arb-org

Bedriftspsykologavtale

organisasjonspsykologi ikon_1

Bedriftspsykologavtale

Direkte tilgang til høykompetent samtalepartner innen psykisk helse.

Satsning på psykisk helse er en av de bedre investeringene man kan gjøre som arbeidsgiver. Potensialet for gevinst er stort med en bedriftspsykologavtale; redusert sykefravær, redusert turnover, økt trivsel, økt produktivitet, og økt opplevelse av ivaretakelse, støtte og omsorg fra arbeidsgiveren.

Maks ut av satsning på psykisk helse med bedriftspsykologavtale

Hovedutfordringen for arbeidsgivere i dag når gjelder å få maks ut av potensialet for satsning på psykisk helse, er at veien til psykolog kan være både lang og komplisert. Veien dit består som regel også av flere ledd for den ansatte, som fastlege/bedriftslege, leder/HR og/eller et forsikringsselskap. I tillegg sitter psykologen ofte flere ledd unna arbeidsgiveren, noe som gjør at arbeidsgiveren verken kan kvalitetssikre psykologen eller behandlingen den ansatte blir gitt.

En bedriftspsykologavtale sikrer derimot arbeidsgiver direkte tilgang til på høykompetente og erfarne psykologer, slik at veien til psykologtime for den ansatte kan bli raskere, enklere, tryggere og mer forutsigbar.

Bedriftspsykologavtale som et styringsverktøy for satsning på psykisk helse

Ved at arbeidsgiver blir direkte eier av en slik ordning, sikres også arbeidsgiveren et styringsverktøy innenfor sin satsning på psykisk helse. Dette gir arbeidsgiveren muligheten til å kunne måle og kvalitetssikre effekten av satsingen på psykisk helse for sine ansatte. Går sykefraværet ned? Er det færre som slutter? Trives ansatte bedre? Har produktiviteten gått opp? Opplever ansatte seg mer ivaretatt? Bør vi satse mer på dette, mindre?

Hva er fordelene med en avtale om bedriftspsykolog?

Rask time og enkel bestilling forebygger forverring

Vi vet at mange har et nokså kort motivasjonsvindu for når de er klare til å søke hjelp fra psykolog. Denne motivasjon kan ofte avta dersom en opplever at veien til å få time hos psykolog er lang og kronglete. Arbeidstakere som strever psykisk er mindre effektive enn arbeidstakere som trives og har det bra. Rask psykologbistand med enkel bestilling vil kunne forebygge at vanskene eskalerer og/eller redusere tiden en ansatt strever.

Arbeidsrettet terapi reduserer sykefravær

Vi vet at å være i arbeid som oftest er beskyttende for utvikling og forverring av psykiske vansker. Behandlingsmetoden som bedriftspsykologen i første omgang utfører kalles arbeidsrettet terapi. Her er hovedfokuset på å bistå arbeidstakeren med en behandling som hjelper vedkommende til enten å kunne stå i arbeidet sitt, forebygge sykemelding, og/eller komme raskere tilbake i jobben sin etter sykemelding.

For eksempel, en uheldig misforståelse er at dersom du ikke er 100 prosent produktiv på grunn av psykiske vansker, er det bedre at du er 100 prosent sykemeldt. Gradert sykemelding og oppfølging er som oftest mye bedre. For noen kan det være fint å bare ha en rutine og være en del av arbeidsmiljøet, men kanskje ikke ha så mange arbeidsoppgaver. Da forhindrer man opplevelsen av å falle ut av arbeidslivet – noe som for mange kan forverre de psykiske vanskene.

Muligheter for samarbeid mellom den ansatte, psykologen og arbeidsgiver

Det kan opprettes et samarbeid mellom psykologen, den ansatte, legen og/eller arbeidsgiveren (dersom den ansatte ønsker og samtykker til dette). Dette skaper muligheter for arbeidsgiver å kunne tilrettelegg og følge opp arbeidstaker etter individuelle behov på en mye bedre måte. Denne muligheten får man som regel ikke dersom man sender en ansatt til psykolog via en helseforsikring.

Lav terskel for samtale med psykolog kan forebygge psykisk uhelse

Mange som tar kontakt med psykolog ønsker en kvalifisert mening og vurdering av det de strever med. Hva er egentlig problemet mitt? Hvorfor strever jeg? Er det andre som har det sånn? Er det alvorlig? Hva kan jeg gjøre med det? Ved lav terskel for å ta kontakt kan man komme i gang tidlig og forebygge forverring.

Dersom den ansatte trenger mer oppfølging enn hva bedriften har til rådighet, så vil den ansatte kunne få informasjon om den beste veien videre, og få bistand bedriftspsykologen til å komme dit.

Organisasjonspsykologisk rådgiving

Bedriftspsykologen vil kunne bli godt kjent med arbeidsplassen til den ansatte, og vil derfor også kunne bistå arbeidsgiveren dersom det fremkommer spesifikke arbeidsrelaterte utfordringer, for eksempel i arbeidsmiljøet og/eller i organisering og ledelse. Her vil bedriftspsykologen kunne brukes som rådgiver i spørsmål om tilrettelegginger, behov for omorganisering, konflikthåndtering, effektivitet i ledelse, team-arbeid og generell trivsel i arbeidsmiljøet.

Kunne du tenke deg å høre mer om vår bedriftspsykologavtale?

Dersom du som arbeidsgiver kunne være interessert i å møte og høre mer om oss og hvordan vi kan bistå din bedrift, så vil vi kunne følge opp med å:

  • Presentere Favne Arbeids- og Organisasjonspsykologi, våre psykologer og vår spesialkompetanse.
  • Presentere ytterligere bakgrunnsmateriale for hvorfor det å satse på ansattes psykiske helse kan være lønnsomt, hvilke effekter det kan gi og hvordan dette kan måles.
  • Presentere hvordan vi utfører arbeidsrettet terapi og følger opp den ansatte.
  • Gi en kort innføring i psykisk helse relatert til arbeidslivet: «Psykiske vansker på jobb».
  • Gi en kort innføring i hvordan en arbeidsgiver og ledere kan øke sin kompetanse på hvordan fange opp, imøtekomme, og følge opp ansatte som strever psykisk.

Les gjerne mer om Favne Arbeids- og Organisasjonspsykologi her.

Ta kontakt!

Ønsker du mer informasjon eller å drøfte beddriftspsykologavtale med oss?

Ta kontakt på 22 60 20 00 eller send en mail til favneorg@favne.no

Kontakt oss!

Har du spørsmål vedrørende bedriftpyskolog kan du ringe 22 60 20 00 eller sende en forespørsel her

  Meld meg på nyhetsbrev fra Favne

  Ta kontakt på

  favneorg@favne.no

  eller ring:

  22 60 20 00

  (dersom vi ikke kan ta telefonen, legg igjen beskjed og vi ringer opp så snart vi har anledning).
   Meld meg på nyhetsbrev fra Favne