Zemir Popovac

PSYKOLOGSPESIALIST

Om Zemir Popovac

Jeg er psykologspesialist og er utdannet ved Universitetet i Oslo. Sammen med psykologene Pål-Erling Anonsen og Vidar Husby var jeg med på å grunnlegge Favne i 2013. I dag er vi et godt etablert fagmiljø med omtrent 19 psykologer i ulike stillinger, hvor jeg nå er faglig leder for Favnes seksjon for barn- og unges psykiske helse. Her tar vi imot henvendelser fra familier som opplever vansker i sitt samspill, foreldre som er bekymret for sine barn, og fra ungdom som strever med vanskelige følelser, vanskelige forhold til jevnaldrende eller til skolen.

En av mine spesialkompetanser er arbeid med barn og ungdom med alvorlige atferds- og reguleringsvansker. Jeg veileder helsepersonell og andre faggrupper innenfor psykisk helsevern og barnevern som jobber med denne målgruppen. Jeg underviser også i miljøterapi som behandlingsmetode, og er særlig opptatt av utvikling av terapeutenes kompetanser til å forstå og terapeutisk håndtere deres egne vanskelige følelser som oppstår i krevende pasientrelasjoner.

Som en del av jobben i Favne underviser jeg også i utviklingspsykologi, personlighetspsykologi og psykisk helse ved NTNU (avd. Gjøvik), Høgskolen i Innlandet og på spesialistutdanningen for norske psykologer.

Jeg jobber også med migrasjonshelse og er medlem i Helsedirektoratets fagråd for innvandrerhelse. Noen av mine oppgaver i Favne går ut på å undervise helsepersonell og sosialfagarbeidere i temaer som kultursensitivitet og postmigrasjonsvansker.

Her kan du lese Zemir Popovac sine blogginnlegg fra Favnebloggen

Bla deg igjennom våre andre psykologer i listen under

Ønsker du å komme i kontakt med en av våre psykologer eller bestille en time?

Fyll i vårt kontaktsema under
    Meld meg på nyhetsbrev fra Favne