Profilbilde av Helene Sandø Chalindar

Helene Sandø Chalindar

PSYKOLOG

Om Helene Sandø Chalindar

Når man søker terapi, er det ofte fordi man opplever at symptomer er kommet i veien for vår livsutfoldelse og begrenser oss på viktige områder. Det kan være at symptomer som angst, uro eller nedstemthet forsterkes og at man kjenner på usikkerhet eller konflikt. Selvfølelsen og våre relasjoner til andre kan svekkes. Ofte kan tankemønstre, handlinger eller bekymringer ta overhånd, man kan kjenne seg fastlåst eller man kan ty til usunne strategier for å unngå indre ubehag. Noen ganger kan det være en erkjennelse av at man trenger hjelp til å bearbeide vonde erfaringer, hjelp til å endre på noe eller en erkjennelse av at noe mangler.

Min erfaring er at terapirommet kan være et godt sted til å utforske og forstå symptomene og til å fasilitere en prosess som kan bidra til endring. Ved å sammen identifisere temaer og mønstre som gjentar seg i livet og skaper konflikt, og aktivt jobbe med følelser og reaksjoner på det som er vanskelig, vil evnen til å se, integrere og bruke egne psykiske ressurser bli styrket.

I behandling vil vi sammen etablere et terapeutisk fokus og eventuelle mål, og jeg tar ansvar for at vi i timene jobber effektivt med de problemstillingene som er relevante for deg og for din endringsprosess. Jeg jobber i balansen mellom empatisk støtte og utforskning/utfordring og vil møte deg med åpenhet og aksept.

Jeg har jobbet med ulike psykiske problemstillinger, fra lettere, avgrensede livsproblemer til mer gjennomgripende psykiske vansker som berører forholdet til en selv og andre i større omfang. Jeg har blant annet erfaring med stresshåndtering, nedstemthet/depresjon, angstproblematikk, traumer/kriser, vansker knyttet til identitet, problemstillinger knyttet til migrasjon og transkulturalitet.

Jeg er utdannet psykolog ved Universitetet i Nice og har en faglig forankring i den psykodynamiske behandlingstradisjonen. Jeg integrerer ulike behandlingsmetoder i terapi, hovedsakelig affektfokuserte og kognitive behandlingsmetoder. Jeg har erfaring fra utredning og behandling av barn, ungdom og voksne fra spesialisthelsetjenesten og har videreutdanning innen behandling av voksne fra Institutt for aktiv Psykoterapi.

Jeg tilbyr behandling til ungdom og voksne, og foreldreveiledning.

Jeg kan tilby terapi på fransk og på spansk.

Bla deg igjennom våre andre psykologer i listen under

Ønsker du å komme i kontakt med en av våre psykologer eller bestille en time?

Fyll i vårt kontaktsema under
    Meld meg på nyhetsbrev fra Favne