samtaleterapi

Utbrenthet

parterapi

Utbrenthet

Behandling for utbrenthet

Favne mottar mange henvendelser fra personer som søker svar på hva utbrenthet er og hva man gjøre med det.

Vi definerer utbrenthet som en alvorlig stresstilstand, og vi ser at utbrenthet har stor innvirkning på både privat- og arbeidslivet for den som rammes. Vi ser også at utbrenthet er en hyppig og voksende sykemeldingsårsak blant arbeidstakere. Tilstanden kan først og fremst medføres store konsekvenser for den det gjelder, men utbrenthet gir også negative konsekvenser for arbeidsgiveren, folkehelsen og samfunnsøkonomien.

I Favne arbeids- og organisasjonspsykologi har vi derfor utarbeidet en spesialisert behandlingstilnærming for nettopp denne tilstanden. Med dette ønsker vi å kunne gi personer som strever med utbrenthet et profesjonelt og trygt behandlingstilbud.

Med riktig type hjelp og behandling er prognosen god for å kunne komme seg fra utbrenthet.

Ønsker du å snakke med en av våre psykologer om utbrenthet? Ta kontakt i dag!

Vi tilbyr også konsultasjoner over video med våre psykologer.

  Meld meg på nyhetsbrev fra Favne
   Meld meg på nyhetsbrev fra Favne

   Vår behandling for utbrenthet – en behandling i 3 faser

   Vår behandling for utbrent er bygget på oppdatert behandlingsforskning som viser at å komme seg fra utbrenthet handler i hovedsak om 3 ting:

   • Bevisstgjøring av belastning og handlingsmønstre

    Et viktig aspekt i å komme seg fra utbrenthet er en dypere bevisstgjøringsprosess av belastningene og atferden som førte til utbrenthet. En slik prosess innebærer en gradvis bevisstgjøring av belastningsfaktorer og innarbeidete mønstre knyttet til samspillet mellom deg selv og omgivelsene. Det er viktig å forstå og få innsikt i omstendigheter og egne handlingsmønstre som førte til utbrentheten – og ikke minst kunne erkjenne dette uten å se ned på selv eller oppleve det som et nederlag. Husk, utbrenthet er en normalreaksjon hvor kroppen setter igang en “shut down” pga overbelastning over tid.

   • Tid, ro og tålmodighet

    Mange som opplever utbrenthet ønsker å komme seg tilbake til hektene og jobb så fort som mulig. Det er mange ulike årsaker til dette, men en av de vanligste er at den utbrente sjeldent føler å ha tid til å være utbrent eller har mulighet til å ta pause fra oppgavene sine, både privat og på jobb. Det å erkjenne at å komme seg fra utbrenthet er noe som ofte krever tid og hvile, gjerne flere måneder, er en viktig prosess mange må igjennom før restitusjonen kan komme i gang for fullt. Hvordan pausetiden blir brukt er også avgjørende. Det er mange som legger seg på sofaen for å hvile, men som ikke hviler egentlig fordi hodet går fortsatt i hundre. En må ofte bruke litt tid på å finne frem til måter å oppleve ekte ro og hvile. Det krever tålmodighet.

   • Endring

    En kommer sjeldent unna endring dersom man skal komme seg fra utbrenthet. Bevisstgjøringsprosessen har som formål å komme frem til en solid forståelse av hva som har ført til utbrentheten og få innsikt i belastningene fra omgivelse og egne handlingsmønstre. Dette skal brukes til å legge opp til nettopp endring og nye mestringsstrategier for å forhindre å bli utbrent på nytt. Må man kanskje si nei oftere. Må kan kanskje ta opp noen problemer med sjefen, samboer og/eller venner? Må man kanskje bli flinkere til å delegere oppgaver, stole mer på andre? Skal man kanskje tenke mindre på hvordan man bør være, hva man bør gjøre – og heller fokusere på egne behov og egenomsorg?

   Elementer som inngår i vår behandling av utbrenthet

   Vår behandling rammes inn av visse elementer som inngår i behandlingen, og som tilpasses den enkelte etter behov, relevans og ønske:

   • Kartlegging av tilstand, utløsende årsaker, og opprettholdende faktorer for din utbrenthet
   • Planlegging og igangsetting av preventive/beskyttende tiltak
   • Opprettelse av samarbeid med fastlege og arbeidsgiver
   • Ta i bruk utdelt aktivitetsdagbok og selvhjelpsmateriale

   Ved å lose den som strever med utbrenthet igjennom våre faser og tilhørende elementer i behandlingen, vil vi både kunne skreddersy og tilpasse en behandling slik at den passer akkurat for den det gjelder. På denne måten legger vi tilrette for å kunne tilby og gjennomføre en behandling som vil kunne være både hensiktsmessig og effektiv.

   Hva er utbrenhet? En guide.

   Lurer du på om du strever med utbrenthet, eller vil vite mer om tilstanden, så kan du lese mer om dette her: “HVA ER UTBRENTHET? EN GUIDE”.

   Her kan du blant annet lese mer om:

   En historie om utbrenthet

   Vi har vært så heldige og fått lov til å intervjue en som har vært igjennom utbrenthet. I videoen under forteller han om sin opplevelse av utbrenthet. Han forteller også om hvilke grep han måtte ta for å komme seg tilbake i arbeidslivet.

   Kontakt oss for hjelp med utbrenthet!

   Med riktig type hjelp og behandling er prognosen god for å kunne komme seg fra utbrenthet. Ta gjerne kontakt med oss dersom du lurer på noe mer i forbindelse med utbrenthet og vår behandling.

    Meld meg på nyhetsbrev fra Favne

    Ta kontakt på enten:

    favne@favne.no

    eller ring:

    22 60 20 00

    (dersom vi ikke kan ta telefonen, legg igjen beskjed og vi ringer opp så snart vi har anledning).
     Meld meg på nyhetsbrev fra Favne