organisasjonspsykologi

Organisasjonspsykologi

organisasjonspsykologi

Organisasjonspsykologi

Våre tjenester:

Favne utfører i dag følgende tjenester innen organisasjonspsykologi for bedrifter og organisasjoner:

Ta Kontakt Idag


Hva er organisasjonspsykologi?

Organisasjonspsykologi er studiet av det moderne arbeidsliv utfra et psykologisk og mellommenneskelig perspektiv. Faget ser på hvordan individ, grupper, ledelse og organisasjonersamhandler og utvikler seg, og baserer kunnskapen på forskning og studier av organisasjoner og arbeidslivet.

For å kunne forstå utfordringer og problemer i organisasjoner, er det viktig å forstå mekanismene som er i spill på alle disse nivåene, og hvordan de påvirker hverandre. I tillegg er kunnskap om de lover og avtaleverk som regulerer arbeidslivet veldig viktig.

Grunnleggende temaer innen organisasjonspsykologi:

 • Arbeidsmotivasjon- og tilfredshet
 • Arbeidsrelaterte holdninger og verdier
 • Stressmekanismer i arbeidslivet (negativt stress)
 • Samarbeid, makt og etiske utfordringer
 • Konflikthåndtering
 • Personlighet og individuelle forskjeller
 • Beslutningstagning
 • Gruppedynamikk
 • Ledelse
 • Arbeidsmiljø og organisasjonskultur
 • Organisasjonsstruktur
 • Endring og utvikling av organisasjoner
 • Rekruttering og seleksjon
Organiasjonspsykologi

Psykolog/daglig leder

Pål-Erling Anonsen 

Tlf. 952 34 375

Epost: pea@favne.no