organisasjonspsykologi

Lederutvikling

organisasjonspsykologi

Lederutvikling

Favnes lederutviklingsideologi

Ingen mennesker kommer komplett som leder inn i et lederskap. En av årsakene til dette er at rollen ofte krever så mange ulike sider av oss. En skal helst være både visjonær og idérik, ha god styring på folk og drift, forstå både detaljer og det større bildet, og ikke minst kunne forløpende håndtere og imøtekomme ansattes ulike behov og forventninger til ledelse.

Favnes lederutviklingsideologi legger derfor stor vekt på lederutvikling handler om at hver enkelte leder blir godt kjent med egne styrker og svakheter i sitt lederskap. Det handler om bevisstgjøring av hvor skoen trykker for den enkelte leder. Intensjonen med dette er å gi alle ledere best mulig forutsetninger for å håndtere alle de ulike krav, dilemmaer og utfordringer som til enhver tid oppstår i lederskapet.

Kursholder snakker foran kursdeltakerne

Har lederutviklingsopplegg noe effekt?

Det diskuteres ofte om lederutvikling har en ønsket effekt. En stor metastudie fra 2017 baserer sine oppsummeringer på 335 enkeltstudier og total 26 537 ledere. Oppsummert viser denne metastudien at lederutvikling har effekt hvis man legger følgende faktorer til grunn:

 1. Hva trenger lederne i den aktuelle organisasjonen? Det blir viktig å avklare dette på forhånd for eksempel gjennom en grundig behovskartlegging.

 2. Ulike ledere lærer på ulike måter. For å lykkes er det derfor viktig å basere lederutviklingen på et bredt spekter av metoder. En kombinasjon av terori, gruppearbeid og praksisk trening er eksempler på dette.

 3. Feedback til den enkelte leder er viktig. Det kan være feedback fra konsulent under case-arbeid og oppgaveløsning, fra egen leder og utvalgte personer, eller gjennom standardiserte metoder som 360 graders evaluering. Den kritiske faktoren er hyppighet og tilbakemelding på endring og fremgang.

 4. Forsikre deg om at programmet både er evidensbasert og praktisk relevant.

 5. Kortere samlinger eller moduler med jevne mellomrom synes å ha mer positiv effekt for læring enn for eksempel samlinger over flere dager. Tenk derfor igjennom hvordan lederutviklingen skal legges opp.

[1]Lacerenza, C. N., Reyes, D. L., Marlow, S. L., Joseph, D. L., & Salas, E. (2017). Leadership training design, delivery, and implementation: A meta-analysis. Journal of Applied Psychology, 102(12), 1686-1718. doi:10.1037/apl0000241

Ta kontakt!

Ønsker du mer informasjon eller å drøfte muligheter for lederutvikling på ditt arbeidssted, ta gjerne kontakt med oss i dag!

Favnes tilnærming i lederutvikling

Favnes lederutvikling fokuserer først og fremst på å tilpasse hvert oppdrag og opplegg til den enkeltes bedrifts behov. Som en del av vår tilnærming vil vi derfor alltid innledningsvis være opptatt av dialog for å avklare forventninger og slik at vi kan spisse og tilpasse vårt arbeid i henhold til forventningene og ønsket utvikling.

Videre vil vår tilnærming og gjennomføring i hovedsak bygge på fire pedagogiske prinsipper:

 • Undervisning og bevisstgjøring
 • Gruppearbeid med konkrete problemstilinger
 • Opplæring i bruk av strukturerte verktøy og konkret ferdighetstrening
 • Oppfølging i etterkant for å sikre implementering av ny kunnskap

Favnes temabaserte program

Ulike bedrifter og ledere har forskjellige behov, og derfor baseres Favnes lederutvikling på å skape gode lærings – og/utviklingsarenaer gjennom temabaserte program. Fordelen med dette er at temaene kan bestilles og tas både enkeltvis eller i kombinasjoner.

Listen over relevante temaer innenfor lederutvikling er lang, men her gis noen generelle og ofte etterspurte temaer i forbindelse med lederutvikling hos oss:

 • Lederrollen og lederskap
 • Personalledelse
 • Endringsledelse og omstillingsprosesser
 • Teamledelse og teamutvikling
 • Konflikthåndtering
 • Effektivitet i ledergrupper
 • Coachende lederskap («Empowerment»)
 • Strategiledelse; mål og resultat

Favnes former på lederutvikling

For å kunne tilpasse lederutvikling for de fleste bedrifter bør lederutviklingsprogram kunne være fleksible i sin form da ulike bedrifter har ulike rammer og ressurser.

I Favne tilbyr vi derfor ulike måter å gjennomføre lederutvikling på. Vi skreddersyr gjerne lederutviklingsopplegget både for å kunne treffe på både innhold og rammer.

Her følger en oversikt over de vanligste formene for gjennomføring av lederutvikling hos oss:

 • Individuell lederveiledning med utgangspunkt i tema og/eller  aktuelle saker og prosesser
 • Lederveiledning i ledergruppe med utgangspunkt i tema og/eller aktuelle saker og prosesser
 • Halv- og heldagsseminar med utgangspunkt i tema
 • Komplett lederutviklingsprogram basert på et utvalg av relevante temaer

Kontakt oss i dag!

Har du spørsmål om vår lederutvikling og/eller hvordan vi kan skreddersy et opplegg for din bedrift, ta gjerne direkte kontakt med psykologspesialist og daglig leder i Favne Arbeids- og Organisasjonspsykologi Kirsti Sunde Hansen for mer info!

Profilbilde av Kirsti Sunde Hansen

KIRSTI SUNDE HANSEN

PSYKOLOGSPESIALIST OG DAGLIG LEDER I FAVNE ARBEIDS- OG ORGANISASJONSPSYKOLOGI

Kirsti er psykologspesialist siden 2007 og har bred erfaring fra ulike deler av spesialsthelsetjenesten og fra privatpraksis.

Kirsti har ledererfaring fra psykisk helsevern og har lang erfaring med utvikling og organisasjonsarbeide. Kirsti har fullført deler av en Executive Master of Management på BI og hun har også lang erfaring med undervisning og veiledning av personal og ledere.

I Favne utfører Kirsti blant oppdrag innen arbeidsmiljøundersøkelser, konflikthåndtering, lederveiledning og oppfølging/behandling av psykiske vansker for bedrifters ansatte.

Kontaktinfo Jobbtelefon (ukedager fra 08:00 til 16:00): 907 36 355 – Epost:kirsti@favne.no