Lene Syversen

PSYKOLOGSPESIALIST

Om Lene Syversen

Mange mennesker opplever å streve psykisk i løpet av livet, og kan ha behov for å snakke med en utenforstående for å få sortert i tanker og følelser. Jeg ønsker å møte deg med åpenhet og nysgjerrighet, og at vi sammen kan arbeide for at du kan føle deg mer fri, tilstede og i kontakt med deg selv og andre.

Jeg har tro på at dette innebærer å bli møtt med forståelse og empati, og at jeg som terapeut kan bidra med nye perspektiver. Jeg har bred erfaring med å jobbe terapeutisk med personer som strever med selvfølelse, depresjon, angst, reaksjoner etter traumer/belastninger og relasjonelle utfordringer. Jeg er særlig opptatt av følelsesmessige og relasjonelle faktorer, og hvordan disse kan bidra til utvikling og opprettholdelse av psykiske plager. Økt bevissthet og innsikt i egne reaksjonsmønstre kan gi mulighet for nye valg, og med dette bedring og endring.

Jeg er utdannet psykolog ved Universitetet i Oslo, og har gjennomført spesialisering i klinisk voksenpsykologi ved Institutt for aktiv psykoterapi. Jeg har gjennom flere år arbeidet i spesialisthelsetjenesten, både poliklinisk og ved døgnavdeling. Jeg har i hovedsak arbeidet individualterapeutisk med voksne, men har også erfaring med blant annet veiledning av helsepersonell, og terapeutisk arbeid med barn/unge. Jeg går for tiden på videreutdanning i intensiv psykodynamisk korttidsterapi (ISTDP), som du kan lese mer om på Favnes blogg. Jeg har i tillegg utdanning i Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR), en metode for bearbeiding av traumereaksjoner. Jeg erfaring med ulike terapiretninger, og tilpasser elementer fra ulike terapeutiske tradisjoner i møte med deg og dine behov.

Bla deg igjennom våre andre psykologer i listen under

Ønsker du å komme i kontakt med en av våre psykologer eller bestille en time?

Fyll i vårt kontaktsema under
    Meld meg på nyhetsbrev fra Favne