Illustrasjon av et barn som snakker med psykolog

Psykologbistand for barn og ungdom

Illustrasjon av et barn som snakker med psykolog

Psykologbistand for barn og ungdom

Ta kontakt i dag

Vi tilbyr nå også konsultasjoner over video med våre psykologer.
  Meld meg på nyhetsbrev fra Favne   Meld meg på nyhetsbrev fra Favne

   Psykologhjelp til barn, unge og familier

   Favnes seksjon for barn- og unges psykiske helse tilbyr psykologhjelp til barn og ungdommer som strever med vanskelige følelser, uro og bekymringer, og/eller med relasjoner til andre. Det er ikke uvanlig at barn og unge kan oppleve perioder der det er vanskelig å være dem, men for noen vil dette kunne strekke seg utover det den enkelte klarer å håndtere selv eller håndtere ved hjelp av sine nærmeste.

   Favnes psykologer kan tilby hjelp i form av kartleggings- og utredningssamtaler, veiledning av foreldre, samt lekterapi og samtaleterapi for barn og unge.

   Favnes psykologer er underlagt Helsepersonelloven og er forpliktet å utøve sin virksomhet i henhold til ”Etiske prinsipper for nordiske psykologer”.

   Les også gjerne vår informasjon om Psykologers taushetsplikt for foreldre og ungdom i behandling.

   Psykolog på nett (e-terapi)

   Vi tilbyr også psykologbistand for barn og ungdom på nett. Det blir stadig mer populært å ha time med psykolog på nett, og for mange kan videokonsultasjon bidra til å senke terskelen for å gå til psykolog.

   Dette er bra med tanke på å kunne få rask hjelp og forebygge forverring av psykiske vansker. Forskning viser også at e-terapi oppnår like god effekt og brukertilfredshet som tradisjonell terapi ansikt-til-ansikt.

   Kontakt oss!

   Som forelder, foresatt eller ungdom vil du ikke trenge henvisning fra lege og kan selv ta direkte kontakt for timebestilling. Send oss en henvendelse, enten via kontaktskjemaet vårt eller på mail til favne@favne.no, og du blir innen kort tid kontaktet direkte av en av våre psykologer med relevant kompetanse og ledig kapasitet.

    

   Gutt hos psykolog

   Priser

   Førstegangssamtale

   75 minutter
   Dagtid: 08-16 2250,-

   Kveldstid: fra kl 16. 2450,-

   Samtale-/lekterapi

   45 minutter
   Dagtid: 08-16 1450,-

   Kveldstid: fra kl 16. 1650,-

   Foreldreveiledning

   45 min
   Dagtid: 08-16 1450,-

   Kveldstid: fra kl 16. 1650,-

   Familiesamtale

   75 minutter
   Dagtid: 08-16 2275,-

   Kveldstid: fra kl 16. 2575,-

   Merk! Vi gjør oppmerksomme på at våre psykologer ikke har refusjonsavtale med det offentlige. Undersøkelser og behandling må derfor betales i det hele av den enkelte, NAV, forsikringsselskaper eller andre oppdragsgivere. Det er muligheter for å få dekket kostnader til terapi via noen helseforsikringsordninger (undersøk dette i tilfelle med ditt forsikringsselskap).

   Les mer om våre og priser og vilkår her.

   Veiledning av personal som jobber med barn og unge innenfor barnevern

   Favnes psykologer tilbyr veiledning i miljøterapi og omsorgsarbeid til personal som jobber med barn og unge med forsterkede omsorgsbehov og som ivaretas av barneverntjenesten. Favnes psykologer fokuserer særlig på:

   • hensynet til barnets normalpsykologiske behov
   • hensynet til barnets psykiske helse
   • hensynet til det enkelte barnets særegne omsorgsbehov
   • bakgrunnen og målsettingen for det iverksatte hjelpetiltaket

   Målsettinger for veiledningen er:

   • å øke personalets kunnskap og kompetanse vedr. miljøterapi og omsorgsarbeid
   • å øke kompetanse til ivaretakelse av barn og unge med forsterkede omsorgsbehov og ulike atferds- og reguleringsvansker
   • å oppnå større grad av faglig forståelse for barnets situasjon og barnets vansker

   Les mer om vårt veildningsfokus og metodikk på våre sier om “Psykologfaglig Veiledning i Miljøterapi”

   Send oss en henvendelse, enten via kontaktskjema vårt eller på mail til favne@favne.no, dersom du ønsker å bestille veiledning i miljøterapi!

    

    

   Bilde av gruppe i veiledning

   Undervisning og kursing i utviklingspsykologi og barn- og unges psykiske helse

   Favnes psykologer underviser i temaer innenfor utviklingspsykologi ved NTNU (avd. Gjøvik) og ved Høgskolen i Innlandet. Favne tilbyr også spesiallagede undervisningsopplegg og kurs til skoler, lag og organisasjoner som jobber med barn og unge, der det er ønskelig å få faglig påfyll til bedre forståelse av:

   • barn- og unges psykiske helse
   • psykologisk utvikling og vekst
   • identitet og selvfølelse
   • ivaretakelse av barn og unge i vanskelige livssituasjoner (for eks. tap, brudd, død),
   • spesifikke problemstillinger (for eks. spisevansker, rus, selvskading, atferdsvansker).

   Send oss en henvendelse, enten via kontaktskjema vårt eller på mail til favne@favne.no, dersom du ønsker å bestille en undervisningsbolk, et foredrag eller et kurs innenfor temaer relatert til barn- og unges psykiske helse!

    

    

   Psykolog holder undervisning

   Psykologene våre i seksjon for barn og ungdom

   zemir_grey-300x300

   ZEMIR POPOVAC

   PSYKOLOGSPESIALIST OG FAGLIG LEDER FOR FAVNE BARN & UNGDOM

   Zemir er psykologspesialist og er utdannet ved Universitetet i Oslo. Han er en av gründerne til Favne Psykologbistand og fungerer i dag som faglig leder for Favnes seksjon for barn- og unges psykiske helse. Zemir har en bred faglig bakgrunn fra spesialisthelsetjenesten.

   En del av oppgavene Zemir har i Favne er også knyttet til fagformidling. Han holder foredrag og underviser i psykologi og psykisk helse ved blant annet NTNU (avd. Gjøvik), Høgskolen i Innlandet og på spesialistprogrammet for norske psykologer. Han er også veileder for helsepersonell og faggrupper innenfor psykisk helsevern og barnevern.

   Zemir har også særkompetanse på migrasjonshelse og er medlem i Helsedirektoratets fagråd for likeverdige helsetjenester.

   Kontaktinfo Jobbtelefon (ukedager fra 08:00 til 16:00): 951 26 304 – Epost: zemir@favne.no

   Profilbilde Gina Caspersen

   GINA CASPERSEN

   PSYKOLOG I FAVNE BARN & UNGDOM – i permisjon

   Gina er psykolog og er utdannet ved Aarhus Universitet.
   Hun har bred klinisk erfaring hovedsakelig fra spesialisthelsetjenesten, og arbeider med barn, ungdom og deres familier. Hun jobber med individual- og familieterapi, samt veiledning på systemnivå, blant annet skole, barnevern og foreldre/foresatte. I tillegg har hun erfaring med gruppeterapi og har jobbet mye med mennesker med minoritetsbakgrunn.

   Gina jobber både med mennesker som har lettere psykiske plager og mer sammensatt problematikk.
   Hun har kompetanse innenfor behandling av depresjon, angst, stress, spiseforstyrrelser, traumer og relasjonsvansker. Gina er sertifisert terapeut i Traumefokusert kognitiv atferdsterapi (TF-CBT), og har jobbet mye med Familiefokusert Terapi (FBT) innenfor spiseforstyrrelser. Hun gjennomfører for tiden et spesialiseringsforløp i klinisk barn- og ungdomspsykologi ved Norsk Psykologforening.

   Gina er tilknyttet Favne på deltid og tar i mot pasienter på ettermiddag/kveld 1 dag i uken.

   Kontaktinfo: Jobbtelefon: 405 52 518 (onsdager 15:00 til 1900) – Epost: gina@favne.no.