bedriftspsykologavtale

Konflikthåndtering

bedriftspsykologavtale

Konflikthåndtering

Hva betyr konflikt i arbeidssammenheng?

Konflikt av ulike typer er en av de aller vanligste årsakene til stress og negativ påvirkning på arbeidsmiljøet i organisasjoner. Således er det et meget viktig område for HR og HMS i organisasjoner.

Typiske konflikter er mellom medarbeidere og ledere og kolleger seg i mellom. En konflikt utløser ofte irrasjonelle tanker, meninger og negative følelser som kan virke sterkt begrensende på problemløsningen av konflikten. Dette fører ofte til konflikten eskalere og oppleves etterhvert fastlåst av alle parter. I verste fall blir ansatte sykemeldt på grunn av pågående konflikter som ikke tas tak i av ledelsen.

Konflikter på jobb, både mellom personer og mellom grupper, bør ses på i det moderne arbeidslivet i dag som en naturlig del og et uunngåelig fenomen i en organisasjons hverdag. Det viktigste er ikke at en bedrift ikke har konflikter, men heller at en bedrift har gode systemer for å håndtere konflikt på en god og ryddig måte. Som arbeidsgiver må man jobbe både forebyggende og gjenopprettende med konflikter på arbeidsplassen.

Ta kontakt i dag 

Vi tilbyr også konsultasjoner over video med våre psykologer!

  Meld meg på nyhetsbrev fra Favne
   Meld meg på nyhetsbrev fra Favne

   Våre tjenester:

   Favne bistår i dag bedrifter med:

   Kurs i konflikthåndtering for ledere:

   Det er alltid leders ansvar å ta tak i og håndtere en konflikt på arbeidsplassen. Derfor spisses dette kurset mot hvordan ledere kan håndtere konflikter på best mulig måte. Vi ser på både psykologiske mekanismer og juridiske rammer gjeldende ved konflikt. Vi har lagt opp til et praksisnært kurs med work-shop som tar for seg reelle saker og relevant lovverk og retningslinjer.

   Bistand i håndtering av pågående konflikt

   Det kan være mange gode grunner til få hjelp av en ekstern part i en pågående konflikt. Èn særlig god grunn er habilitet; det er mange fordeler ved at den som håndterer en konflikt er så nøytral i forhold til konflikten som mulig. Av og til strander en intern konflikthåndtering nettopp på grunn av at den som håndterer konflikten er inhabil (er part eller har egne interesser i konflikten). En annen god grunn kan være kompetanse; visse konflikter strekker seg utover det en har av egen kompetanse i bedriften til å kunne håndtere den.  I pågående konflikter tilbyr vi vi både faktaundersøkelse og/eller mekling, og ofte en kombinasjon av dette.

   Lederveiledning i håndtering av konflikt

   Av og til kan det være hensiktsmessig som leder å få direkte veiledning i en konflikthåndtering, og vi tilbyr dette både individuelt og i gruppe. Her kan ledere ta opp reelle og konkrete pågående konflikter og få veiledning underveis i håndteringen. Denne type veiledning gir ofte et læringsutbytte som kan overføres til nye saker i tiden som kommer, og sikrer dermed intern kompetanseheving i konflikthåndtering.

   Tips!

   Les gjerne mer om konflikt og konflikhåndtering på vår blogg:

   “Konflikt på jobb  – Ni tips til deg som er leder”

   skrevet av vår psykologspesialist Kirsti Sunde Hansen.

   Ta kontakt!

   Ønsker du mer informasjon eller å drøfte med oss om våre tjenester kan være til nytte og hjelp på ditt arbeidssted, ta kontakt på

    Meld meg på nyhetsbrev fra Favne

    Ta kontakt enten:

    favneorg@favne.no

    eller ringe:

    22 60 20 00

    (dersom vi ikke kan ta telefonen, legg igjen beskjed og vi ringer opp så snart vi har anledning).
     Meld meg på nyhetsbrev fra Favne