Illustrasjon av et barn som snakker med psykolog

Foreldreveiledning

Illustrasjon av et barn som snakker med psykolog

Foreldreveiledning

Når barn og unge ikke har det bra

Noe av det mest fortvilende er å være forelder til et barn som ikke har det bra. Følelser av maktesløshet, håpløshet, frustrasjon og redsel kan slå rot og gjøre det ekstra vanskelig å forstå barnets behov og vansker.

Barn og ungdom kan også vise sine vansker på så mange ulike måter der det ikke alltid er like lett å se hva det er som plager dem og hvordan de trenger å bli møtt.

Spesialkompetanse på barns- og ungdoms psykiske helse

Favnes seksjon for barn- og unges psykiske helse tilbyr foreldreveiledning til foreldre, foresatte og omsorgspersoner som er bekymret for sine barns utvikling, atferd og psykiske helse.

Flere av våre psykologer har kompetanse innenfor utviklingspsykologi og har mange års erfaring fra arbeid med familie- og foreldreveiledning. Vi erfarer at mange som tar kontakt med oss opplever at det nytter å drøfte sine bekymringer med en utenforstående fagperson.

Ta kontakt i dag

Vi tilbyr også konsultasjoner over video med våre psykologer.

  Meld meg på nyhetsbrev fra Favne
   Meld meg på nyhetsbrev fra Favne

   Vanlige spørsmål om foreldreveiledning

   Hvilke problemstillinger er vanlige å søke foreldreveiledning for?

   Barn og ungdom kan vise sine vansker på så mange ulike måter. Vanlige problemstillinger som foreldre og foresatte tar kontakt for handler om:

    • Reguleringsvansker – håndtering av vanskelige følelser
    • Skolevegring
    • Redsel og angst
    • Sosiale vansker
    • Identitet og selvfølelse
    • Tristhet og depresjon
    • Krevende familiesituasjoner
    • Livskriser og sorgarbeid
    • Spiseforstyrrelser
    • Selvskading
     Barnet er i sterk opposisjon mot foreldre, søsken eller andre
     Er utsatt for mobbing
     Eller mobber andre

   Hva slags kompetanse har psykologene som tilbyr foreldreveiledning?

   Våre psykologer har kompetanse innenfor utviklingspsykologi og kunnskap om barns psykologiske utviklingsbehov.

   De har også lang erfaring fra barne- og ungdomspsykiatri og fra arbeid med med familie- og foreldreveiledning.

   Hva slags type hjelp kan man få i foreldreveiledning?

   Foreldre og foresatte kan få hjelp til:

    • Å sortere ut sine bekymringer og få økt forståelse av barnets atferd, utvikling og behov.
    • Å undersøke perspektiver på hvordan møte barnet sitt i det som er vanskelig.
    • Å undersøke eventuelle egne reaksjonsmønstre i relasjonen til barnet som kan bidra til det vanskelige.
    • Å  undersøke handlingsmønstre innad i familien som kan ha med det vanskelige i barnets atferd å gjøre.
    • Å avklare hvor vidt det er behov for at barnet trenger profesjonell hjelp.
    • Barn og ungdom kan også få psykologhjelp av psykologer i Favne. Se “Psykolog for barn og ungdom”.
    • Der det er behov, kan psykologen også bistå med hjelp til henvisning til offentlig Barne- og ungdomspsykiatri (BUP).

   Hva koster det?

   Favne Psyologbistand er en helprivat psykologklinikk, og våre psykologer har ikke refusjonsavtale med det offentlige.

   Undersøkelser og behandling må derfor betales i det hele av den enkelte eller via helseforsikring.

   Du kan lese om våre ulike takster her: Priser og vilkår.

   Kan foreldreveiledning gjennomføres på video?

   Vi tilbyr også foreldreveilening via video på nett. Det kan lese mer om her: “Videokonsultasjon med psykolog”. Det blir stadig mer populært å ha time med psykolog på video, og for mange kan videokonsultasjon bidra til å gjøre det lettere å gå til psykolog.

   Dette er bra med tanke på å kunne få rask hjelp og forebygge forverring av psykiske vansker. Forskning viser også at videokonsultasjoner oppnår like god effekt og brukertilfredshet som tradisjonell terapi ansikt-til-ansikt.

   Vi bruker plattformen “Confrere” for våre videosamtaler som er ende-til-ende kryptert, slik det er definert i Norm for informasjonssikkerhet i helse- og omsorgssektoren. Det betyr at ingen kan se/få tilgang hva som skjer inne i samtalen – den er kun mellom deg/dere og psykologen.

   Kontakt oss!

   Har du spørsmål vedrørende foreldreveiledning eller ønsker å bestille time kan du sende en forespørsel her:

    Meld meg på nyhetsbrev fra Favne

    favne@favne.no

    eller ringe:

    22 60 20 00

    (dersom vi ikke kan ta telefonen, legg igjen beskjed og vi ringer opp så snart vi har anledning).
     Meld meg på nyhetsbrev fra Favne