psykologifaglig_veil

Veiledning for Psykologer

psykologifaglig_veil

Veiledning for Psykologer

Favne Psykologbistand har pr. dags dato seks psykologspesialister (og flere på vei) med lang erfaring fra klinisk arbeid i offentlig psykisk helsevern (spesialisthelstetjenesten).

Vi tilbyr veiledning for psykologer som er i voksenpraksis eller i spesialistutdanning innen voksenpsykologi, enten individuelt eller i grupper. Veiledningen foregår etter retningslinjer fra Norsk Psykologforening (se “Utfyllende bestemmelser for veiledning – NPF”) med fokus på klinisk arbeid og psykolog-rollen.

Vi tar også i mot forespørsler om veiledning av psykologer som ikke går i spesialistutdanning, men som kun ønsker en god kollegial sparringspartner for å sikre det kliniske arbeidet sitt og legge tilrette for egen faglig utvikling (for eksempel privatpraktiserende psykologer).

Ta kontakt i dag 
  Meld meg på nyhetsbrev fra Favne   Meld meg på nyhetsbrev fra Favne

   Psykologene i Favne som i dag tilbyr veiledning for psykologer:(les mer om disse ved å klikke på navnene)

   Kontaktinfo

   Kontakt daglig leder i Favne Pål-Erling Anonsen på 952 34 375 eller send forespørsel til favne@favne.no.

   Fremgangsmåte

   Vi starter alltid en veiledning med et møte hvor vi drøfter innhold, fokus,  form, hyppighet, varighet og mål for veiledningen. Deretter skriftliggjøres dette i en veiledningskontrakt.

   Ta kontakt!

   Ønsker du mer informasjon eller å drøfte med oss om våre tjenester kan være til nytte og hjelp på ditt arbeidssted, ta gjerne kontakt med enten:

   Psykolog/daglig leder

   Pål-Erling Anonsen 

   Tlf. 952 34 375

   Epost: pea@favne.no