Illustrasjon av et barn som snakker med psykolog

Psykologhjelp for barn og ungdom

Illustrasjon av et barn som snakker med psykolog

Psykologhjelp for barn og ungdom

Psykolog for barn og ungdom

Det er ikke uvanlig at barn og unge kan oppleve perioder der det er vanskelig å være dem, og for noen vil dette kunne strekke seg utover det den enkelte klarer å håndtere selv eller ved hjelp av sine nærmeste. Da kan barnet/ungdommen, og foreldrene, trenge utenforstående fagperson å snakke med – og som sammen kan finne veien videre. Det er kanskje spesielt viktig at barn og ungdom får hjelp tidlig, slik at vanskene ikke utvikler seg og forverres over tid.

Favnes seksjon for barn- og unges psykiske helse tilbyr psykologhjelp til barn og ungdommer som strever med vanskelige følelser, uro og bekymringer, og/eller med relasjoner til andre. Flere av våre psykologer har mange års erfaring med å hjelpe og bistå barn, ungdom og foreldre.

Kontakt oss!

Som forelder, foresatt eller ungdom vil du ikke trenge henvisning fra lege og du kan selv ta direkte kontakt for timebestilling. Send oss en henvendelse, enten via kontaktskjemaet vårt eller på mail til favne@favne.no, og du blir innen kort tid kontaktet direkte av en av våre psykologer med relevant kompetanse og ledig kapasitet.

Ta kontakt i dag

Vi tilbyr nå også konsultasjoner over video med våre psykologer.

  Meld meg på nyhetsbrev fra Favne
   Meld meg på nyhetsbrev fra Favne

   Vanlige spørsmål om terapi for barn og ungdom

   Hva kan våre psykologer bistå barn, ungdom og foreldre med?

   Når er barn eller ungdom strever psykisk er det først og fremst viktig å få oversikt over vanskene. Psykologen kartlegger derfor først vanskene og vurderer følgende:

   • Vanskenes opprinnelse og årsakssammenhenger
   • Alvorlighetsgrad og behandlingsbehov
   • Best type behandling og tilnærming for å hjelpe barnet/ungdommen

   Det sistnevnte vender fokuset mot et behandlingsforløp hvor det først og fremst settes i gang tiltak for å gjøre noe med de forholdene i hverdagen som bidrar til å gjøre barnets/ungdommens vansker. Her vurderer vi ulike fremgangsmåter, som for eksempel:

   • For barn under 14 år: enten foreldreveiledning for å gi foreldrene verktøy til å hjelpe barnet selv, eller en kombinasjon av foreldreveiledning og samtaler med barnet.
   • For barn over 14 år: enten foreldreveiledning, en kombinasjon av foreldreveiledning og samtaler med ungdommen, familiesamtaler, eller alenesamtaler med ungdommen.
   • Bistå med henvisning til offentlig psykisk helsevern for barn og unge (BUP) dersom det vurderes behov for det. Dette kan gjelde i tilfeller der hvor barnets/ungdommens vansker oppfyller kriteriene for rett til behandling og oppfølging i spesialisthelsetjenesten – og hvor da dette anbefales.

   Hva slags vansker kan våre psykologer hjelpe barn og ungdom med?

   • Reguleringsvansker – håndtering av vanskelige følelser
   • Ensomhet
   • Redsel og angst
   • Sosiale vansker
   • Trishet og depresjon
   • Krevende familiesituasjoner
   • Livskriser og sorgarbeid
   • Spiseforstyrrelser

   Hva slags kompetanse har en psykolog for barn og ungdom?

   Våre psykologspesialister i barn og ungdom innehar aldersspesifikk kunnskap om normalutvikling, psykiske vansker og lidelser, og vanlige utfordringer hos barn og unge. Psykologene våre kan både kartlegge og vurdere hva slags vansker og utfordringer barnet/ungdommen strever med, samt vurdere hva slags type behandling og tiltak bør igangsettes. Psykologene våre kan også bistå med henvisning til offentlig psykisk helsevern for barn og unge (BUP) dersom det vurderes behov for det.

   Har barnets/ungdommens alder betydning for psykologhjelpen?

   • Når barn er under 14 år, anbefaler vi barnets foreldre å komme alene til første samtale. Da kan psykologen vår sammen med foreldrene finne ut hvordan best mulig hjelpe barnet og hvordan legge opp en plan for denne hjelpen.
   • Barn over 14 år blir som regel med til første samtale, hvor psykologen snakker med barnet og foreldrene sammen, deretter barnet og foreldrene alene. Et behandlingsforløp består som regel av en kombinasjon av foreldresamtaler, familiesamtaler og samtaler med barnet alene.
   • Eldre ungdom kommer som regel alene til samtaler. Foreldre kobles inn dersom et vurderes behov for det.

   Ungdom over 16 år som snakker alene med psykolog har krav på taushetsplikt, med visse unntak. Det kan du lese nærmere om her: Psykologers taushetsplikt for foreldre og ungdom i behandling.

   Har psykologen taushetsplikt i samtaler med barn og ungdom?

   Psykologer har taushetsplikt. Men foreldre har noen ganger rett på informasjon. Frem til barnet er 16 år har foreldrene krav på informasjon.

   Men: Noen ganger kan det være gode grunner til at foreldre ikke skal ha informasjon. Det gjelder uansett hvor gammelt barnet er. Det kan være hvis barnet tar opp svært vanskelige temaer, og helsepersonell kan da la være å gi informasjon hvis de tenker det er best for barnet. Det skal likevel mye til for å ikke gi informasjon. Psykologen må også i visse tilfeller gi informasjon til foreldre (uavhengig av barnets alder), som for eksempel når psykologen:

   • mener foreldrene dine trenger informasjon for å vite hvordan helsen din er
   • mener foreldrene dine trenger informasjon for å kunne ta vare på deg
   • mener det er best for deg. Dette gjelder også etter du har fylt 16 år.

   Det kan du lese mer om psykologers taushetsplikt ovenfor barn og ungdom her: Psykologers taushetsplikt for foreldre og ungdom i behandling.

   Hva koster det?

   Favne Psyologbistand er en helprivat psykologklinikk, og våre psykologer har ikke refusjonsavtale med det offentlige.

   Undersøkelser og behandling må derfor betales i det hele av den enkelte eller via helseforsikring.

   Du kan lese om våre ulike takster her: Priser og vilkår.

   Kan samtalene gjennomføres på video?

   Vi tilbyr også psykologbistand for barn og ungdom på nett. Det blir stadig mer populært å ha time med psykolog på video, og for mange kan videokonsultasjon bidra til å senke terskelen for å gå til psykolog.

   Dette er bra med tanke på å kunne få rask hjelp og forebygge forverring av psykiske vansker. Forskning viser også at e-terapi oppnår like god effekt og brukertilfredshet som tradisjonell terapi ansikt-til-ansikt.

   Kontakt oss!

   Har du spørsmål vedrørende psykologbistand til barn og ungdom eller ønsker å bestille time kan du sende en forespørsel her:

    Meld meg på nyhetsbrev fra Favne

    favne@favne.no

    eller ringe:

    22 60 20 00

    (dersom vi ikke kan ta telefonen, legg igjen beskjed og vi ringer opp så snart vi har anledning).
     Meld meg på nyhetsbrev fra Favne