arb-org

Konflikthåndtering

organisasjonspsykologi ikon_1

Konflikthåndtering

Hva betyr konflikt i arbeidssammenheng?

Ulike typer konflikter er en av de aller vanligste årsakene til stress og negativ påvirkning på arbeidsmiljøet.
Typiske konflikter er mellom medarbeidere og ledere eller kolleger seg imellom. En konflikt utløser ofte irrasjonelle tanker, meninger og negative følelser som kan virke sterkt begrensende på problemløsningen av selve konflikten. Dette fører ofte til at konflikten eskalere og oppleves etter hvert fastlåst av alle parter.

I verste fall blir ansatte sykemeldt på grunn av pågående konflikter. Årsaker til at konflikter får utvikle seg og pågå over tid kan ofte handle om at ledere håndterer konflikter på en mindre hensiktsmessig måte. Av den grunn blir konflikt og konflikthåndtering viktige områder både for HR og HMS-avdelinger i organisasjoner.

Konflikter på arbeidsplassen er en naturlig del, og et uunngåelig fenomen, i en organisasjons hverdag. Det viktigste er ikke at en bedrift ikke har konflikter, men heller at en bedrift har gode systemer for å håndtere konflikt på en god og ryddig måte. Som arbeidsgiver må man jobbe både forebyggende og gjenopprettende med konflikter på arbeidsplassen. Konflikter kan oppstå både mellom enkeltindivider eller mellom grupper, på samme nivå eller mellom ledere og ansatte.

Ta kontakt i dag 

Vi tilbyr også konsultasjoner over video med våre psykologer!

  Meld meg på nyhetsbrev fra Favne
   Meld meg på nyhetsbrev fra Favne

   Våre tjenester:

   Favne bistår i dag bedrifter med:

   Kurs i konflikthåndtering for ledere:

   Det er alltid leders ansvar å ta tak i og håndtere en konflikt på arbeidsplassen. Derfor spisses dette kurset seg mot hvordan ledere kan håndtere konflikter på best mulig måte. Vi ser på både psykologiske mekanismer og juridiske rammer gjeldende ved konflikt. Vi har lagt opp til et praksisnært kurs med work-shop som tar for seg reelle saker og relevant lovverk og retningslinjer.

   Bistand i håndtering av pågående konflikt

   Det kan være mange gode grunner til få hjelp av en ekstern part i en pågående konflikt. Èn særlig god grunn er habilitet; det er mange fordeler ved at den som håndterer en konflikt er så nøytral i forhold til konflikten som mulig. Av og til strander en intern konflikthåndtering nettopp på grunn av at den som håndterer konflikten er inhabil (er part eller har egne interesser i konflikten). En annen god grunn kan være kompetanse; visse konflikter strekker seg utover det en har av egen kompetanse i bedriften til å kunne håndtere den. I pågående konflikter tilbyr vi vi både undersøkelser av konflikt og konfliktomfang, faktaundersøkelse og/eller mekling, og ofte en kombinasjon av dette.

   Lederveiledning i håndtering av konflikt

   Det være hensiktsmessig for ledere å få direkte veiledning i en konflikthåndtering, og vi tilbyr dette både individuelt og i gruppe. Her kan ledere ta opp reelle og konkrete pågående konflikter og få veiledning underveis i håndteringen. Denne type veiledning gir ofte et læringsutbytte som kan overføres til nye saker i tiden som kommer, og sikrer dermed intern kompetanseheving i konflikthåndtering.

   Tips!

   Les gjerne mer om konflikt og konflikhåndtering på vår blogg:

   “Konflikt på jobb  – Ni tips til deg som er leder”

   skrevet av vår psykologspesialist Kirsti Sunde Hansen.

   Ta kontakt!

   Ønsker du mer informasjon eller å drøfte med oss om våre tjenester kan være til nytte og hjelp på ditt arbeidssted, ta kontakt på

    Meld meg på nyhetsbrev fra Favne

    Ta kontakt enten:

    favneorg@favne.no

    eller ringe:

    22 60 20 00

    (dersom vi ikke kan ta telefonen, legg igjen beskjed og vi ringer opp så snart vi har anledning).
     Meld meg på nyhetsbrev fra Favne