forebygging av utbrenthet

Bedriftspsykolog

forebygging av utbrenthet

Bedriftspsykolog

Når kan man ha nytte av bedriftspsykolog?

Her er noen tegn og symptomer på at du eller andre ansatte kan ha nytte av å snakke med psykolog:

Ta kontakt i dag 

Vi tilbyr også konsultasjoner over video med våre psykologer.
  Meld meg på nyhetsbrev fra Favne   Meld meg på nyhetsbrev fra Favne

   Våre tjenester

   Favne bistår bedrifter med helsetjenester innenfor psykisk helse. Vi kan tilby deg og din bedrift:

   • Rask kontakt og timeavtale hos våre psykologer for kartlegging, behandling og oppfølging av den ansattes tilstand
   • Samarbeid med bedriftens øvrige bedriftshelsetjeneste
   • Kurs og undervisning for ansatte og ledere rettet mot forebygging av psykisk uhelse og sykefravær

   Hvorfor bedriftspsykolog og fokus på psykisk helse?

   Psykiske helseplager er den største årsaken til fravær fra jobb i Norge i dag. Depresjon, angst og livskriser er de vanligste årsakene. Dette koster arbeidsgivere og samfunnet enorme summer fra år til år. Ikke minst går det utover den sykemeldte, særlig hvis han eller hun ikke får god nok støtte og behandling for å komme tilbake i arbeid.

   For de fleste er deltakelse i arbeidslivet en helsefremmende faktor. Arbeid er med på å sikre personlig økonomi, gi struktur i hverdagen, skape tilhørighet og økt selvfølelse. Deltakelse i arbeidslivet er med andre ord av stor betydning for både vår identitet og vår psykiske helse. Vi vet at å falle utenfor arbeidslivet er forbundet med en rekke helsemessige risikofaktorer.

   Derfor er det heldigvis en økende trend av bedrifter som ønsker å tilknytte seg psykologer, såkalt bedriftspsykolog, for at deres ansatte skal få rask tilgang på denne type helsetjeneste. Fokuset er på hjelpe den sykemeldte tilbake til arbeid så fort det lar seg gjøre og er forsvarlig.

   Ta kontakt!

   Ønsker du mer informasjon eller å drøfte med oss om våre tjenester kan være til nytte og hjelp på ditt arbeidssted, ta gjerne kontakt med enten:

   forebygging av utbrenthet

   KIRSTI SUNDE HANSEN

   PSYKOLOGSPESIALIST OG DAGLIG LEDER FOR FAVNE ARBEIDS- OG ORGANISASJONSPSYKOLOGI

   Kirsti er psykologspesialist siden 2007, har ledererfaring fra psykisk helsevern og lang erfaring med utvikling og organisasjonsarbeide. Særlig kompetanse og erfaring innenfor organisasjonsutvikling, lederutvikling, arbeidsmiljø og konflikthåndtering. Kirsti har også lang erfaring med undervisning og veiledning innen arbeids- og organisasjonsrelaterte temaer for ledere og personalgrupper

   Kirsti har bred erfaring fra ulike deler av spesialsthelsetjenesten og fra privatpraksis. Kirsti har jobbet klinisk med utredning og behandling av ulike psykiske lidelser og har blant annet videreutdanning i kognitiv terapi og traumebehandling som EMDR I. Fullfører nå Executive Master of Management på BI.

   Ta gjerne kontakt med Kirsti dersom det er noe du lurer på innenfor arbeids- og organisasjonspsykologi og Favnes tjenester.

   Kontaktinfo Jobbtelefon (ukedager fra 08:00 til 16:00): 907 36 355 – Epost:kirsti@favne.no