forebygging av utbrenthet

Lederutvikling

forebygging av utbrenthet

Lederutvikling

Utvikling av lederrollen

Ingen mennesker kommer komplett som leder inn i et lederskap. En av årsakene til dette er at rollen ofte krever så mange ulike sider av oss. En skal helst være både visjonær og idérik, ha god styring på folk og drift, forstå både detaljer og det større bildet, og ikke minst kunne forløpende håndtere og imøtekomme ansattes ulike behov og forventninger til ledelse.

Lederutvikling handler om at hver enkelte leder blir godt kjent med egne styrker og svakheter i sitt lederskap. Det handler om bevisstgjøring av hvor skoen trykker for den enkelte leder. Intensjonen med dette er å gi alle ledere best mulig forutsetninger for å håndtere alle de ulike krav, dilemmaer og utfordringer som til enhver tid oppstår i lederskapet.

Kursholder snakker foran kursdeltakerne

Favnes lederutviklingstjenester

Lederutvikling bør være fleksible i sin form da ulike bedrifter har ulike behov.

I Favne tilbyr vi derfor ulike måter å gjennomføre lederutvikling på. Vi skreddersyr gjerne lederutviklingsopplegget både for å kunne treffe på både innhold og rammer.

Her følger en oversikt over lederutviklingstjenester hos oss:

 • Individuell lederveiledning
 • Lederveiledning i ledergruppe
 • Halv- og heldagsseminar i fastsatt tema
 • Komplett lederutviklingsprogram basert på et utvalg av relevante temaer

Plukk og velg temaer for din bedrift!

Ulike bedrifter og ledere har forskjellige behov, og derfor baseres Favnes lederutvikling på å skape gode lærings – og/utviklingsarenaer. Temaene kan bestilles og tas både enkeltvis eller i kombinasjoner.

Listen over relevante temaer innenfor lederutvikling er lang, men her gis noen generelle og ofte etterspurte temaer i forbindelse med lederutvikling hos oss:

 • Lederrollen og lederskap
 • Personalledelse
 • Endringsledelse og omstillingsprosesser
 • Teamledelse og teamutvikling
 • Konflikthåndtering
 • Effektivitet i ledergrupper
 • Coachende lederskap (“Empowerment”)
 • Strategiledelse; mål og resultat

Kontakt oss i dag!

Har du spørsmål om vår lederutvikling og/eller hvordan vi kan skreddersy et opplegg for din bedrift, ta gjerne direkte kontakt med psykologspesialist og daglig leder i Favne Arbeids- og Organisasjonspsykologi Kirsti Sunde Hansen for mer info!

forebygging av utbrenthet

KIRSTI SUNDE HANSEN

PSYKOLOGSPESIALIST OG DAGLIG LEDER I FAVNE ARBEIDS- OG ORGANISASJONSPSYKOLOGI

Kirsti er psykologspesialist siden 2007 og har bred erfaring fra ulike deler av spesialsthelsetjenesten og fra privatpraksis.

Kirsti har ledererfaring fra psykisk helsevern og har lang erfaring med utvikling og organisasjonsarbeide. Kirsti har fullført deler av en Executive Master of Management på BI og hun har også lang erfaring med undervisning og veiledning av personal og ledere.

I Favne utfører Kirsti blant oppdrag innen arbeidsmiljøundersøkelser, konflikthåndtering, lederveiledning og oppfølging/behandling av psykiske vansker for bedrifters ansatte.

Kontaktinfo Jobbtelefon (ukedager fra 08:00 til 16:00): 907 36 355 – Epost:kirsti@favne.no