samtaleterapi

Individualterapi

parterapi

Individualterapi

Bestille time for samtaleterapi hos oss

Favne Psykologbistand holder til i Oslo sentrum og tilbyr samtaleterapi hos psykologer med lang erfaring innen utredning og behandling av psykiske plager og vansker for voksne. Du trenger ikke henvisning fra lege og kan ta direkte kontakt selv for timebestilling. Les mer om psykologene våre nederst på siden.

Send oss en henvendelse og du blir innen kort tid kontaktet direkte av en av våre psykologer for timeavtale.

For priser og vilkår, gå til vår PRISLISTE

Samtaleterapi på nett (e-terapi)

Vi tilbyr også samtaleterapi på nett. Det blir stadig mer populært å ha time med psykolog på nett, og for mange kan videokonsultasjon bidra til å senke terskelen for å gå til psykolog.

Dette er bra med tanke på å kunne få rask hjelp og forebygge forverring av psykiske vansker. Forskning viser også at e-terapi oppnår like god effekt og brukertilfredshet som tradisjonell terapi ansikt-til-ansikt.

Bestill time i dag!

Vi tilbyr nå også konsultasjoner over video med våre psykologer.
  Meld meg på nyhetsbrev fra Favne   Meld meg på nyhetsbrev fra Favne

   Når kan det være hjelpsomt å gå til psykolog?

   Det kan være mange gode grunner til å ta kontakt med psykolog og gå i samtaleterapi, for eksempel:

    • Søke klarhet i visse problemfylte områder og valg i livet
    • Rydde opp i relasjonelle vansker
    • Sortere i vanskelige følelsesmessige utfordringer
    • Bearbeide traumatiske opplevelser
    • Utfordre negative tanke- og handlingsmønstre
    • Selvutvikling og forstå seg selv bedre

   Les gjerne mer nedenunder om vanlige problemstillinger hvor en psykolog kan være til hjelp:

   Les også gjerne mer om det å gå til psykolog i vår guide på våre bloggsider: Psykolog? Når, hvordan, hvorfor og hvor?

   Om psykologene i Favnes voksenklinikk

   Profilbilde av Vidar

   VIDAR M. S. HUSBY

   PSYKOLOGSPESIALIST OG FAGLIG LEDER FOR FAVNE VOKSENKLINIKK

   Vidar er psykologspesialist utdannet ved Universitetet i Oslo. Han har erfaring fra flere deler av spesialisthelsetjenesten, både arbeid med voksne, barn og ungdom. I det daglige jobber han aller mest med psykoterapi, samt med veiledning av helsepersonell i kommune og barnevernstiltak og har jobbet mye med traumer.

   Han har videreutdanning fra blant annet Institutt for Affektbevissthet og Psykoterapi, EMDR (en av flere metoder for bearbeiding av traumer), og er sertifisert i intensiv dynamisk korttidsterapi (ISTDP). På den internasjonale ISTDP-konferansen i Berlin i 2015 samt i Göteborg i 2016 presenterte Vidar deler av sitt arbeid, han har publisert en fagartikkel om mobbing (Skolepsykologi nr. 2, 2009), og har ellers holdt flere foredrag om ulike psykologrelaterte tema.

   Kontaktinfo Jobbtelefon (ukedager fra 08:00 til 16:00): 952 73 947 – Epost: vidar@favne.no

   Isabelle Brandvol Hohle

   ISABELLE ELEUTERI BRANDVOL HOHLE

   PSYKOLOGSPESIALIST

   Isabelle er spesialist i klinisk voksenpsykologi, utdannet ved NTNU i Trondheim. Isabelle har lang og bred klinisk erfaring fra spesialisthelsetjenesten med barn, unge og voksne. Videre har hun erfaring med undervisning og veiledning av studenter ved profesjonsstudiet i psykologi (NTNU). Hun har ledererfaring fra både spesialisthelsetjenesten og NTNU, og har over flere år jobbet med sakkyndighetsarbeid.

   Isabelle har fordypning innen kognitiv atferdsterapi, og er utdannet veileder innenfor samme felt. Hun har fordypning i psykodynamisk terapi og er sertifisert EMDR-terapeut (en traumefokusert behandlingstilnærming), der hun har påbegynt veilederutdanning.

   Isabelle har erfaring med individualterapi, pårørendesamtaler, samarbeid med kommunehelsetjenesten og mekling mellom foreldre i konflikt. Hun har engasjert seg spesielt i traumespesifikk behandling, i tillegg til ulike typer angsttilstander, depresjon og mer generelle livsvansker.

   Kontaktinfo: Jobbtelefon (hverdager 08:00 til 16:00): 482 89 006. Epost: isabelle@favne.no

   Endre Molaug Eriksen

   ENDRE MOLAUG ERIKSEN

   PSYKOLOG I FAVNE VOKSENKLINIKK

   Endre er psykolog utdannet ved Universitetet i Bergen. Han har bred klinisk erfaring, hovedsakelig fra spesialisthelsetjenesten. Her har han jobbet med behandling av psykiske plager av varierende alvorlighetsgrad, med særlig fokus på depresjon, angst, relasjonsvansker, stress, livskriser, samt vansker knyttet til selvfølelse og identitet. Han har også erfaring med undervisning og gruppeterapi, spesifikt rettet mot depressive plager. Endre gjennomfører for tiden et spesialiseringsløp i psykodynamisk og psykoanalytisk orientert terapi ved Institutt for psykoterapi

   Kontaktinfo Jobbtelefon (ukedager fra 08:00 til 16:00): 482 84 130 – Epost: endre@favne.no

    

   Profilbilde av psykolog Ragnhild Røijen

   RAGNHILD RØIJEN

   PSYKOLOGSPESIALIST

   Ragnhild er psykolog utdannet ved Universitetet i Oslo og Hawaii Pacific University. Hun har fullført en fordypningsutdanning i kognitiv terapi ved Norsk forening for kognitiv terapi.

   Ragnhild har arbeidet hovedsakelig med voksne og unge voksne innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling i poliklinikk og i døgnavdeling. Hun har erfaring med å jobbe med psykiske plager av både lettere og sammensatt grad, både med fokus på utredning, forebygging, behandling med mestrings- og endringsfokus og stabilisering over tid. Hun har i hovedsak jobbet med ulike former for angst, depresjon, traumer, psykose, rus, stress-, sorg- og krisereaksjoner, samt oppfølging av pårørende.

   Med bakgrunn i kognitiv terapi og interesse for positiv psykologi bruker hun ulike forståelsesmodeller for å bidra til innsikt i problematikk og fungering, og bruker ulike terapeutiske teknikker i mestrings-og endringsarbeid.

   Ragnhild har erfaring med individualsamtaler, parsamtaler, pårørendesamtaler, og undervisning av både pasienter og annet helsepersonell. Hun har også erfaring fra å være gruppeterapileder, samt å være veileder for psykologer og annet helsepersonell.

   Kontaktinfo: Jobbtelefon (ukedager 08:00 til 16:00): 482 83 941. Epost: ragnhild@favne.no

   inger_grey-300x300

   INGER ELLINGSEN

   PSYKOLOG

   Inger er psykolog, og er utdannet ved universitetet i København. Inger har bred klinisk erfaring, hovedsakelig i spesialisthelsetjeneste både med ungdom og med voksne. Her har hun arbeidet med mennesker som har lettere psykiske plager og mer sammensatte problematikk.

   Hun har erfaring både ungdom og voksne som i perioder strever med depresjon, angst, spiseforstyrrelser, rusmisbruk, traumer, akutte kriser, lav selvfølelse, stress og sorg. Hun er erfaring med veiledning av helsepersonell, og undervisning. Inger har fullført en videreutdanning i intensiv psykodynamisk korttidsterapi (ISTDP) ved det norske instituttet for ISTDP.

   Kontaktinfo Jobbtelefon (ukedager fra 08:00 til 16:00): 906 66 110 – post: inger@favne.no

   Profilbilde av psykologspesialist Oddbjørn Fiskefjell

   ODDBJØRN FISKEFJELL

   PSYKOLOGSPESIALIST

   Oddbjørn Fiskefjell er psykolog og spesialist i klinisk voksenpsykologi, utdannet ved Universitetet i Oslo. Han har lang og bred erfaring fra spesialisthelsetjenesten, bla. arbeid med barn og foreldre og døgnbehandling på institusjon, men har jobbet mest med psykoterapi for voksne med et bredt spekter av diagnoser og plager.

   Hovedfokuset hans er emosjonsfokusert psykoterapi. Han har videreutdanning i intensiv dynamisk korttidsterapi (ISTDP).

   Kontaktinfo (ukedager fra 08:00 til 16:00): 909 20 571 – Epost: fiskefjell@favne.no

   Profilbilde av Pål E Olsen

   PÅL ESPEN OLSEN

   PSYKOLOGSPESIALIST

   Pål er psykologspesialist utdannet ved Universitetet i Oslo og University of Edinburgh. Han har erfaring fra Psykisk Helsevern og Tverrfaglig Spesialisert Rusbehandling og privat praksis. Pål har en spesialisering i Intensiv Dynamisk Korttidsterapi (ISTDP). Han går for tiden i en fordypningsutdanning i ISTDP hos Dr. Patricia Coughlin.

   I tillegg til psykoterapi, driver Pål med undervisning og veiledning av helsepersonell. Han underviser blant annet om bruk av jevnlige tilbakemeldinger fra klienter i terapi, som kan bidra til å gjøre terapi mer effektivt og avdekke samarbeidsvansker som hindrer utbytte av behandlingen.

   Pål tilbyr terapi på engelsk og norsk.

   Kontaktinfo: Jobbtelefon (hverdager 08:00 til 16:00): 915 81 627. Epost: paal@favne.no

   Maren Larssen

   MAREN FÆNN LARSSEN

   PSYKOLOG

   Maren er psykolog, og er utdannet ved Universitet i Oslo. Maren har klinisk erfaring hovedsakelig fra spesialisthelsetjenesten med voksne og unge voksne. Hun har arbeidet med mennesker med psykiske vansker av ulik alvorlighetsgrad.

   Maren har behandlingserfaring fra å jobbe blant annet med rusmisbruk, overvektsproblematikk, angst, depresjon, relasjonsvansker, stress og lav selvfølelse. Maren har en særlig interesse for hvordan fysisk aktivitet påvirker mental helse. Maren har 1-årig videreutdanning i emosjonsfokusert terapi (EFT) gjennom Norsk Institutt for Emosjonsfokusert Terapi (NIEFT). Hun gjennomfører for tiden et spesialiseringsløp i terapiformen ISTDP gjennom Norsk institutt for ISTDP

   Kontaktinfo: Jobbtelefon (ukedager 08:00 til 16:00): 973 01 280. Epost: maren@favne.no

   Profilbilde av Elvira Cooper

   ELVIRA COOPER

   PSYKOLOG

   Elvira Cooper er psykolog utdannet ved Universitetet i Bergen. Hun har bred erfaring med behandling av barn, ungdom og voksne med blant annet angst, depresjon, traumer og sorgreaksjoner. Elvira har bakgrunn som kommunepsykolog og fokuserer på individual- og familieterapi samt foreldreveiledning. Hun driver med veiledning av ansatte i kommunen i tillegg til undervisning og foredrag. Elvira gjennomfører for tiden et spesialiseringsforløp innen samfunns- og allmennpsykologi.

   Kontaktinfo: Jobbtelefon (ukedager fra 08:00 til 16:00): 902 41 076 – Epost: elvira@favne.no

   Ida Holth 300x300

   IDA HOLTH

   PSYKOLOG I FAVNE VOKSENKLINIKK

   Ida er psykolog, utdannet ved Universitetet i Oslo. Hun har fordypning i dynamisk psykoterapi og er i gang med videreutdanning i ISTDP (intensiv dynamisk korttidsterapi). Ida har erfaring med behandling av blant annet angst, depresjon, rusavhengighet, sorg og traumer. Hun har tidligere vært tilknyttet Studenthelsetjenesten i Oslo, der hun har jobbet med temaer som selvfølelse, identitet og stress. Ida jobber også som redaktør i Tidsskrift for Norsk psykologforening

   Kontaktinfo Jobbtelefon (ukedager fra 08:00 til 16:00): 468 11 224 – Epost: ida@favne.no

   Tone Normann-Eide

   TONE NORMANN-EIDE

   PSYKOLOGSPESIALIST I FAVNE VOKSENKLINIKK – deltid

   Tone er psykologspesialist, utdannet ved Universitetet i Oslo. Hun har i mange år jobbet innenfor spesialisthelsetjenesten (offentlig psykisk helsevern) med klienter med det bredt spekter av psykiske lidelser,  både individuelt og i grupper.

   Tone gir også veiledning til helsepersonell og har flere seminargrupper for studenter på profesjonsstudiet i psykologi. Hun driver undervisning, skriver tekster, artikler og holder foredrag om en rekke psykologfaglige temaer.

   Tone har en 3årig videreutdanning i Intensiv Dynamisk korttidsterapi (ISTDP), samt videreutdanning i gruppeterapi og mentaliseringsbasert terapi.

   Høsten 2020 kom hun ut med boken Følelser – Kjennetegn, funksjon og vrangsider, som tar for seg 12 sentrale følelser og hvordan disse virker inn på våre liv og vår psykiske helse.

   Tone jobber deltid på Favne 1 dag / ettermiddag i uken.

   Kontaktinfo: Jobbtelefon (torsdager fra kl 14:00) 992 69 671 – Epost: tone@favne.no

   Selma Resulbegovic

   SELMA RESULBEGOVIC

   PSYKOLOG I FAVNE VOKSENKLINIKK – deltid

   Selma er psykolog udannet ved Københavns Universitet, og er under spesialisering innen voksenpsykologi ved Institutt for aktiv psykoterapi. Hun har bred arbeidserfaring med voksne fra spesialisthelsetjenesten, både innenfor tverrfaglig spesialisert rusbehandling og psykisk helsevern.

   Til daglig jobber Selma på en allmennpsykiatrisk poliklinikk for voksne, og gir individualterapi for mennesker med ulike psykiske vansker med varierende grad av alvorlighet og kompleksitet. Hun har blant annet god klinisk erfaring med problematikk som ulike stemningslidelser, tvang, spiseforstyrrelser, avhengighet, livskriser, traumer og relasjonelle vansker. Selma jobber ut fra en integrativ tilnærming, og bruker elementer fra ulike terapeutiske metoder tilpasset den enkelte. Selma er opptatt av å bruke sin psykologfaglige kunnskap sammen med klientens kunnskap om seg selv for å forstå og behandle psykiske vansker hos den enkelte.

   Selma jobber deltid på Favne 1 dag / ettermiddag i uken.

   Kontaktinfo: Jobbtelefon (ukedager fra 08:00 til 15:30): 405 14 651 – Epost: selma@favne.no

   Bilde kommer snart

   INGRI LUTHEN

   PSYKOLOGSPESIALIST I FAVNE VOKSENKLINIKK – deltid

   Ingri Luthen er psykologspesialist, utdannet ved Universitetet i København og med spesialisering i klinisk voksenpsykologi. Hun har også videreutdanning i kognitiv terapi, fra norsk kognitiv forening. Ingri har erfaring fra spesialisthelsetjenesten og rask psykisk helsehjelp i førstelinjetjenesten,og har jobbet både med voksne, barn/unge/foreldreveiledning.

   De senere år har Ingri jobbet hovedsakelig med milde til moderate tilstander, blant annet ulike angstlidelser, depresjon, selvbildeproblematikk, stress, utbrenthet / utmattelse. Ingri holder også kurs, og driver noe undervisning av psykologer i spesialisering

   Ingri jobber deltid på Favne 1 dag / ettermiddag i uken.

   Kontaktinfo: Jobbtelefon 986 83 899 – Epost: ingri@favne.no

   Lene Syversen

   LENE SYVERSEN

   PSYKOLOGSPESIALIST I FAVNE VOKSENKLINIKK – deltid

   Lene er psykologspesialist, utdannet ved Universitetet i Oslo og med spesialisering i klinisk voksenpsykologi fra Institutt for aktiv psykoterapi (IAP). Hun gjennomfører for tiden videreutdanning i intensiv psykodynamisk korttidsterapi (ISTDP). Hun har også gjennomført kurs i  EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing), en metode for traumebehandling.

   Lene har bred erfaring fra arbeid med voksne og barn/unge i spesialisthelsetjenesten, både poliklinisk og på døgnavdeling. I senere år har hun i hovedsak arbeidet terapeutisk med voksne, med ulike psykisk plager av varierende alvorlighetsgrad. Hun har blant annet lang erfaring med problematikk som angst, depresjon, traumelidelser og relasjonelle vansker.

   Lene jobber til daglig i spesialisthelsetjenesten, og arbeider deltid ved Favne 1 ettermiddag/kveld i uken.

   Kontaktinfo: Jobbtelefon (onsdager fra kl 15:30): 921 73 109 – Epost: lene@favne.no

   cathrine3_grey-300x300

   CATHRINE JOHANSEN BURE

   PSYKOLOGSPESIALIST – deltid

   Cathrine er psykologspesialist utdannet ved Norges Teknisk- Naturvitenskapelige Universitet i Trondheim og UC Berkeley, USA. Cathrine har bred klinisk erfaring, hovedsakelig fra spesialisthelsetjenesten, gjennom både individual- og gruppeterapi. Hun har jobbet med behandling av ulike typer psykiske lidelser og plager, som bl. a. angst og depresjon, selvfølelsesproblematikk, relasjonsvansker, livskriser og stressrelaterte plager. Videre har hun også erfaring med undervisning, veiledning av helsepersonell, rekruttering og lederutvikling.

   Cathrine er tilknyttet Favne på deltid og tar i mot pasienter på ettermiddag/kveld 1dag i uken.

   Kontaktinfo Jobbtelefon (ukedager fra 16:00 til 20:00): 469 08 108 – Epost: cathrine@favne.no

   Ajla 300x300

   AJLA TERZIC

   PSYKOLOG – i permisjon

   Ajla er psykolog og utdannet ved Universitetet i Sarajevo med fordypning i klinisk psykoterapi ved Univerisité Libre de Bruxelles i Brussel. Ajla er også utdannet gestalt psykoterapeut ved Psiho Integrum og GPTIM (Gestalt Psychotherapy Training Institute Malta) i Sarajevo medetterutdanning ved Gestaltinstitutt i Oslo.

   Ajla har bred klinisk erfaring med fokus på individualterapi av voksne og ungdom med ulike typer psykiske utfordringer som traumer, sorg, tap, angst og depresjon, relasjonsvansker, selvfølelsesproblematikk, stressrelaterte plager, livskriser og rusproblemer. Ajla tar også i mot par med samlivsutfordringer. Ajla arbeider til daglig som psykolog i NAV.

   Her hos oss på Favne jobber Ajla deltid på ettermiddag/kveld 1 dag i uken.

   Kontaktinfo: ajla@favne.no

   Eirik 300x300

   EIRIK PAULSBERG

   PSYKOLOG – I permisjon

   Eirik Paulsberg er psykolog utdannet ved Universitetet i Bergen. Han har bred erfaring innen individual-, par- og gruppeterapi, samt terapi med barn. Gjennom sitt virke som psykolog har Eirik jobbet med relasjonelle vansker, angst, depresjon, sorg, spiseforstyrrelser og kriser. I terapi har Eirik fokus på hvordan indre vansker ofte er uttrykk for relasjonelle problemer og hvordan vanskene lindres ved hjelp av terapi. Eirik gjennomfører et spesialiseringsforløp ved Karakteranalytisk Institutt og sitter i instituttets fagutvalg

   Kontaktinfo Jobbtelefon (ukedager fra 08:00 til 16:00): 483 98 764 – Epost: eirik@favne.no