organisasjonspsykologi

Konflikhåndtering

organisasjonspsykologi

Konflikhåndtering

Hva betyr konflikt i arbeidssammenheng?

Konflikt av ulike typer er en av de aller vanligste årsakene til stress og negativ påvirkning på arbeidsmiljøet i organisasjoner. Således er det et meget viktig område for HR og HMS i organisasjoner.

Det er de interpersonlige konfliktene som påvirker mest. Dette er typiske konflikter mellom medarbeidere og ledere og kolleger seg i mellom. En konflikt utløser ofte irrasjonelle tanker, meninger og negative følelser som kan virke sterkt begrensende på problemløsningen av konflikten. Dette fører ofte til konflikten eskalere og oppleves etterhvert fastlåst av alle parter. I verste fall blir ansatte sykemeldt på grunn av pågående konflikter som ikke tas tak i av ledelsen.

Konflikter på jobb, både mellom personer og mellom grupper, bør ses på i det moderne arbeidslivet i dag som en naturlig del og et uunngåelig fenomen i en organisasjons hverdag. Det viktigste er ikke at en bedrift ikke har konflikter, men heller at en bedrift har gode systemer for å håndtere konflikt på en god og ryddig måte. Som arbeidsgiver må man jobbe både forebyggende og gjenopprettende med konflikter på arbeidsplassen.

Ta kontakt i dag 

NB! I en periode fremover tilbyr kun konsultasjoner over video med våre psykologer, av hensyn til smittevern under koronapandemien.
Meld meg på nyhetsbrev fra FavneMeld meg på nyhetsbrev fra Favne

Våre tjenester:

Favne Psykologbistand bistår i dag bedrifter med:

Kurs i konflikthåndtering for ledere:

Det er alltid leders ansvar å ta tak i og håndtere en konflikt på arbeidsplassen. Derfor spisses dette kurset mot hvordan ledere kan håndtere konflikter på best mulig måte. Vi ser på både psykologiske mekanismer og juridiske rammer gjeldende ved konflikt. Vi har lagt opp til et praksisnært kurs med work-shop som tar for seg reelle saker og relevant lovverk og retningslinjer.

Bistand i håndtering av pågående konflikt

Det kan være mange gode grunner til få hjelp av en ekstern part i en pågående konflikt. Èn særlig god grunn er habilitet; det er mange fordeler ved at den som håndterer en konflikt er så nøytral i forhold til konflikten som mulig. Av og til strander en intern konflikthåndtering nettopp på grunn av at den som håndterer konflikten er inhabil (er part eller har egne interesser i konflikten). En annen god grunn kan være kompetanse; visse konflikter strekker seg utover det en har av egen kompetanse i bedriften til å kunne håndtere den.  I pågående konflikter tilbyr vi vi både faktaundersøkelse og/eller mekling, og ofte en kombinasjon av dette.

Lederveiledning i håndtering av konflikt

Av og til kan det være hensiktsmessig som leder å få direkte veiledning i en konflikthåndtering, og vi tilbyr dette både individuelt og i gruppe. Her kan ledere ta opp reelle og konkrete pågående konflikter og få veiledning underveis i håndteringen. Denne type veiledning gir ofte et læringsutbytte som kan overføres til nye saker i tiden som kommer, og sikrer dermed intern kompetanseheving i konflikthåndtering.

Tips!

Les gjerne mer konflikt og konflikhåndtering på vår blogg: «Konflikt på jobb  – Ni tips til deg som er leder» skrevet av vår psykologspesialist Kirsti Sunde Hansen.

Ta kontakt!

Ønsker du mer informasjon eller å drøfte med oss om våre tjenester kan være til nytte og hjelp på ditt arbeidssted, ta gjerne kontakt med enten:

Profilbilde av Kirsti Sunde Hansen

KIRSTI SUNDE HANSEN

PSYKOLOGSPESIALIST OG DAGLIG LEDER FOR FAVNE ARBEIDS- OG ORGANISASJONSPSYKOLOGI

Kirsti er psykologspesialist siden 2007, har ledererfaring fra psykisk helsevern og lang erfaring med utvikling og organisasjonsarbeide. Særlig kompetanse og erfaring innenfor organisasjonsutvikling, lederutvikling, arbeidsmiljø og konflikthåndtering. Kirsti har også lang erfaring med undervisning og veiledning innen arbeids- og organisasjonsrelaterte temaer for ledere og personalgrupper

Kirsti har bred erfaring fra ulike deler av spesialsthelsetjenesten og fra privatpraksis. Kirsti har jobbet klinisk med utredning og behandling av ulike psykiske lidelser og har blant annet videreutdanning i kognitiv terapi og traumebehandling som EMDR I. Fullfører nå Executive Master of Management på BI.

Ta gjerne kontakt med Kirsti dersom det er noe du lurer på innenfor arbeids- og organisasjonspsykologi og Favnes tjenester.

Kontaktinfo Jobbtelefon (ukedager fra 08:00 til 16:00): 907 36 355 – Epost:kirsti@favne.no