samtaleterapi

Samtaleterapi

parterapi

Samtaleterapi

Bestille timeavtale for samtaleterapi hos oss

Favne Psykologbistand holder til i Oslo sentrum og tilbyr samtaleterapi hos psykologer med lang erfaring innen utredning og behandling av psykiske plager og vansker. Du trenger ikke henvisning fra lege og kan ta direkte kontakt selv for timebestilling. For tiden er vi 9 fulltidsansatte psykologer, og ingen ventelister.

Send oss en henvendelse og du blir innen kort tid kontaktet direkte av en av våre psykologer:

Kontakt oss i dag!


Når kan det være hjelpsomt å gå til psykolog?

Det kan være mange gode grunner til å ta kontakt med psykolog og gå i samtaleterapi og behandling.

Les mer nedenunder om vanlige problemstillinger hvor en psykolog kan være til hjelp:

Priser (f.o.m. 1.1.20)

Konsultasjon

dagtid (08-16)
45 minutter

1350,-

Konsultasjon

dagtid (08-16)
75 minutter

2200,-

Konsultasjon

kveldstid (fra 16)
45 minutter

1550,-

Konsultasjon

kveldstid (fra 16)
75 minutter

2400,-

Blokktime (ISTDP)

dagtid (08-16)
60 min x 3

4100,-

Les mer om priser og vilkår hos oss: «Priser og vilkår».

Merk! Vi gjør oppmerksomme på at våre psykologer ikke har refusjonsavtale med det offentlige. Undersøkelser og behandling må derfor betales i det hele av den enkelte, NAV, forsikringsselskaper eller andre oppdragsgivere. Det er muligheter for å få dekket kostnader til terapi via noen helseforsikringsordninger.

Les også gjerne mer om det å gå til psykolog i vår guide på våre bloggsider: Psykolog? Når, hvordan, hvorfor og hvor?

Om psykologene i Favnes voksenklinikk

Profilbilde av Vidar

VIDAR M. S. HUSBY

PSYKOLOGSPESIALIST OG FAGLIG LEDER FOR FAVNE VOKSENKLINIKK

Vidar er psykologspesialist utdannet ved Universitetet i Oslo. Han har erfaring fra flere deler av spesialisthelsetjenesten, både arbeid med voksne, barn og ungdom. I det daglige jobber han aller mest med psykoterapi, samt med veiledning av helsepersonell i kommune og barnevernstiltak og har jobbet mye med traumer.

Han har videreutdanning fra blant annet Institutt for Affektbevissthet og Psykoterapi, EMDR (en av flere metoder for bearbeiding av traumer), og er sertifisert i intensiv dynamisk korttidsterapi (ISTDP). På den internasjonale ISTDP-konferansen i Berlin i 2015 samt i Göteborg i 2016 presenterte Vidar deler av sitt arbeid, han har publisert en fagartikkel om mobbing (Skolepsykologi nr. 2, 2009), og har ellers holdt flere foredrag om ulike psykologrelaterte tema.

Kontaktinfo Jobbtelefon (ukedager fra 08:00 til 16:00): 952 73 947 – Epost: vidar@favne.no

inger_grey-300x300

INGER ELLINGSEN

PSYKOLOG

Inger er psykolog, og er utdannet ved universitetet i København. Inger har bred klinisk erfaring, hovedsakelig i spesialisthelsetjeneste både med ungdom og med voksne. Her har hun arbeidet med mennesker som har lettere psykiske plager og mer sammensatte problematikk.

Hun har erfaring både ungdom og voksne som i perioder strever med depresjon, angst, spiseforstyrrelser, rusmisbruk, traumer, akutte kriser, lav selvfølelse, stress og sorg. Hun er erfaring med veiledning av helsepersonell, og undervisning. Inger har fullført en videreutdanning i intensiv psykodynamisk korttidsterapi (ISTDP) ved det norske instituttet for ISTDP.

Kontaktinfo Jobbtelefon (ukedager fra 08:00 til 16:00): 906 66 110 – post: inger@favne.no

odd_grey-300x300

ODDBJØRN FISKEFJELL

PSYKOLOGSPESIALIST

Oddbjørn Fiskefjell er psykolog og spesialist i klinisk voksenpsykologi, utdannet ved Universitetet i Oslo. Han har lang og bred erfaring fra spesialisthelsetjenesten, bla. arbeid med barn og foreldre og døgnbehandling på institusjon, men har jobbet mest med psykoterapi for voksne med et bredt spekter av diagnoser og plager.

Hovedfokuset hans er emosjonsfokusert psykoterapi. Han har videreutdanning i intensiv dynamisk korttidsterapi (ISTDP).

Kontaktinfo (ukedager fra 08:00 til 16:00): 909 20 571 – Epost: fiskefjell@favne.no

Profilbilde av Pål E Olsen

PÅL ESPEN OLSEN

PSYKOLOGSPESIALIST

Pål er psykologspesialist utdannet ved Universitetet i Oslo og University of Edinburgh. Han har erfaring fra Psykisk Helsevern og Tverrfaglig Spesialisert Rusbehandling og privat praksis. Pål har en spesialisering i Intensiv Dynamisk Korttidsterapi (ISTDP). Han går for tiden i en fordypningsutdanning i ISTDP hos Dr. Patricia Coughlin.

I tillegg til psykoterapi, driver Pål med undervisning og veiledning av helsepersonell. Han underviser blant annet om bruk av jevnlige tilbakemeldinger fra klienter i terapi, som kan bidra til å gjøre terapi mer effektivt og avdekke samarbeidsvansker som hindrer utbytte av behandlingen.

Pål tilbyr terapi på engelsk og norsk.

Kontaktinfo: Jobbtelefon (hverdager 08:00 til 16:00): 915 81 627. Epost: paal@favne.no

Eirik 300x300

EIRIK PAULSBERG

PSYKOLOG

Eirik Paulsberg er psykolog utdannet ved Universitetet i Bergen. Han har bred erfaring innen individual-, par- og gruppeterapi, samt terapi med barn. Gjennom sitt virke som psykolog har Eirik jobbet med relasjonelle vansker, angst, depresjon, sorg, spiseforstyrrelser og kriser. I terapi har Eirik fokus på hvordan indre vansker ofte er uttrykk for relasjonelle problemer og hvordan vanskene lindres ved hjelp av terapi. Eirik gjennomfører et spesialiseringsforløp ved Karakteranalytisk Institutt og sitter i instituttets fagutvalg

Kontaktinfo Jobbtelefon (ukedager fra 08:00 til 16:00): 483 98 764 – Epost: eirik@favne.no

Profilbilde av Maren Larssen

MAREN LARSSEN

PSYKOLOG

Maren er psykolog, og er utdannet ved Universitet i Oslo. Maren har klinisk erfaring hovedsakelig fra spesialisthelsetjenesten med voksne og unge voksne. Hun har arbeidet med mennesker med psykiske vansker av ulik alvorlighetsgrad.

Maren har behandlingserfaring fra å jobbe blant annet med rusmisbruk, overvektsproblematikk, angst, depresjon, relasjonsvansker, stress og lav selvfølelse. Maren har en særlig interesse for hvordan fysisk aktivitet påvirker mental helse. Maren har 1-årig videreutdanning i emosjonsfokusert terapi (EFT) gjennom Norsk Institutt for Emosjonsfokusert Terapi (NIEFT). Hun gjennomfører for tiden et spesialiseringsløp i terapiformen ISTDP gjennom Norsk institutt for ISTDP

Kontaktinfo: Jobbtelefon (ukedager 08:00 til 16:00): 973 01 280. Epost: maren@favne.no

Profilbilde av Elvira Cooper

ELVIRA COOPER

PSYKOLOG

Elvira Cooper er psykolog utdannet ved Universitetet i Bergen. Hun har bred erfaring med behandling av barn, ungdom og voksne med blant annet angst, depresjon, traumer og sorgreaksjoner. Elvira har bakgrunn som kommunepsykolog og fokuserer på individual- og familieterapi samt foreldreveiledning. Hun driver med veiledning av ansatte i kommunen i tillegg til undervisning og foredrag. Elvira gjennomfører for tiden et spesialiseringsforløp innen samfunns- og allmennpsykologi.

Kontaktinfo: Jobbtelefon (ukedager fra 08:00 til 16:00): 902 41 076 – Epost: elvira@favne.no

cathrine3_grey-300x300

CATHRINE JOHANSEN BURE

PSYKOLOGSPESIALIST – deltid

Cathrine er psykologspesialist utdannet ved Norges Teknisk- Naturvitenskapelige Universitet i Trondheim og UC Berkeley, USA. Cathrine har bred klinisk erfaring, hovedsakelig fra spesialisthelsetjenesten, gjennom både individual- og gruppeterapi. Hun har jobbet med behandling av ulike typer psykiske lidelser og plager, som bl. a. angst og depresjon, selvfølelsesproblematikk, relasjonsvansker, livskriser og stressrelaterte plager. Videre har hun også erfaring med undervisning, veiledning av helsepersonell, rekruttering og lederutvikling.

Cathrine er tilknyttet Favne på deltid og tar i mot pasienter på ettermiddag/kveld 1dag i uken.

Kontaktinfo Jobbtelefon (ukedager fra 16:00 til 20:00): 469 08 108 – Epost: cathrine@favne.no

Ajla 300x300

AJLA TERZIC

PSYKOLOG – deltid

Ajla er psykolog og utdannet ved Universitetet i Sarajevo med fordypning i klinisk psykoterapi ved Univerisité Libre de Bruxelles i Brussel. Ajla er også utdannet gestalt psykoterapeut ved Psiho Integrum og GPTIM (Gestalt Psychotherapy Training Institute Malta) i Sarajevo medetterutdanning ved Gestaltinstitutt i Oslo.

Ajla har bred klinisk erfaring med fokus på individualterapi av voksne og ungdom med ulike typer psykiske utfordringer som traumer, sorg, tap, angst og depresjon, relasjonsvansker, selvfølelsesproblematikk, stressrelaterte plager, livskriser og rusproblemer. Ajla tar også i mot par med samlivsutfordringer. Ajla arbeider til daglig som psykolog i NAV.

Her hos oss på Favne jobber Ajla deltid på ettermiddag/kveld 1 dag i uken.

Kontaktinfo Jobbtelefon (ukedager fra 08:00 til 16:00): 942 12 968 – Epost: ajla@favne.no

Ida Holth 300x300

IDA HOLTH

PSYKOLOG – deltid

Ida er psykolog, utdannet ved Universitetet i Oslo, og er tilknyttet Favne på deltid (ettermiddag/kveld). Hun har fordypning i dynamisk psykoterapi og kognitiv terapi. Ida har erfaring med behandling av blant annet angst, depresjon, rusavhengighet og traumer. Ved siden av å være terapeut, arbeider hun som redaktør i Tidsskrift for Norsk psykologforening.

Ida er tilknyttet Favne på deltid og tar i mot pasienter på ettermiddag/kveld 1 dag i uken.

Kontaktinfo Jobbtelefon (ukedager fra 08:00 til 16:00): 930 234 29 – Epost: ida@favne.no

Profilbilde av Lars Ziegler

LARS ZIEGLER

PSYKOLOG – deltid

Lars er psykolog utdannet ved Aarhus Universitet. Han har hovedsakelig klinisk erfaring fra spesialisthelsetjenesten med voksne og unge voksne. Han har arbeidet både med individual- og gruppeterapi ved flere Distriktspsykiatrisk sentre (DPS) og i Tverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser (TSB). I tillegg har han jobbet med Raskere Tilbake som går ut på korttids individualterapi rettet mot mennesker som er sykmeldte pga. lettere psykiske lidelser. Han har også drevet sitt eget private praksis før han begynte hos oss.

Lars har behandlingserfaring fra å jobbe med alle av de mest vanlige psykiske lidelsene som finnes i offentlige allmennpoliklinikker. Likevel har han mest fokusert: depresjon, angst, rusmiddelmisbruk, personlighetsvansker, relasjonelle vansker, lav selvfølelse, vanskelige følelser og traumer. Han er utdannet og sertifisert i mentaliseringsbasert terapi (MBT) og holder for tiden på med en videreutdanning i emosjonsfokusert terapi (EFT). Lars har også gått på kurs i motiverende samtale (MI). Han har brukt både norsk, engelsk og tysk i samtaler.

Lars er tilknyttet Favne på deltid og tar imot pasienter på ettermiddag/kveld to dager i uken

Kontaktinfo: Jobbtelefon (onsdag og torsdag 16:00 til 1800): 462 17 082. Epost: lars.z@favne.no

Profilbilde psykologstudent Hanna Røed Skårderud

HANNA RØED SKÅRDERUD

PSYKOLOGSTUDENT – i hovedpraksis (fom januar tom juni 2020)

Hanna Røed Skårderud er sisteårs psykologstudent med hovedpraksis hos oss i Favne, og er straks ferdig utdannet psykolog: Hennes hovedpraksis utgjør de siste seks månedene av psykologutdanningen ved profesjonsstudiet i psykologi ved NTNU i Trondheim. Sommeren 2020 vil hun motta sin autorisasjon som psykolog.

Vi har tatt med Hanna på laget på grunn av hennes sterke interesse for og gode kjennskap til faget. Fra tidligere praksiser og arbeidssteder har hun fått erfaring med behandling av barn, ungdom og voksne med blant annet angst, depresjon, ruslidelser og traumer. Hanna har også erfaring med grupper og foredrag.

Hovedpraksis er en obligatorisk del av utdanningen for norske psykologer. Når hun er hos oss i Favne, mottar Hanna jevnlig veiledning fra Favnes psykologspesialister. Siden hun er i praksis har vi mulighet til å tilby reduserte priser for de psykologfaglige tjenestene hun gir.

Konsultasjon 45 min: 850,- 

Konsultasjon 75 min: 1 450,-

For bestilling av konsultasjon hos Hanna, send mail til timebestilling@favne.no

Kontaktinfo: hanna@favne.no