Isabelle Eleuteri Brandvol Hohle

Isabelle Eleuteri Brandvol Hohle

PSYKOLOGSPESIALIST

Om Isabelle Eleuteri Brandvol Hohle

Jeg er opptatt av endringsprosesser og menneskets iboende muligheter for vekst igjennom hele livsløpet. Det ligger dypt forankret i vår biologi å relatere seg til andre mennesker, samtidig som behovet for å finne sin stemme/vilje; hva vil jeg, hva er viktig for meg? Dette er noe de aller fleste av oss må forholde seg til.

Når vi blir følelsesmessig overveldet kan dette gi angst eller en tristhet som blir uforståelig sett i lys av situasjonen man befinner seg i, eller det kan dreie seg om mer relasjonelle vansker. Det kan handle om flere ting, bl.a. aktivering av tidligere erindringer/subjektive opplevelser, som ikke var til å forstå den gang da.

Relasjonen mellom behandler og den som søker hjelp er et samarbeidsprosjekt, der et trygt terapirom inviterer til at vi sammen kan utforske følelser, tanker og finne muligheter til veien videre.

Jeg er utdannet psykolog ved NTNU-Norges-Teknisk-Naturvitenskapelige-Universitet (2000), og er psykologspesialist med fordypning i klinisk voksenpsykologi og fordypning i behandling av barn og unge.

Videre har jeg lang erfaring med utredning og behandling fra spesialisthelsetjenesten for voksne, barn-og ungdom i tillegg til arbeide i kommunehelsetjenesten.

Av behandlingstilnærming har jeg spesielt fordypet meg i EMDR (Eye Movement Desensitation Reprocessing), som er en tilnærming som har søkelys på bearbeiding av enkeltstående traumer eller mer sammensatte utviklingstraumer/følelsesmessige vansker fra oppvekst.

Veiledning: I Favne er jeg en del av et veiledningsteam som tilbyr målrettet ferdighetstrening for terapeuter-DP (Deliberate Practice). Vi vet at søkelys på terapeutfaktorer sammenfaller med godt utfall av terapi. Vi følger en metodikk (DP) som nettopp øver på dette.

Jeg har mange års erfaring med veiledning av psykologistudenter fra NTNU med søkelys på hvordan fremme vekst og utviklingsstøtte for å bli en god hjelper. Videre har jeg erfaring med veiledning av miljøpersonale som arbeider med sårbare barn og unge i saker etter barnevernloven.

Jeg mottar selv regelmessig veiledning i DP noe som gjenspeiler min holdning til viktigheten av livslang læring.

Jeg tilbyr:

Individualterapi: Med EMDR (Eye Movement Desensitation Reprocessing)

Kognitiv atferdsterapi

PCIT(Parent Child Interaction Therapy), samspillsbehandling for foreldre og barn fra 2-7 år.

Veiledning : Av helsepersonell og psykologistudenter/psykologer. DP-Målrettet ferdighetstrening for terapeuter. Workshops og undervisning.

Jeg tilbyr terapi på norsk, fransk og engelsk.

Her kan du lese Isabelle sine blogginnlegg fra Favnebloggen

Bla deg igjennom våre andre psykologer i listen under

Ønsker du å komme i kontakt med en av våre psykologer eller bestille en time?

Fyll i vårt kontaktsema under
    Meld meg på nyhetsbrev fra Favne