arb-org

Arbeids- og organisasjonspsykologi

organisasjonspsykologi ikon_1

Arbeids- og organisasjonspsykologi

Våre tjenester:

Favne utfører i dag følgende tjenester innen organisasjonspsykologi for bedrifter og organisasjoner:

Ta kontakt i dag

Vi tilbyr også konsultasjoner over video med våre psykologer.

  Meld meg på nyhetsbrev fra Favne
   Meld meg på nyhetsbrev fra Favne

   Hva er arbeids- og organisasjonspsykologi?

   Arbeidspsykologi

   Arbeidspsykologi har et normalpsykologisk fokus og handler om samspillet mellom individets forutsetninger og arbeidslivets krav. Deltakelse i arbeidslivet er viktig for mestring, identitet, tilhørighet, livskvalitet og god psykisk helse.

   Å falle utenfor arbeidslivet påvirker både psykisk og fysisk helse. Viktig tema innen arbeidspsykologi blir derfor å finne faktorer som både hemmer og fremmer deltakelse og tilpasning i arbeidslivet. Eksempler på dette kan være hvordan mennesker interagerer med hverandre, teknologi og fysiske omgivelser. Andre eksempler på tema er hvordan stress, belastninger og konflikter håndteres på arbeidsplassen.

   Det er i dag en stor andel arbeidstakere som er utenfor arbeidslivet på grunn av psykiske helseplager. Rask tilgang til behandling av psykiske vansker kan både forebygge sykefravær og hjelpe arbeidstakere raskere tilbake i arbeid. Det fokuseres på både individnivå og virksomhetsnivå.

   Organisasjonspsykologi

   Organisasjonspsykologi omhandler de ulike elementer som både hemmer og fremmer verdiskapning og prestasjoner i en organisasjon. Fokuset vil være på hvordan individ, grupper og ledelse samhandler og utvikler seg og hvordan de gjensidig påvirker hverandre.

   For å kunne forstå utfordringer og problemer i organisasjoner, er det viktig å forstå mekanismene som er i spill på alle disse nivåene, og hvordan de påvirker hverandre. I tillegg er kunnskap om lover og avtaleverk som regulerer arbeidslivet veldig viktig.

   Ønske om bistand for organisasjonspsykologiske tjenester kan både komme fra ledelse og arbeidstakere da begge parter kan ha som formål og endre eller optimalisere samarbeid, organisering og måloppnåelse.Team og teamutvikling, lederutvikling, konflikthåndtering, organisasjonskultur og endringsledelse er typiske temaer innen organisajonspsykologi.

   Møt våre psykologer innenfor Arbeid og Organisasjon!


   Psykolog på nett

   Favne Arbeids- og organisasjonspsykologi tilbyr også terapi på nett. Det blir stadig mer populært å ha time med psykolog på nett, og for mange kan videokonsultasjon bidra til å senke terskelen for å gå til psykolog. Forskning viser også at e-terapi oppnår like god effekt og brukertilfredshet som tradisjonell terapi ansikt-til-ansikt.

   Kontakt oss!

   Har du spørsmål vedrørende arbeids- og organisasjonspsykologi

   eller ønsker å bestille time kan du sende en forespørsel her

    Meld meg på nyhetsbrev fra Favne

    Ta kontakt med enten:

    favneorg@favne.no

    eller ringe:

    22 60 20 00

    (dersom vi ikke kan ta telefonen, legg igjen beskjed og vi ringer opp så snart vi har anledning).
     Meld meg på nyhetsbrev fra Favne