parterapi

Bufferkurs for par

organisasjonspsykologi

Bufferkurs for par

Har dere kommet dere gjennom nyforelskelsesfasen og begynt å ta fatt på hverdagen sammen?

Eller har dere kanskje levd sammen en god stund allerede?

Da har dere antageligvis rukket å merke at visse konflikter har en tendens til å gjenta seg. Slik er det nemlig i de aller fleste langvarige parforhold.

Mange par kan derfor ha nytte av å finne ut av hvordan varige forskjeller og gjentagende konflikter kan håndteres på måter som skaper nærhet fremfor avstand.

Som et tillegg til vårt ordinære parterapitilbud, tilbyr vi nå i Favne Bufferkurs for par.

Bufferkurs for par 2

Tidspunkt

 • 28. – 29. august
 • Klokken 10.00- 17.00 begge dager

Pris

 • 8200,- per par, som inkluderer kursmateriell, kaffe/te og snacks.
 • Lunsj må enten medbringes, eller kjøpes i nærheten

Sted

 • Pilestredet 15 B, 0164 Oslo, i Favne sine lokaler.

Kontakt

Kurset passer både for par som har vært sammen en stund, og for par som ønsker å forebygge vansker i parforholdet.

Kurset lærer dere hvordan dere kan etablere og vedlikeholde en sunn samlivshverdag, inkludert å skape en solid grunnmur, håndtere konflikter på en måte som fremmer nærhet og å reparere etter at det har oppstått vonde situasjoner.

Kort sagt hjelpes dere til å bygge en buffer rundt parforholdet, som kan beskytte dere mot typiske samlivsrelaterte belastninger.

Kurset består av fem hovedtemaer:

Hva kjennetegner gode og varige parforhold?

Dette finnes det heldigvis svar på. Forskning har avdekket hva som er de viktigste bestanddelene i et velfungerende parforhold, og på kurset får dere både innsikt i hva disse er og anledning til å øve dere på å gjøre mer av det som nytter.

Hvordan forstå og formidle følelser?

Følelser er menneskets viktigste motivasjonskilde, og fungerer også som sosiale signaler. For at et parforhold skal være et godt sted å være, er det en fordel å kjenne både sin egen  og den andres måte å håndtere og vise følelser på. I kurset får dere mulighet til å utforske hvordan dere formidler og forholder dere til følelser, slik at det forhåpentligvis blir lettere å møte hverandre på behovene hver av dere har.

Typiske konfliktmønstre

Alle par har et konfliktmønster, og som regel er dette ganske likt på tvers av situasjoner. I kurset får dere hjelp til å identifisere hvilket mønster som er typisk for dere, slik at dere kan finne ut av hvordan dere sammen kan bekjempe dette og finne andre måter å håndtere konfliktene på.

Håndtering av konflikter og varige ulikheter

Konflikter er uunngåelige i ethvert parforhold. Bufferkurset gir dere kunnskap om hvordan dere kan håndtere fastlåste konflikter på en måte som skaper nærhet fremfor avstand. Dere får god tid i løpet av kursdagene til å øve på dette, under tett veiledning fra kursholderne (dersom dere ønsker det).

Reparasjon, tilgivelse og forsoning

Ingen par klarer helt å unngå å havne i krangler eller konflikter som føles vonde. Derfor er det viktig at par klarer å reparere og å komme nær hverandre igjen etterpå. Kurset gir dere anledning til å bli bevisste på hvordan dere kan ta initiativ til reparasjon og forsoning, og hva dere begge trenger for å gjenopprette trygghet og tillit.

Konflikter på repeat

Faktisk viser forskning at de fleste konflikter i et parforhold ikke løser seg av seg selv – de blir vedvarende!

Den anerkjente samlivsforskeren John Gottman og hans forskerteam har funnet ut at par fortsetter å ha konflikter rundt de samme temaene år etter år, også i parforhold der paret ellers har det godt sammen.

Ikke om par har konflikter eller ikke – det har alle par – men hvordan de håndteres

Det er ikke hvorvidt et par har konflikter eller ikke som avgjør om parforholdet varer og oppleves som godt over tid, men hvordan disse konfliktene håndteres.

I tillegg har det mye å si hvordan paret ellers har det sammen i hverdagen og at de finner tilbake til hverandre igjen etter en krangel eller konflikt som har skapt avstand.

Bevisstgjøring og øving gjør mester!

På kurset gis det rikelig tid til øvelser der parene hver for seg utforsker sitt eget parforhold på egen hånd, med hjelp fra kursholderne. I tillegg gjennomgås forskningsbasert kunnskap om parforhold i felleskap. Parene velger selv hva de eventuelt vil dele med resten av gruppen, eller om de ønsker å holde sine refleksjoner og erfaringer for seg selv.

Bufferkurset ble utviklet av psykologspesialist Anne Marie Fosse Teigen i 2007, med støtte fra Barne- ungdoms- og familiedirektoratet. Kurset har lang fartstid blant annet innen familievernet, og har blitt jevnlig evaluert og revidert siden oppstarten.

Les mer om Bufferkurset her: www.bufferkurs.no.

Er det noen par kurset ikke passer for?

I utgangspunktet kan kurset være til nytte for alle par. Men dersom vanskene i parforholdet har satt seg dypt – som vil kunne kreve tid å endre på – så vil vi anbefale parterapi. Enten istedenfor kurset eller i tillegg til kurset. Mange par kan også oppleve kurset som en positiv start på veien til et bedre samliv, og kan eventuelt fortsette sin prosess i parterapi i etterkant av kurset.

Favne Psykologbistand tilbyr høyspesialisert parterapi hos psykologspesialister innen par- og samlivspsykologi.

Du kan lese mer om vårt parterapitilbud her: Favne Par- og samlivsterapi

Bufferkurs for par

Om foredragsholdene

Profilbilde av Ingri Luthen

Ingri Luten

Jeg er psykologspesialist i klinisk voksenpsykologi og har etter hvert mange timer med terapitimer bak meg og kompetanse innenfor utredning av både psykisk helse og rusvansker.

Jeg har opparbeidet meg god erfaring fra et spekter av tilstander, slik som depresjon, angst, selvfølelsesvansker, stress, utbrenthet,relasjonsvansker, traumer og rus- og avhengighet. Jeg har gjennom mange år i offentlig psykisk helsevern og førstelinjetjenesten hjulpet folk i de fleste livsfaser, gjennom ulike kriser og vanskeligheter. Jeg har primært jobbet med voksne, men har også erfaring med barn, ungdom og foreldreveiledning.

Jeg benytter som oftest en eklektisk tilnærming, som betyr at jeg tilpasser intervensjoner og metodikk til personen jeg jobber med og hvor vi er i terapiforløpet. Jeg bruker både kognitiv terapi og mer emosjonsfokuserte metoder. Jeg er opptatt av aksept og forståelse av ulike følelse-, tanke og atferdsmønstre, men vil også utfordre disse for å oppnå ønsket endring.

Som psykolog er jeg brennende opptatt av god kunnskapsformidling. Jeg driver derfor med både pasientkurs og kurs for psykologer i spesialisering. Jeg har tidvis foredrag og veiledning av andre helseaktører. På Favne tilbyr jeg individualterapi og Bufferkurs for par.

Utdannelsen min tok jeg ved NTNU i Trondheim og Universitetet i København. I tillegg til spesialistutdanning fra Norsk Psykologforening har jeg videreutdanning i kognitiv terapi fra Norsk Kognitiv Forening.

ylva

Jeg er psykolog og parterapeut, med over ti års erfaring. I tillegg til videreutdanning i parterapi, har jeg også videreutdanning i kognitiv atferdsterapi og emosjonsfokusert terapi. Jeg har hatt privat praksis i åtte år, men de siste tre årene har jeg hovedsakelig jobbet med implementeringsledelse i offentlig psykisk helsevern for voksne.

Jeg sitter også som styreleder i Psykologenes forening for digital helse (DigPsyk), en faglig interesseforening under Norsk psykologforening.

Jeg gjennomførte videreutdanning i emosjonsfokusert parterapi fra 2015 til 2016, og har jobbet med par siden jeg var nyutdannet som psykolog. Jeg gjennomførte også kurslederkurs i Bufferkurs for par i 2013, og har holdt kurs jevnlig over flere år.

I 2018 overtok jeg eierskapet til Bufferkurset, og har siden dette utdannet kursledere samt hatt ansvar for kursets innhold. Jeg driver også nettsiden www.bufferkurs.no.

Jeg er glad i å formidle kunnskap som kan komme andre til nytte, og har omfattende erfaring med undervisning og foredrag. Jeg har også skrevet flere artikler, og skriver for tiden på en bok om digital psykoterapi i samarbeid med Gyldendal forlag.

På kurs hos meg kan du/dere forvente å bli møtt med respekt og en genuin interesse for å hjelpe akkurat dere med å få det bedre i deres parforhold. Jeg har stor tro på nytten av å gi par kunnskap og verktøy som kan bidra til at de får det bedre sammen.

Kontakt oss!

Vi tilbyr også timer over nett, les mer om våre videokonsultasjoner her
  Meld meg på nyhetsbrev fra Favne

  favne@favne.no

  eller ringe:

  22 60 20 00

  (dersom vi ikke kan ta telefonen, legg igjen beskjed og vi ringer opp så snart vi har anledning).
   Meld meg på nyhetsbrev fra Favne