parterapi

Bufferkurs for par

parterapi

Bufferkurs for par

Skulle dere ønske det fantes en oppskrift for hvordan dere kan få parforholdet til å fungere over tid?

Det gjør det faktisk!

Verdens fremste samlivsforsker, John Gottman, og hans team har gjennom 40 år med forskning avdekket hva som skal til for å få et parforhold til å fungere. Kunnskapen er såpass presis at Gottman hevder at han etter bare 15 minutters observasjon av et par som snakker om et konflikttema, kan forutsi om forholdet kommer til å vare eller ikke. Forskningen har med andre ord avdekket noen grunnleggende prinsipper som styrker parforholdets sjanser, og disse er det mulig for par å lære seg.

I vårt Bufferkurs for par lærer dere hvordan dere helt konkret kan etablere og vedlikeholde en sunn samlivshverdag! Dette inkluderer å skape en solid grunnmur, håndtere konflikter på en måte som fremmer nærhet, og å reparere etter at det har oppstått vonde situasjoner. Kort sagt hjelpes dere til å bygge en buffer rundt parforholdet, som kan beskytte dere mot typiske samlivsrelaterte belastninger.

Kurset er intensivt og går over to hele dager på helg (lørdag og søndag).

Hvem passer Bufferkurset for?

Kurset passer svært godt for:

  • Par som har vært sammen lenge nok til å ha oppdaget gjentakende konfliktmønstre i hverdagen
  • Par som ønsker å utvikle forholdet sitt og forebygge slitasje og konflikter
  • Par i tidsklemme som ikke har anledning til å gå i parterapi over tid

Tidspunkt

 • Nye kursdatoer settes opp fortløpende

Pris

 • 6500,- per par, som inkluderer kursmateriell, kaffe/te og snacks.

Sted

 • Pilestredet 15 B, 0164 Oslo, i Favne sine lokaler.

Kontakt

Kurset består av fem hovedtemaer:

Hva kjennetegner gode og varige parforhold?

Dette finnes det heldigvis svar på. Forskning har avdekket hva som er de viktigste bestanddelene i et velfungerende parforhold, og på kurset får dere både innsikt i hva disse er og anledning til å øve dere på å gjøre mer av det som nytter.

Hvordan forstå og formidle følelser?

Følelser er menneskets viktigste motivasjonskilde, og fungerer også som sosiale signaler. For at et parforhold skal være et godt sted å være, er det en fordel å kjenne både sin egen  og den andres måte å håndtere og vise følelser på. I kurset får dere mulighet til å utforske hvordan dere formidler og forholder dere til følelser, slik at det forhåpentligvis blir lettere å møte hverandre på behovene hver av dere har.

Typiske konfliktmønstre

Alle par har et konfliktmønster, og som regel er dette ganske likt på tvers av situasjoner. I kurset får dere hjelp til å identifisere hvilket mønster som er typisk for dere, slik at dere kan finne ut av hvordan dere sammen kan bekjempe dette og finne andre måter å håndtere konfliktene på.

Håndtering av konflikter og varige ulikheter

Konflikter er uunngåelige i ethvert parforhold. Bufferkurset gir dere kunnskap om hvordan dere kan håndtere fastlåste konflikter på en måte som skaper nærhet fremfor avstand. Dere får god tid i løpet av kursdagene til å øve på dette, under tett veiledning fra kursholderne (dersom dere ønsker det).

Reparasjon, tilgivelse og forsoning

Ingen par klarer helt å unngå å havne i krangler eller konflikter som føles vonde. Derfor er det viktig at par klarer å reparere og å komme nær hverandre igjen etterpå. Kurset gir dere anledning til å bli bevisste på hvordan dere kan ta initiativ til reparasjon og forsoning, og hva dere begge trenger for å gjenopprette trygghet og tillit.

Hvor mange deltakere på hvert kurs?

På hvert kurs er det plass til maksimalt åtte par.

Det gis rikelig med tid til øvelser der parene hver for seg utforsker sitt eget parforhold på egen hånd, med hjelp fra kursholderne.

I tillegg gjennomgås relevant kunnskap om parforhold i felleskap.

Parene velger selv hva de eventuelt vil dele med resten av gruppen, eller om de ønsker å holde sine refleksjoner og erfaringer for seg selv.

Det serveres snacks og forfriskninger.

Er det noen par kurset ikke passer for?

I utgangspunktet kan kurset være til nytte for de fleste par. Men dersom vanskene i parforholdet har satt seg dypt – og vil kunne kreve tid å endre på – så vil vi anbefale parterapi. Enten istedenfor kurset eller i tillegg til kurset. Mange par kan også oppleve kurset som en positiv start på veien til et bedre samliv, og kan eventuelt fortsette sin prosess i parterapi i etterkant av kurset.

NB! Dersom en eller begge av partene i paret har ADHD eller autismespekterforstyrrelse, finnes det egne, tilpassede kurs for denne gruppen. Dette kan du lese mer om her: https://nevro.no/du-og-jeg-og-adhd/ og her: https://familieliv.no/oss-to-og-asf/

Interessert i kurset?

Se noen av våre tilbakemeldinger fra tidligere kursdeltakere.

I denne videoen under forklarer vår psykolog Kaja Asbjørnsen Betin kort om hva Bufferkurs for par er, og hva kurset inneholder

Om kursholderne

Kaja Betin

Jeg er psykolog og parterapeut, med over ti års erfaring. I tillegg til videreutdanning i parterapi, har jeg også videreutdanning i kognitiv atferdsterapi og emosjonsfokusert terapi. Jeg har hatt privat praksis i åtte år, men de siste tre årene har jeg hovedsakelig jobbet med implementeringsledelse i offentlig psykisk helsevern for voksne.
Jeg sitter også som styreleder i Psykologenes forening for digital helse (DigPsyk), en faglig interesseforening under Norsk psykologforening. Jeg gjennomførte videreutdanning i emosjonsfokusert parterapi fra 2015 til 2016, og har jobbet med par siden jeg var nyutdannet som psykolog. Jeg gjennomførte også kurslederkurs i Bufferkurs for par i 2013, og har holdt kurs jevnlig over flere år.

I 2018 overtok jeg eierskapet til Bufferkurset, og har siden dette utdannet kursledere samt hatt ansvar for kursets innhold. Jeg driver også nettsiden www.bufferkurs.no.

Jeg er glad i å formidle kunnskap som kan komme andre til nytte, og har omfattende erfaring med undervisning og foredrag. Jeg har også skrevet flere artikler, og skriver for tiden på en bok om digital psykoterapi i samarbeid med Gyldendal forlag.

På kurs hos meg kan du/dere forvente å bli møtt med respekt og en genuin interesse for å hjelpe akkurat dere med å få det bedre i deres parforhold. Jeg har stor tro på nytten av å gi par kunnskap og verktøy som kan bidra til at de får det bedre sammen.

Profilbilde av Ingri Luthen

Ingri Luthen

Gjennom mange år i offentlig psykisk helsevern og førstelinjetjenesten og etter hvert det private, har jeg fått hjelpe folk i de fleste livsfaser, gjennom ulike kriser og vanskeligheter. Dette har ført til erfaring fra et spekter av tilstander, slik som depresjon, angst, selvfølelsesvansker, stress, utbrenthet, relasjonsvansker, traumer og rus- og avhengighet. Primært har jeg jobbet med voksne, og i de siste årene har jeg fokusert på feltet helse og arbeid.

I terapitimene benytter jeg som oftest en eklektisk tilnærming, som betyr at jeg tilpasser intervensjoner og metodikk til personen jeg jobber med og hvor vi er i terapiforløpet.  Arbeidsformen du vil møte i terapirommet er hentet fra kognitiv terapi, mindfulness og emosjonsfokuserte metoder. Jeg er opptatt av å skape aksept og forståelse for ulike følelse-, tanke og atferdsmønstre, men vil også utfordre disse for å oppnå ønsket endring.

Som psykolog er jeg brennende opptatt av kunnskapsformidling, og synes det er spennende med organisatorisk tenkning og samarbeid med bedrifter. Jeg driver også pasientkurs, slik som Bufferkurs for par og kurs for psykologer i spesialisering.

Utdannelsen min tok jeg ved NTNU i Trondheim og Universitetet i København. I tillegg til spesialistutdanning fra Norsk Psykologforening har jeg videreutdanning i kognitiv terapi fra Norsk Kognitiv Forening.

Favne Psykologbistand tilbyr høyspesialisert parterapi hos psykologspesialister innen par- og samlivspsykologi.

Du kan lese mer om vårt parterapitilbud her: Favne Par- og samlivsterapi

Ønsker du melde deg på kurs eller booke en time send en mail til:

  Meld meg på nyhetsbrev fra Favne

  favne@favne.no

  eller ring:

  22 60 20 00

  (dersom vi ikke kan ta telefonen, legg igjen beskjed og vi ringer opp så snart vi har anledning).
   Meld meg på nyhetsbrev fra Favne