arb-org

Endringsmotstand på arbeidsplassen

organisasjonspsykologi ikon_1

Endringsmotstand på arbeidsplassen

Hvorfor oppstår det motstand til endring?

Hvordan reagerer hjernen vår på endring?

Hvilke psykologiske mekanismer settes i gang?

Hva slags tiltak kan man iverksette for å redusere endringsmotstand?

Hvorfor hjernen ikke liker endring- og hva vi kan gjøre med det?

De fleste endringsforsøk på arbeidsplassen mislykkes, og det er godt etablert i forskningslitteraturen at en viktig årsak til dette er endringsmotstand blant ansatte.

For å få til endringer på arbeidsplassen er man helt avhengig av at alle enkeltindividene begynner å jobbe på nye måter for at endringene skal tre i kraft. Det er lett at frustrasjon oppstår når dette ikke skjer, og det kan virke uforståelig at ansatte ikke bare kan «ta seg sammen» og være mer fleksible og endringsvillige.

Hvorfor er det så vanskelig å få til endringer på arbeidsplassen?

En av grunnene til dette er at hjernen ikke liker endring. Når det blir for mye endring så ser den på det som en trussel og setter i gang en rekke prosesser som gjør det vanskeligere å få til gode endringsimplementeringer på jobb. I etterkant av kurset vil du sitte igjen med mer kunnskap og oversikt på hva som skal til for å redusere endringsmotstand og øke sannsynligheten for en vellykket implementering av endring på din arbeidsplass.

Hvordan kan vi motvirke disse prosessene og få hjernen til å jobbe mer med oss og ikke mot oss?

Favne tilbyr 1,5 times introkurs i håndtering av endringer på arbeidsplassen for deg som vil lære mer om hvordan man kan implementere endring på en hjernevennlig måte. Dette kurset er for deg som skal implementere endringer på arbeidsplassen, eller som bare vil lære mer om endringhåndtering. Kurset kan gjennomføres for både ledere og ansatte, eller kun for ledere/arbeidsgiver.Kurset tar inn maks 16 deltakere og avholdes digitalt.

KURSDETALJER

Hvem kurset er for:

Ledere og ansatte

Sted:

Digitalt – Teams

Antall deltakere:

Opptil 16 deltakere

Varighet:

1,5 time

Pris:

4 650,- per person

Dato og tidspunkt:

Tirs. 17. oktober 2023 kl. 13:00 – 14:30 *Påmelding før 1.10.23 gir 40% rabatt, dvs 2 790,- pr person!

Tirs. 14. november 2023 kl. 13:00 – 14:30 *Påmelding før 1.11.23 gir 40% rabatt, dvs 2 790,- pr person!

Kursforløp

Vi vil ta for oss den nevrovitenskapelige forskningen om hva som skjer med oss når vi opplever stressende endringsprosesser og hvordan vi kan gjøre det lettere for hjernen å håndtere det.

Kurset er todelt hvor vi først går gjennom forskningen og hva vi kan gjøre for å få til gode endringsprosesser.

Deretter jobber vi sammen i grupper for å brainstorme rundt konkrete løsningsforslag.

Vi vil bruke design thinking som gjør det lettere å tenke kreativt og jobbe frem gode løsninger sammen, sånn at vi sitter igjen med en konkret verktøykasse for endringshåndtering.

På kurset vil vi gå igjennom følgende hovedtemaer:

  • Hvorfor liker ikke hjernen endring?

  • Hvordan påvirker endring tenkningen vår og hvordan vi oppfatter verden rundt?

  • Hvilke psykologiske mekanismer kan settes i gang under endring?

  • Eksempel på best case og worst case ansattopplevelse under endringer

  • Hva reduserer endringsmotstand ifølge organisasjonspsykologisk forskning?

  • Hvilke hjernevennlige tiltak kan vi ta i bruk?

Du kan også bestille kurs til din egen arbeidsplass.

Kursholder

Tora Palmer Skagestad 

Tora er psykolog og doktorgradsstipendiat ved BI. Hun tar en doktorgrad i organisasjonsendring og er særlig opptatt av hvordan man kan redusere endringsmotstand blant ansatte. Hun har tidligere jobbet flere år med endringsimplementering som konsulent, og har både praktisk og teoretisk erfaring på feltet.

Du kan lese mer om Tora og hennes kompetanse og kvalifikasjoner her: Psykolog Tora Palmer Skagestad.

Kontakt oss!

Har du spørsmål om vårt kurs i endringsprosess eller ønsker melde deg på?

  Meld meg på nyhetsbrev fra Favne

  Ta kontakt på:

  favneorg@favne.no

  eller ring:

  22 60 20 00

  (dersom vi ikke kan ta telefonen, legg igjen beskjed og vi ringer opp så snart vi har anledning).
   Meld meg på nyhetsbrev fra Favne