MARIANNE ANDERSEN

Marianne Andersen

PSYKOLOGSPESIALIST

Om Marianne Andersen

De fleste foreldre opplever at de kan bekymre seg for barnet sitt. Det kan være at barnet eller ungdommen fremstår trist, sint eller engstelig, det kan være vanskelig å snakke sammen, eller vanskelig å forstå og møte barnets uttrykk og væremåte. Da kan det være godt å få hjelp til å forstå, til å finne ut hva som gjør at det blir vanskelig akkurat nå, og hva som kan være til hjelp for å få det bedre.

Jeg har 20 års erfaring med å jobbe med barn og familier. Det er mange måter å hjelpe på, og jeg er opptatt av å finne ut hva som er den beste måten å hjelpe akkurat ditt barn. Noen barn eller ungdommer kan ha god nytte av individualterapi. Jeg er opptatt av å hjelpe barnet til å uttrykke seg på sin måte, og har lang erfaring med å få kontakt med barn og ungdommer som synes det er vanskelig å sette ord på, eller gi uttrykk for tanker og følelser.

Foreldre er alltid de viktigste i barnets liv. Noen ganger er den beste hjelpen for et barn eller en ungdom å hjelpe foreldrene til å forstå dem og finne nye måter å møte dem på. Det kan også være at foreldre har med seg egne erfaringer eller har eget strev som bidrar til å gjøre at samspillet med barnet kan bli vanskelig. Sammen kan vi utforske og forstå hvordan dere kan få det bedre sammen som familie.

Når barnet eller ungdommen strever kan det være vanskelig å snakke sammen. Det kan være lettere å snakke sammen når man får litt hjelp. Jeg erfarer at mange opplever at familiesamtaler åpner opp for en ny måte å snakke sammen på som gir nye muligheter til å forstå hverandre bedre og til å få det bedre sammen.

Jeg er utdannet psykolog fra Universitetet i Oslo, og har vært spesialist i barne- og ungdomspsykologi siden 2008. Jeg har bred erfaring fra spesialisthelsetjenesten og har jobbet med bl.a angst, depresjon, traumer, spiseforstyrrelser, autismespekterforstyrrelser og ADHD, samspillsvansker og reguleringsvansker. Jeg har jobbet med gravide og med de aller minste. Jeg har også jobbet mye med fosterfamilier. Jeg har bl.a videreutdanning i leketerapi, og har utdanning i EMDR og andre måter å jobbe med traumer på. Jeg har utdanning i familiebasert behandling for spiseforsyrrelser, og i foreldreveiledningsprogrammet Circle of security. Jeg har også lang erfaring med veiledning av psykologer, og har i 13 år jobbet som veileder på psykologistudiet ved universitetet i Oslo.

Bla deg igjennom våre andre psykologer i listen under

Ønsker du å komme i kontakt med en av våre psykologer eller bestille en time?

Fyll i vårt kontaktsema under
    Meld meg på nyhetsbrev fra Favne