Profilbilde av Espen

Espen Morterud

PSYKOLOGSPESIALIST

Om Espen Morterud

Det meste av mitt liv har jeg vært nysgjerrig og prøvd forstå mennesker og vår eksistens. Dette ble nok et utgangspunkt for at jeg utdannet meg til psykolog. I 15 år har jeg nå jobbet som terapeut og fått mye erfaring.

Samtidig blir jeg fortsatt fascinert, overrasket og ydmyk i møte med nye klienter, deres historier og forsøk på å mestre utfordringer de har stått i eller står i.
I terapi er jeg opptatt av å skape et trygt rom og en god allianse hvor vi bruker tid på å finne ut hva som er ditt mål med terapien. Dette så vi kan ha et effektivt arbeidsrom hvor vi trygt og åpent kan «spille ball» og snakke om dine tanker, følelser, relasjoner og opplevelser på en måte som blir meningsfull og til hjelp for deg.

Jeg benytter terapeutiske teknikker fra flere metoder ut fra hva som synes passe den enkelte klient og problematikk. I hovedsak benytter jeg teknikker fra psykodynamisk og kognitiv terapi. Kort fortalt betyr det at jeg ofte opplever det nyttig å se på om tidligere relasjoner og hendelser kan ha betydning for måten man opplever og håndterer verden og mennesker på i dag. Samtidig er jeg opptatt av at samtalen ikke kun skal bringe innsikt i egen historie, følelser og relasjonelle mønstre, men også at vi prøver finne konkrete tiltak og oppgaver som gjør at du gradvis kan trene på å få til de endringene du ønsker deg i hverdagen nå.

Jeg er videreutdannet til psykologspesialist innen klinisk voksenpsykologi. Jobberfaring har jeg fått fra rusklinikk, ungdomsklinikk og ved døgnavdeling/psykosepost. Mest erfaring har jeg fra allmennklinikk for voksne som innebærer å behandle en stor variasjon av psykiske plager som lavt selvbilde/sosial usikkerhet, skamproblematikk, angstlidelser, depresjon, relasjonsvansker, utfordinger i parforhold og livskriser for å nevne noe. Jeg har og erfaring/kompetanse på Aspergers syndrom og kan ta på meg veiledningsoppdrag til pårørende og andre instanser.

Her kan du lese Espen Morterud sine blogginnlegg fra Favnebloggen

Bla deg igjennom våre andre psykologer i listen under

Ønsker du å komme i kontakt med en av våre psykologer eller bestille en time?

Fyll i vårt kontaktsema under
    Meld meg på nyhetsbrev fra Favne