arb-org

Lederveiledning i forebygging av utbrenthet

organisasjonspsykologi ikon_1

Lederveiledning i forebygging av utbrenthet

Lederveiledning i forebygging av utbrenthet og stress

Ledere er en særlig utsatt gruppe med forhøyet risiko for utbrenthet. Dette har ofte sammenheng med kombinasjonen høy arbeidsmengde og stort ansvar.

Derfor tilbyr vi lederveiledning, både individuelt og i gruppe, for å bistå ledere med å kunne reflektere rundt rolle, ansvar og oppgaver på en personlig måte. Hvordan påvirker lederrollen deg? Hvilke stressfaktorer blir du påvirket av? Hvordan kan jeg håndtere det bedre?

Lederveiledning med psykolog kan gå nokså nært og personlig, samtidig som fokuset på praktiske grep og tiltak som kan bidra til forebygge negativt stress og utbrenthet står sentralt.

Vanlige stressfaktorer som gir økt risiko for utbrenthet blant ledere:

 • Høy kontinuerlig arbeidsmengde, over for mange ansvarsområder, som vedvarer over tid.
 • Lederen står alene i sitt lederskap uten mulighet for støtte og bistand i rollen, arbeidsoppgaver og ansvar.
 • Organisatoriske tilleggsutfordringer på arbeidsplassen som ineffektivitet i kollegasamarbeidet, rutiner, prosedyrer, kommunikasjon, produksjon og økonomi.
 • Arbeidsmiljømessige utfordringer på arbeidsplassen som for eksempel konflikter, mobbing, sykemeldinger, lav trivsel blant ansatte og annen type misnøye.
 • Personlige sårbarheter hos leder relatert til grensesetting, delegering, konflikt, samvittighet, ambisjoner, prestasjonspress, og visse typer stress.

Kontakt oss i dag for å høre mer om våre lederveiledning!

Kontakt oss gjerne i dag dersom du kunne være interessert i høre mer om denne type lederveiledning for deg eller din ledergruppe. Vi skreddersyr og tilpasser både innhold, fokus og form til din bedrift og din rolle. Veiledningen kan gjennomføres enten i våre kontorlokaler, på din arbeidsplass, eller på videooverføring.

Ta gjerne direkte kontakt med oss ved å fylle ut kontaktskjemaet vårt eller ved sende en direkte henvendelse på mail til favneorg@favne.no

Forebygging av utbrenthet blant ledere og ansatte

Fokus på forebygging av utbrenthet vil lønne seg!

Utbrenthet hos ledere og ansatte er i dag utbredt, og fenomenet er voksende. Konsekvensene for den som opplever utbrenthet er ofte markant fungering med påfølgende sykemelding over lengre tid.

Konsekvensen for arbeidsgiver er ofte betydelige økonomiske tap, men enda viktigere, også tap av ressurssterke arbeidstakere.

Det er arbeidsgiver sitt ansvar for å skape et arbeidsmiljø hvor ansatte ikke utsettes for vedvarende negativt stress over tid. Utbrenthet er i mange tilfeller et resultat av vedvarende stress på arbeidsplassen som ikke har blitt håndtert i tilstrekkelig grad av arbeidsgiver.

Les gjerne mer utdypende om stress og utbrenthet i arbeidslivet her: “ Forebygging av utbrenthet på jobb – et arbeidsgiveransvar!

Les gjerne mer utbrenthet her: “Hva er utbrenthet? En guide”.

Kontakt oss i dag!

Ta gjerne direkte kontakt med oss ved å fylle ut kontaktskjemaet under eller ved sende en direkte henvendelse på mail til favneorg@favne.no.

  Meld meg på nyhetsbrev fra Favne
   Meld meg på nyhetsbrev fra Favne

   Våre tjenester

   Favne Arbeid og Organisasjon har vi opparbeidet oss erfaring og spesialkompetanse på stress og utbrenthet, både innenfor behandling av utbrenthet og bistand til bedrifter for forebygging og oppfølging av utbrenthet blant ledere og ansatte.

   Vi tilbyr bedrifter og ansatte følgende tjenester innenfor forebygging av utbrenthet:
   Våre psykologer holder kurs med varighet på 1 time for bedrifter og organisasjoner om utbrenthet og hvordan praktisk tilrettelegge for forebygging av utbrenthet. Kurset gir ledere og ansatte økt bevissthet og kunnskap om utbrenthet – som i seg vil kunne virke forebyggende!
   Vi veileder ledere, både individuelt og i gruppe, for å bistå ledere med å kunne reflektere rundt rolle, ansvar og oppgaver på en personlig måte. Hvordan påvirker lederrollen deg? Hvilke stressfaktorer blir du påvirket av? Hvordan kan du forebygge negativt stress?
   Favne tilbyr en spesialisert og skreddersydd behandling for utbrenthet med fokus på enten å kunne forhindre eller redusere sykefraværsperiode. Vi tar i mot ansatte for behandling av utbrenthet ved direkte henvendelser og ved opprettelse av bedriftsavtale.
   Mestringskurs i utbrenthet og stress er kurset for deg som vil ut av overlevelsesmodus, og finne tilbake til energien og gleden. Vi gir deg de virksomme verktøyene. Er du utbrent eller begynner å kjenne slitenhetstegn så er dette tilbudet for deg!

   Bedriftsavtale: Behandling for utbrenthet hos våre erfarne psykologer

   Favne tilbyr en spesialisert og skreddersydd behandling for utbrenthet, hvor fokuset er på tiltak for å enten kunne forhindre eller redusere sykefraværsperiode. Vi legger også stor vekt på samarbeid med den ansattes arbeidssted. Du kan lese mer om vår behandlingstilnærming her: “Behandling for utbrenthet”.

   Vi tar i mot ansatte for behandling av utbrenthet enten ved direkte henvendelser eller ved opprettelse av bedriftsavtale. Det sistnevnte kan du lese mer om her: Bedriftspsykolog

   Møt våre psykologer innen Arbeid og Organisasjon!


   Kontakt oss i dag!

   Er du interessert i høre mer om hvordan vi kan bistå deg og din bedrift innenfor forebygging og oppfølging av utbrenthet?

   Vi avtaler gjerne et møte for å presentere Favne, våre psykologer, og våre tjenester innenfor utbrenthet. Vi gjennomfører alltid et planleggingsmøte med oppdragsgiver slik at vi kan skreddersy og tilpasse både innhold, fokus og form til din bedrift og din rolle.

    Meld meg på nyhetsbrev fra Favne

    Ta kontakt enten:

    favne@favne.no

    eller ringe:

    22 60 20 00

    (dersom vi ikke kan ta telefonen, legg igjen beskjed og vi ringer opp så snart vi har anledning).
     Meld meg på nyhetsbrev fra Favne