forebygging av utbrenthet

Arbeids- og organisasjonspsykologi

forebygging av utbrenthet

Arbeids- og organisasjonspsykologi

Våre tjenester:

Favne utfører i dag følgende tjenester innen organisasjonspsykologi for bedrifter og organisasjoner:

Ta kontakt i dag

Vi tilbyr nå også konsultasjoner over video med våre psykologer.
  Meld meg på nyhetsbrev fra Favne   Meld meg på nyhetsbrev fra Favne

   Hva er arbeids- og organisasjonspsykologi?

   Arbeidspsykologi retter fokus mot samspillet mellom psykisk helse og deltakelse i arbeidslivet. Det er i dag en stor andel arbeidstakere som er utenfor arbeidslivet på grunn av psykiske helseplager. Rask tilgang til behandling av psykiske vansker kan både forebygge sykefravær og hjelpe arbeidstakere raskere tilbake i arbeid. Det fokuseres på både individnivå og virksomhetsnivå.

   Organisasjonspsykologi er studiet av det moderne arbeidsliv utfra et psykologisk og mellommenneskelig perspektiv. Faget ser på hvordan individ, grupper, ledelse og organisasjoner samhandler og utvikler seg, og baserer kunnskapen på forskning og studier av organisasjoner og arbeidslivet.

   For å kunne forstå utfordringer og problemer i organisasjoner, er det viktig å forstå mekanismene som er i spill på alle disse nivåene, og hvordan de påvirker hverandre. I tillegg er kunnskap om lover og avtaleverk som regulerer arbeidslivet veldig viktig.

   Psykolog på nett (e-terapi)

   Vi tilbyr også arbeids- og organisasjonspsykolog på nett. Det blir stadig mer populært å ha time med psykolog på nett, og for mange kan videokonsultasjon bidra til å senke terskelen for å gå til psykolog. Forskning viser også at e-terapi oppnår like god effekt og brukertilfredshet som tradisjonell terapi ansikt-til-ansikt.

   forebygging av utbrenthet

   KIRSTI SUNDE HANSEN

   PSYKOLOGSPESIALIST OG DAGLIG LEDER FOR FAVNE ARBEIDS- OG ORGANISASJONSPSYKOLOGI

   Kirsti er psykologspesialist siden 2007, har ledererfaring fra psykisk helsevern og lang erfaring med utvikling og organisasjonsarbeide. Særlig kompetanse og erfaring innenfor organisasjonsutvikling, lederutvikling, arbeidsmiljø og konflikthåndtering. Kirsti har også lang erfaring med undervisning og veiledning innen arbeids- og organisasjonsrelaterte temaer for ledere og personalgrupper

   Kirsti har bred erfaring fra ulike deler av spesialsthelsetjenesten og fra privatpraksis. Kirsti har jobbet klinisk med utredning og behandling av ulike psykiske lidelser og har blant annet videreutdanning i kognitiv terapi og traumebehandling som EMDR I. Fullfører nå Executive Master of Management på BI.

   Ta gjerne kontakt med Kirsti dersom det er noe du lurer på innenfor arbeids- og organisasjonspsykologi og Favnes tjenester.

   Kontaktinfo Jobbtelefon (ukedager fra 08:00 til 16:00): 907 36 355 – Epost:kirsti@favne.no

   Profilbilde istdp

   Inger Ellingensen

   PSYKOLOG

   Inger er psykolog og var ferdigutdannet i 2012, og hun har bred klinisk erfaring fra spesialisthelsetjenesten og fra privat praksis. Hun har fullført femårig utdanning innenfor intensiv psykodynamisk korttidsterapi (ISTDP) ved institutt for ISTDP.

   Inger har et fokus på arbeidsrettet behandling spesielt med tanke utbrenthet, og lengde på sykefravær. Og hun er særlig interessert i hvordan fysisk aktivitet og andre faktorer kan påvirke slike utmattelsestilstander. Inger har erfaring med organisatorisk arbeid i form av akutt krisehåndtering, konflikthåndtering og undervisning i psykologisk førstehjelp. Og hun underviser og veileder helsepersonell.

   Ta gjerne kontakt med Inger dersom det er noe du lurer på innenfor arbeids- og organisasjonspsykologi og Favnes tjenester.

   Kontaktinfo Jobbtelefon (ukedager fra 08:00 til 16:00): 909 66 110 – Epost:inger@favne.no

   Maren Larssen

   Maren Larsen

   PSYKOLOG

   Maren er psykolog, og er utdannet ved Universitet i Oslo. Maren har klinisk erfaring hovedsakelig fra spesialisthelsetjenesten med voksne og unge voksne. Hun har arbeidet med mennesker med psykiske vansker av ulik alvorlighetsgrad. Hun har erfaring med målrettet arbeid med livsstilsendring. Maren har 1-årig videreutdanning i emosjonsfokusert terapi (EFT) gjennom Norsk Institutt for Emosjonsfokusert Terapi (NIEFT). Hun gjennomfører for tiden et spesialiseringsløp i terapiformen ISTDP gjennom Norsk institutt for ISTDP.

   Maren har særlig interesse for utredning og behandling av utbrenthet. Og er videre opptatt av fysisk aktivitets påvirkning på mental helse generelt og spesifikt når det gjelder hvordan dette kan virke inn på utmattelsestilstander. Maren har bred erfaring med å møte mennesker i kriser.

   Kontaktinfo Jobbtelefon (ukedager fra 08:00 til 16:00): 973 01 280 – Epost:maren@favne.no