Aila Terzic

Ajla Terzic

PSYKOLOG

Om Ajla Terzic

Vi alle kan oppleve behov for å snakke med en psykolog når det blir for mye.

Det kan være mange grunner til at man oppsøker hjelp hos en psykolog og noen av dem kan være at man kjenner på indre uro, bekymring, nedstemthet, grubling, overveldende følelser, lav mestrings- og selvfølelse, søvnproblemer, negativ stress og utbrenthet. Disse gjør at man får tap av energi og redusert livskvalitet. Plagene kan oppstå pga. reelle problemer en møter på jobb eller hjemme, relasjonelle vansker og samlivsbrudd, dødsfall av nær person, traumer en har opplevd, helseutfordringer og lignende.

Min intensjon som psykolog er å hjelpe deg gjennom det du opplever som utfordrende. Jeg er opptatt av å lytte til, skape trygge rammer og forstå fenomener du kommer med. I samtalene inviterer jeg deg til refleksjon, økt bevissthet og utforsking av dine tanker, handlingsmønstre, ubevisste prosesser, følelser du kjenner på og dine kroppsreaksjoner.

Dialog, opplevelsesbaserte øvelser og ulike verktøy er en del av behandlingen og vil hjelpe deg forstå hvordan du fremstår i kontakt med deg selv, med meg som behandler og med andre i omgivelsene du lever i.

Samtaleterapi er en mulighet for vekst og personlig utvikling, men det krever også din engasjement og nysgjerrighet overfor din indre verden og fenomener du selv opplever. For å kunne komme ut av det, er det nesten nødvendig å komme deg gjennom det.

Utdanning/ erfaring:

Som behandler finner jeg inspirasjon i humanistiske og eksistensielle psykoterapiformer, men med stor glede supplerer min kunnskap med andre terapeutiske tilnærminger. Jeg har lang erfaring med behandling av milde til moderate psykiske lidelser i spesialisthelsetjenesten, arbeidsrettet behandling og problemstillinger relatert til arbeidslivet. I tillegg til individualterapi driver jeg med veiledning av andre yrkesutøvere og er opptatt av tema relatert til migrasjon og helse.

Min formelle utdanning startet i Sarajevo hvor jeg studerte psykologi på Universitet i Sarajevo. Der tok jeg også utdanning i Gestaltpsykoterapi som bl.a. bygger på gestalt psykologi, eksistensiell – fenomenologisk filosofi, holistisk perspektiv og humanistisk psykologi.

Senere tok jeg fordypning i klinisk psykoterapi i Brussels med fokus på forskjellige terapeutiske tilnærminger, hovedsakelig kognitiv atferdsterapi, par – og systemisk terapi og psykodynamisk tilnærming. Nå er jeg på siste året i spesialisering i Arbeidspsykologi i Oslo.

Her kan du lese Ajla Terzic sine blogginnlegg fra Favnebloggen

Bla deg igjennom våre andre psykologer i listen under

Ønsker du å komme i kontakt med en av våre psykologer eller bestille en time?

Fyll i vårt kontaktsema under
    Meld meg på nyhetsbrev fra Favne