom”, ”utmattelselsetilstand” er varianter av ordet som i dag blir brukt som et slags helsemessig begrep, som i snever forstand referer til:

Langtidsbelastning, overanstrengelse og stress som resulterer i en eller annen form for funksjonsnedsettelse i privat og/eller arbeidslivet.

Ta kontakt i dag 


Mange beskriver det akkurat som en slitenhetstilstand, men som bare ikke går over (slik den pleier), og kjennetegnes med visse felles karakteristika og symptomer:

 • Konstant fysisk sliten og tung – hvile hjelper ikke
 • Konstant trøtt, lav energi, tung og treg – søvn hjelper ikke
 • Dårlig konsentrasjon, ør, tåkete
 • Følelsesmessig sliten, stemningssvingninger – trist, irritabel, lei, oppgitt
 • Forhøyet engstelighet og bekymring
 • Økt nedstemthet og depressiv grubling
 • Økt sosial tilbaketrekking – orker ikke folk
 • Redusert selvfølelse – økt sårbarhet

Ved de mer alvorlige tilstander, som ofte gjelder de personer som til slutt tar kontakt med hjelpeapparatet (lege/psykolog), ses i tillegg:

Uttalte somatiske plager

 • For eksempel hodepine, svimmelhet, søvnvansker, redusert appetitt, nakke- og skulderplager, mage-og tarmproblemer, hjertebank, trykk over brystet, klump i magen, kvalme

Uttalte emosjonell plager

 • Tap av arbeidsglede
 • Tap av interesse for arbeidsplass og kollegaer
 • Nedstemthet og tristhet – depresjon
 • Panikkangst
 • Skam

Uttalte psykiske plager

 • For eksempel fremmedfølelse (jeg ikke meg selv), depersonalisasjon (følelse av å være frakoblet), markant selvkritikk og negativ/pessimistisk tenkning

Hvem blir utbrent og hvorfor?

 • Dette krever egentlig et langt svar, men her er kortversjonen:Vi tenker at utbrenthet utvikler seg som en konsekvens av en rekke faktorer som alle samlet sett øker risikoen for å bli utbrent. Det er særlig snakk om 4 hovedfaktorer som ofte oppstår samtidig:
  1. Tap av kontroll over egen situasjon
  2. Belastning – og arbeidspress som overstiger kapasitet
  3. Liten eller ingen emosjonell støtte i det nærmeste sosiale nettverket

  Disse faktorene operer gjerne på 3 områder i livet, og det er samspillet og summen av belastning på alle disse tre områdene som kan føre til utbrenthet:

  1. Faktorer i privatlivet
  2. Faktorer ved arbeidsplassen
  3. Faktorer ved personligheten

Ved de mer alvorlige tilstander, som ofte gjelder de personer som til slutt tar kontakt med hjelpeapparatet (lege/psykolog), ses i tillegg:

Uttalte somatiske plager

 • For eksempel hodepine, svimmelhet, søvnvansker, redusert appetitt, nakke- og skulderplager, mage-og tarmproblemer, hjertebank, trykk over brystet, klump i magen, kvalme

Uttalte emosjonell plager

 • Tap av arbeidsglede
 • Tap av interesse for arbeidsplass og kollegaer
 • Nedstemthet og tristhet – depresjon
 • Panikkangst
 • Skam

Uttalte psykiske plager

 • For eksempel fremmedfølelse (jeg ikke meg selv), depersonalisasjon (følelse av å være frakoblet), markant selvkritikk og negativ/pessimistisk tenkning

Når er man utbrent?

Det finnes ingen fasitsvar på dette, men trolig er mange utbrente lenge før de erkjenner det. Mange har prøvd å komme seg på egen hånd i flere omganger. Tatt litt fri her og der, redusert arbeidet perioder, forsøkt å sove litt flere timer, begynt å trene og lignende. Formen har kommet og gått, men til slutt oppleves utbrentheten mer eller mindre som konstant og vedvarende. Kriteriene for depresjonsdiagnoser er at tilstanden og funksjonsnedsettelser har vedvart i 2 uker eller mer. Depresjon og utbrenthet er sammenlignbart (og ofte overlappende), og det er derfor rimelig å tenke ut i fra samme varighetskriterie når det gjelder utbrenhet.

Har man altså symptomer beskrevet ovenfor i 2 uker eller mer bør man ta kontakt med fastlege eller psykolog for vurdering av tilstanden. Det er alltid klokt først å sjekke hos fastlege for å eventuelt ekskludere somatisk sykdom. Går du rett til psykolog, så skal en god psykolog oppfordre deg til å gjøre dette parallellt med samtalebehandlingen.

Ta kontakt!

Ønsker du mer informasjon eller å drøfte med oss om våre tjenester kan være til nytte og hjelp på ditt arbeidssted, ta gjerne kontakt med enten:

Hvem blir utbrent og hvorfor?

Dette krever egentlig et langt svar, men her er kortversjonen:

Vi tenker at utbrenthet utvikler seg som en konsekvens av en rekke faktorer som alle samlet sett øker risikoen for å bli utbrent. Det er særlig snakk om 4 hovedfaktorer som ofte oppstår samtidig:

 • Tap av kontroll over egen situasjon
 • Belastning – og arbeidspress som overstiger kapasitet
 • Liten eller ingen emosjonell støtte i det nærmeste sosiale nettverket

Disse faktorene operer gjerne på 3 områder i livet, og det er samspillet og summen av belastning på alle disse tre områdene som kan føre til utbrenthet:

 • Faktorer i privatlivet
 • Faktorer ved arbeidsplassen
 • Faktorer ved personligheten

Faktorer i Privatlivet

Situasjoner i privatlivet som kan gi betydelige belastninger er konflikter,  tap av en person som står deg nær, samlivsbrudd eller økonomiske problemer.

Faktorer i Privatlivet

Faktorer ved Arbeidsplassen

Faktorer ved personligheten

Faktorer ved Arbeidsplassen

Typiske trekk ved arbeidsplasser som gir økt risiko for utbrenthet blant ansatte er eksempelvis mangelfull kommunikativ infrastruktur, utydelig ledelse,  mye ad-hoc situasjoner/dårlig planlegging, mobbing, krevende sjefer, stort arbeidspress, for få nødvendige ressurser og for få på jobb i forhold til arbeidsoppgaver. I tillegg er visse høyprestasjonsjobber utsatt, særlig der hvor det å prestere blir viktigere enn alt annet.

Faktorer ved personligheten

Det er ikke tilfeldig hvem som blir utbrent. Dette knytter seg til væremåte (inkludert relasjonell) og personlighetstrekk (egenskaper, holdninger, atferd). Egenskaper som engasjement, ansvar og ambisjoner er positive i de fleste sammen- henger, men samtidig er dette sider som disponerer for generering av utbrenthetssymptomer. Dette er folk som sier ofte «ja». Andre disposisjoner er kontroll- og detaljorienterte holdninger, manglende evne til å delegere og til å stole på andre. Dette er ofte veldig nøye og omstendelige folk som bruker mye tid på arbeidet sitt.  Til slutt, ikke minst – svak selvfølelse. Dårlig selvfølelse kan føre til at man overkompenserer relasjonelt og på jobb. Årsaken til dett er at man identifiserer sin verdi som menneske med hvordan man yter ovenfor andre og på jobben.

Sentralt i forbindelse med utbrenthet, på tvers av ulik væremåte og egenskaper, er manglende evne til å grensesette – spesielt i forhold til andre mennesker og arbeidssituasjonen. Vedkommende er ofte et «ja-menneske», og påtar seg ansvar og tjenester uten å ta hensyn til kroppens signaler. Man kjenner som regel ikke engang etter, men har heller innarbeidet en automatisert atferd hvor man ikke setter grenser (sier nei), og er ikke lenger er i kontakt med sine egentlige behov – dette dessverre på bekostning av egen autoritet, fysisk velvære og mental helse.

Behandling – hvordan kommer man seg fra utbrenthet?

Kortversjonen: Å komme seg fra utbrenthet handler om 4 ting:

Bevisstgjøring

Tid og tålmodighet

Endring

Egenomsorg

Et viktig aspekt i å komme seg fra utbrenthet er en dypere bevisstgjøringsprosess av atferden som førte til utbrenthet. En slik prosess innebærer en gradvis bevisstgjøring av innarbeidete mønstre knyttet til samspillet mellom deg selv og omgivelsene. Det er viktig å forstå og få innsikt i omstendigheter og egne handlingsmønstre som førte til utbrentheten – for deretter legge opp til nye strategier for å forhindre at det skal skje igjen.

Hos psykolog i Favne Psykologbistand vil du først bli møtt med at det gjort en symptomvurdering knyttet til tilstanden din. Her vil du få svar på om du rammet av utbrenthet eller ikke, og i tilfelle om det noe er noe annet eller noe mer (70% av de som strever med utbrenthet pådrar seg også depresjon). Deretter det blir gjort en kartlegging sammen med deg om hvilke omstendigheter og egne relasjonelle handlingsmønstre som kan ha ført til utbrentheten. Til slutt blir det vurdert hvilken psykoterapeutisk tilnærming vil det være den mest hensiktsmessige å gå ut fra når det gjelder akkurat deg. Ofte vil det være en kombinasjon av psykonymisk og kognitiv terapi.

Psykolog/daglig leder

Pål-Erling Anonsen 

Tlf. 952 34 375

Epost: pea@favne.no