psykologifaglig_veil

Psykologfaglig Veiledning

psykologifaglig_veil

Psykologfaglig Veiledning

Det å jobbe direkte med mennesker som har omfattende helse-, omsorgs- og sosiale behov utfordrer oss både som medmenneske og som profesjonell utøver av en slik tjeneste. Følelsesmessige utfordringer og påkjenninger i behandler- og/eller hjelperrollen kan påvirke både den enkelte medarbeider og til tider hele personalgruppen.

Samtidig er disse følelsesmessige påkjenningene vanskelige å unngå. De blir en del av arbeidet og vi blir påvirket av det. Derfor kan den profesjonelle hjelperrollen både være spennende og meningsfull, men også til tider frustrerende og svært uttømmende.

Profesjonelt hjelpearbeid er komplekst, og hvordan vi håndterer denne kompleksiteten, som privatperson og som profesjonell, er et område hvor psykologfaglig veiledning kan være praktisk nyttig, lærerikt, utviklende og beskyttende.

Ta kontakt i dag 

NB! I en periode fremover tilbyr kun konsultasjoner over video med våre psykologer, av hensyn til smittevern under koronapandemien.
  Meld meg på nyhetsbrev fra Favne   Meld meg på nyhetsbrev fra Favne

   Våre veiledningstjenester

   Favne Psykologbistand tilbyr psykologfaglig veiledning i hovedsak for personell og personalgrupper innen helse-, sosial- og omsorgstjenester:

   Eksempler på bedrifter som mottar eller har mottatt veiledningstjenester fra Favne psykologbistand (kan kontaktes som referanser dersom ønskelig):

   • Oslo kommune
   • Kirkens bymisjon
   • Aleris
   • Barnevernstjenesten
   • Ullevål sykehus/Psykisk helsevern

   Ta kontakt!

   Ønsker du mer informasjon eller å drøfte med oss om våre tjenester kan være til nytte og hjelp på ditt arbeidssted, ta gjerne kontakt med enten:

   Priser: Etter avtale.

   For mer informasjon om veiledning ta direkte kontakt med daglig leder Pål-Erling Anonsen på enten epost: pea@favne.no eller telefon 95234375.

   Psykolog/daglig leder

   Pål-Erling Anonsen 

   Tlf. 952 34 375

   Epost: pea@favne.no