Illustrasjon av et barn som snakker med psykolog

Info om taushetsplikt for ungdom og foreldre

Illustrasjon av et barn som snakker med psykolog

Info om taushetsplikt for ungdom og foreldre

Psykologer har taushetsplikt. Men foreldre har noen ganger rett på informasjon. Frem til du er 16 år har foreldrene dine faktisk krav på informasjon.

Men: Noen ganger kan det være gode grunner til at foreldre ikke skal ha informasjon. Det gjelder uansett hvor gammel du er. Det kan være hvis den unge tar opp svært vanskelige temaer, og helsepersonell kan da la være å gi informasjon hvis de tenker det er best for deg. Det skal likevel mye til for å ikke gi informasjon.

Selv om foreldrene dine har rett til informasjon når du er under 16 år, trenger de ikke å få informasjon hver gang du har vært hos for eksempel psykologen. Men psykologen må snakke med foreldrene dine hvis psykologen:

  • mener foreldrene dine trenger informasjon for å vite hvordan helsen din er

  • mener foreldrene dine trenger informasjon for å kunne ta vare på deg

  • mener det er best for deg. Dette gjelder også etter du har fylt 16 år.

I tillegg har psykologen plikt til å informere foreldrene dine hvis det er snakk om mer alvorlige psykiske lidelser, som for eksempel:

  • selvskading

  • bruk av ulovlige rusmidler

  • fysiske skader på grunn av kriminelle handlinger

 

Bilde av hånden til psykolog som signerer et dokument

Kontakt oss!

Dersom du har spørsmål vedrørende det å snakke med psykolog og taushetsplikt, da gjerne kontakt med psykologspesialist Zemir Popocac som er faglig leder for Favnes seksjon for Barn og Ungdom.

Les gjerne mer om våre tjenester på våre nettsider om Psykologbistand for Barn og Ungdom.

zemir_grey-300x300

ZEMIR POPOVAC

PSYKOLOGSPESIALIST OG FAGLIG LEDER FOR FAVNE BARN & UNGDOM

Zemir er psykologspesialist og er utdannet ved Universitetet i Oslo. Han er en av gründerne til Favne Psykologbistand og fungerer i dag som faglig leder for Favnes seksjon for barn- og unges psykiske helse. Zemir har en bred faglig bakgrunn fra spesialisthelsetjenesten.

En del av oppgavene Zemir har i Favne er også knyttet til fagformidling. Han holder foredrag og underviser i psykologi og psykisk helse ved blant annet NTNU (avd. Gjøvik), Høgskolen i Innlandet og på spesialistprogrammet for norske psykologer. Han er også veileder for helsepersonell og faggrupper innenfor psykisk helsevern og barnevern.

Zemir har også særkompetanse på migrasjonshelse og er medlem i Helsedirektoratets fagråd for likeverdige helsetjenester.

Kontaktinfo Jobbtelefon (ukedager fra 08:00 til 16:00): 951 26 304 – Epost: zemir@favne.no