Illustrasjon av et par hos en psykolog

Emosjonsfokusert parterapi (EFT)

Illustrasjon av et barn som snakker med psykolog

Emosjonsfokusert parterapi (EFT)

Hva er EFT?

Emosjonsfokusert parterapi (Emotional Focused Therapy) er per i dag en av de best dokumenterte parterapimetoder knyttet til positivt resultat for par. Ved motivasjon og godt samarbeid med terapeuten viser forskning at 75% av par som går i emosjonsfokusert parterapi opplever varig bedring. Bedringen holder stand også når det et blitt målt to år etter avsluttet terapi. Det er få andre terapiretninger innenfor parterapi som kan vise til slike resultater.

Kjernen i emosjonsfokusert terapi er at mennesker i parforhold over tid skaper sterke tilknytningsbånd. I dette båndet aktiveres og uttrykkes det følelser knyttet til veldig viktige deler av par-relasjonen som vennskap, samarbeid og intimitet. Av og til kan disse følelsene bli vanskelige og fastlåste, og dermed skape vansker for paret. Emosjonsfokusert terapi er en terapiform som går ut på nettopp å utforske, forstå og låse opp vanskelige og fastlåste følelser ovenfor hverandre.

Bestill time for parterapi her!

Vi tilbyr også konsultasjoner over video med våre psykologer.

  Meld meg på nyhetsbrev fra Favne
   Meld meg på nyhetsbrev fra Favne

   Hvordan jobber man i EFT?

   I emosjonsfokusert parterapi er fokuset å hjelpe par som opplever fravær av trygghet og nærhet med igjen å gjenopprette en god kontakt, og styrke båndet seg i mellom. Konkret innebærer dette at paret sammen med terapeuten i første omgang jobber med å få en økt forståelse for hvordan egne og partnerens følelser og handlinger kommer til uttrykk i gjentagende konfliktmønstre:

   “Når din partner sier dette til deg, hva får det deg til å føle? Sint, lei deg, redd, ydmyket, skyldig?”

   “Hvordan kommer det du føler til uttrykk ovenfor partneren din? Angriper du, blir du bebreidende, lukker du deg, avviser du?”

    

   Et par i parterapi som holder hendene til hverandre

   Videre jobber terapeuten sammen med paret for at de sammen skal bli bedre i stand til å bryte konfliktmønsteret som oppleves fastlåst:

   “Hvordan kan dere sammen endre på mønsteret ut ifra hva dere nå vet dette følelsesmessig gjør med dere og hvilken skade det har på forholdet?”

   “Hva kunne du har trengt fra din partner når disse følelsene er oppe i deg? Bedre forståelse, en annen tone, trygging, bekreftelse, anerkjennelse?”

   Etterhvert vil terapeuten og paret ha fokus på å at paret sammen skal bli tryggere på å dele følelser og behov med hverandre. Dette ved å øve på både å uttrykke og lytte til hverandres føleslser og behov på en ikke-sårende og aksepterende måte. Hvis begge i paret ønsker det og er villige til å jobbe for det, er det fullt mulig å gjenopprette tillit, trygghet og nærhet til igjen.

   Målet er ikke nødvendigvis å fjerne alle konflikter i samlivet, men heller å øve opp en trygghet i parforholdet slik at paret kan komme nær hverandre igjen i etterkant av misforståelser og krangler. Forskning viser at par som klarer dette har høyere tilfredshet med forholdet og hverandre enn de som ikke klarer det, og at det beskytter mot separasjon.

   Hvilke type problemstillinger kan man jobbe med i EFT?

   I emosjonsfokusert parterapi jobber vi som oftest med konkrete fastlåste konfliktmønstre.

   Par som tar kontakt for emosjonsfokusert parterapi har ofte erfart at de havner i gjentakende konflikter, såkalte «konfliktmønstre». Kommunikasjonsvansker, samarbeidsproblemer, krangler, avvisning, avstand eller tillitsbrudd i kortere eller lengre perioderhar ført til at båndet mellom partnerne «slitt» og “uttynnet”. Begge parter, eller bare den ene, kan ha kommet dit hvor det oppleves usikkerhet og utrygghet ovenfor hverandre.

   Gjentakende konflikter og konfliktmønstre oppleves stadig vanskeligere å komme seg ut av jo lengre tid som går, og til slutt kan de oppleves helt fastlåste (“dette kommer vi oss aldri ut av”). Konsekvensen er ofte at en eller begge kjenner på følelser som frustrasjon/sinne, tristhet, redsel, maktesløshet og resignasjon. Hyppige opplevelser av avvisning og ensomhet er ofte også tilstede.

   Dersom paret ikke lenger klarer å gjenopprette en god kontakt, kan dette bli smertefullt. Begge stiller seg gjerne spørsmålet om hvor viktig man lenger er for den andre. Dette fører naturligvis til tvil på selve forholdet, noe som kan være vondt nok å oppleve.

   Må man ha dype og alvorlige konflikter for å ha nytte av EFT?

   Svaret på dette er nei. Det er heller slik at vi oppfordrer alle par til å ta tak i samlivsvanskene så tidlig så mulig, før de utvikler seg til å bli dype og alvorlige. Alle parforhold har visse utfordringer som så og si alle som lever i parforhold kan kjenne seg igjen i. Det er altså normalt at vi støter på samlivsutfordringer over tid.

   Et par kan også benytte seg av EFT for å styrke forholdet. Altså komme til samtaler uten vesentlige konflikter, men heller ha som formål å styrke båndet til hverandre ved dypere bevisstgjøring og innsikt i hverandres følelser, ønsker, drømmer, lyster og behov.

   Ønsker du og din samlivspartner å gå i emosjonsfokusert parterapi?

   Dersom du og din samlivspartner ønsker å gå i emosjonsfokusert parterapi hos oss – eller har spørsmål om dette kan være noe for dere – ta kontakt her

    Meld meg på nyhetsbrev fra Favne

    Ta kontakt enten:

    favne@favne.no

    eller ringe:

    22 60 20 00

    (dersom vi ikke kan ta telefonen, legg igjen beskjed og vi ringer opp så snart vi har anledning).
     Meld meg på nyhetsbrev fra Favne