Arbeids- og organisasjonspsykologi

organisasjonspsykologi

Arbeids- og organisasjonspsykologi

Ta Kontakt Idag


Hva er arbeids- og organisasjonspsykologi?

Arbeidspsykologi retter fokus mot samspillet mellom psykisk helse og deltakelse i arbeidslivet. Det er i dag en stor andel arbeidstakere som er utenfor arbeidslivet på grunn av psykiske helseplager. Rask tilgang til behandling av psykiske vansker kan både forebygge sykefravær og hjelpe arbeidstakere raskere tilbake i arbeid. Det fokuseres på både individnivå og virksomhetsnivå.

Organisasjonspsykologi er studiet av det moderne arbeidsliv utfra et psykologisk og mellommenneskelig perspektiv. Faget ser på hvordan individ, grupper, ledelse og organisasjonersamhandler og utvikler seg, og baserer kunnskapen på forskning og studier av organisasjoner og arbeidslivet.

For å kunne forstå utfordringer og problemer i organisasjoner, er det viktig å forstå mekanismene som er i spill på alle disse nivåene, og hvordan de påvirker hverandre. I tillegg er kunnskap om de lover og avtaleverk som regulerer arbeidslivet veldig viktig.

Grunnleggende temaer innen arbeids- og organisasjonspsykologi:

 • Arbeidsmotivasjon- og tilfredshet
 • Arbeidsrelaterte holdninger og verdier
 • Stressmekanismer i arbeidslivet (negativt stress)
 • Samarbeid, makt og etiske utfordringer
 • Konflikthåndtering
 • Personlighet og individuelle forskjeller
 • Beslutningstagning
 • Gruppedynamikk
 • Ledelse
 • Arbeidsmiljø og organisasjonskultur
 • Organisasjonsstruktur
 • Endring og utvikling av organisasjoner
 • Rekruttering og seleksjon
 • Sykefravær og psykisk helse
Organiasjonspsykologi
Profilbilde av Kirsti Sunde Hansen

KIRSTI SUNDE HANSEN

PSYKOLOGSPESIALIST OG DAGLIG LEDER FOR FAVNE ARBEIDS- OG ORGANISASJONSPSYKOLOGI

Kirsti er psykologspesialist siden 2007, har ledererfaring fra psykisk helsevern og lang erfaring med utvikling og organisasjonsarbeide. Særlig kompetanse og erfaring innenfor organisasjonsutvikling, lederutvikling, arbeidsmiljø og konflikthåndtering. Kirsti har også lang erfaring med undervisning og veiledning innen arbeids- og organisasjonsrelaterte temaer for ledere og personalgrupper

Kirsti har bred erfaring fra ulike deler av spesialsthelsetjenesten og fra privatpraksis. Kirsti har jobbet klinisk med utredning og behandling av ulike psykiske lidelser og har blant annet videreutdanning i kognitiv terapi og traumebehandling som EMDR I. Fullfører nå Executive Master of Management på BI.

Ta gjerne kontakt med Kirsti dersom det er noe du lurer på innenfor arbeids- og organisasjonspsykologi og Favnes tjenester.

Kontaktinfo Jobbtelefon (ukedager fra 08:00 til 16:00): 907 36 355 – Epost:kirsti@favne.no

karine_grey-300x300

KARINE I.M. SEIPPEL

PSYKOLOGSPESIALIST

Karine er psykologspesialist utdannet ved Norges Teknisk- Naturvitenskapelige universitet i Trondheim. Hun har flere års erfaring fra spesialisthelsetjenesten hvor fokus har vært individualterapi med voksne. Karine har et særskilt fokus på relasjonelle vansker og vansker knyttet til selvbilde.

Karine har også lang erfaring som organisasjonspsykolog og har erfaring med blant annet undervisning i arbeidspsykologisk testmetodikk og medarbeider- og lederutvikling. I Favne utfører Karine blant oppdrag innen arbeidsmiljøundersøkelser, konflikthåndtering, og oppfølging/behandling av psykiske vansker for bedrifters ansatte.

Kontaktinfo Jobbtelefon (ukedager fra 08:00 til 16:00): 911 83 387 – Epost: karine@favne.no