organisasjonspsykologi

Bedriftspsykolog

organisasjonspsykologi

Bedriftspsykolog

Når kan man ha nytte av bedriftspsykolog?

Her er noen tegn og symptomer på at du eller andre ansatte kan ha nytte av å snakke med psykolog:

Ta kontakt i dag 


Våre tjenester

Favne Psykologbistand har i dag opparbeidet både erfaring og kompetanse innenfor å bistå bedrifter med helsetjenester innenfor psykisk helse. Vi kan tilby deg og din bedrift:

  • Rask kontakt og timeavtale hos våre psykologer for kartlegging, behandling og oppfølging av den ansattes tilstand
  • Samarbeid med bedriftens øvrige bedriftshelsetjeneste
  • Kurs og undervisning for ansatte og ledere rettet mot forebygging av psykisk uhelse og sykefravær

Hvorfor bedriftspsykolog og fokus på psykisk helse?

Psykiske helseplager den største årsaken til fravær fra jobb i Norge i dag. Depresjon, angst og livskriser er de vanligste årsakene. Dette koster arbeidsgivere og samfunnet enorme summer fra år til år. Ikke minst går utover den sykemeldte, særlig hvis han eller hun ikke får god nok støtte og behandling for å komme tilbake i arbeid.

For de fleste er deltakelse arbeidslivet en helsefremmende faktor. Arbeid er med på å sikre personlig økonomi, gi struktur i hverdagen, skape tilhørighet og økt selvfølelse. Deltakelse i arbeidslivet er med andre ord av stor betydning for både vår identitet og vår psykiske helse. Og vi vet at å falle utenfor arbeidslivet er forbundet med en rekke helsemessige risikofaktorer.

Derfor er det heldigvis en økende trend av bedrifter som ønsker å tilknytte seg psykologer, såkalt bedriftspsykolog, for at deres ansatte skal få rask tilgang på denne type helsetjeneste. Fokuset er på hjelpe den sykemeldte tilbake til arbeid så fort det lar seg gjøre og er forsvarlig.

Ta kontakt!

Ønsker du mer informasjon eller å drøfte med oss om våre tjenester kan være til nytte og hjelp på ditt arbeidssted, ta gjerne kontakt med enten:

Psykolog/daglig leder

Pål-Erling Anonsen 

Tlf. 952 34 375

Epost: pea@favne.no