bedriftspsykologavtale

Bedriftspsykolog

bedriftspsykologavtale

Bedriftspsykolog

Våre tjenester

Favne bistår bedrifter med helsetjenester innenfor psykisk helse. Vi kan tilby deg og din bedrift:

 • Rask kontakt og timeavtale hos våre psykologer for kartlegging, behandling og oppfølging av den ansattes tilstand
 • Samarbeid med bedriftens øvrige bedriftshelsetjeneste
 • Kurs og undervisning for ansatte og ledere rettet mot forebygging av psykisk uhelse og sykefravær.

Les gjerne mer om vår bedriftspsykologsavtale her.

Ta kontakt i dag 

 Vi tilbyr også konsultasjoner over video med våre psykologer

  Meld meg på nyhetsbrev fra Favne
   Meld meg på nyhetsbrev fra Favne

   Hvorfor bedriftspsykolog og fokus på psykisk helse?

   Psykiske helseplager er den største årsaken til fravær fra jobb i Norge i dag. Depresjon, angst og livskriser er de vanligste årsakene. Dette koster arbeidsgivere og samfunnet enorme summer fra år til år. Ikke minst går det utover den sykemeldte, særlig hvis han eller hun ikke får god nok støtte og behandling for å komme tilbake i arbeid.

   For de fleste er deltakelse i arbeidslivet en helsefremmende faktor. Arbeid er med på å sikre personlig økonomi, gi struktur i hverdagen, skape tilhørighet og økt selvfølelse. Deltakelse i arbeidslivet er med andre ord av stor betydning for både vår identitet og vår psykiske helse. Vi vet at å falle utenfor arbeidslivet er forbundet med en rekke helsemessige risikofaktorer.

   Derfor er det heldigvis en økende trend av bedrifter som ønsker å tilknytte seg psykologer, såkalt bedriftspsykolog, for at deres ansatte skal få rask tilgang på denne type helsetjeneste. Fokuset er på hjelpe den sykemeldte tilbake til arbeid så fort det lar seg gjøre og er forsvarlig.

   Les gjerne mer om vår bedriftspsykologsavtale her.

   Ta kontakt!

   Ønsker du mer informasjon eller å drøfte med oss om våre tjenester kan være til nytte og hjelp på ditt arbeidssted?

   Ta kontakt på 22 60 20 00 eller send en mail til favneorg@favne.no

   Når kan man ha nytte av bedriftspsykolog?

   Her er noen tegn og symptomer på at du eller andre ansatte kan ha nytte av å snakke med psykolog:

   Kontakt oss!

   Har du spørsmål vedrørende bedriftpyskolog kan du ringe 22 60 20 00 eller sende en forespørsel her

    Meld meg på nyhetsbrev fra Favne

    Ta kontakt enten:

    favneorg@favne.no

    eller ringe:

    22 60 20 00

    (dersom vi ikke kan ta telefonen, legg igjen beskjed og vi ringer opp så snart vi har anledning).
     Meld meg på nyhetsbrev fra Favne