samtaleterapi

Om ISTDP

samtaleterapi

Om ISTDP

Vi får mange spørsmål om Favne Psykologbistand tilbyr ISTDP (intensiv dynamisk korttidsterapi), og om hvilken erfaring vi har med dette. Det korte svaret er: Favne Psykologbistand har etterspurte ISTDP-terapeuter som tilbyr og har solid erfaring med ISTDP, og her kan du lese litt mer dette.

ISTDP har som behandlingsform innenfor psykiske og emosjonelle vansker virkelig skutt fart og fått oppmerksomhet de seneste årene, og er basert på solid evidensbasert psykoterapiforskning hvor effekten for mange er veldig bra. Du kan lese mer om hva ISTDP er her.

Favne Psykologbistand har flere psykologer og psykologspesialister som har gjennomført utdanningen ved Norsk Institutt for ISTDP. Vi har siden oppstarten av Favne Psykologbistand dyrket fram et engasjert fagmiljø som er opptatt av denne terapiformen.Vi har også tilknyttet oss psykologer som etterutdanner seg innenfor ISTDP, og som etter grunnutdanningen også fordyper seg videre.

Ta gjerne kontakt med oss dersom du lurer på mer om ISTDP eller ønsker å bestille time hos en av våre ISTDP-terapeuter!

Vi tilbyr også konsultasjoner over video med våre psykologer!

  Meld meg på nyhetsbrev fra Favne
   Meld meg på nyhetsbrev fra Favne

   GODT TRENTE ISTDP-TERAPEUTER

   Flere av våre psykologer og psykologspesialister har hatt muligheten til å lære ISTDP av noen av de fremste i verden på feltet.

   Vår faglige leder Vidar M. S. Husby hadde grunntreningen med Jon Frederickson, Allan Abbass og Kees Cornelissen, og deretter veiledning med Allan Abbass og Josette ten-Have de Labije. Abbass har også vært på besøk hos oss en kveld for noen år tilbake. Husby har presentert noe av vårt arbeide ved den internasjonale ISTDP-konferansen i Berlin samt i Göteborg.

   Vår psykologspesialist Oddbjørn Fiskefjell og psykolog Inger Ellingsen tok grunnutdanningen ved Norsk Institutt for ISTDP, og går nå en utdanning for viderekomne, der Jon Frederickson og Allan Abbass veileder, i tillegg til de norske kursholderne. Både Frederickson, Abbass og ten-Have de Labije har vært i ISTDP-trening med Habib Davanloo, som er grunnleggeren av denne terapiretningen.

   Vår deltidspsykolog Ida Holth går grunnutdanningen ved Norsk Institutt for ISTDP.

   MÅLRETTET TRENING

   Videreutdanning innen ISTDP har vært en stor investering i tid, læringsinnsats og praksis. Men: man blir ikke flinkere gjennom kurs, teori eller erfaring alene. ISTDP krever målrettet trening og praksis, veiledning, og vedlikehold. I Favne har vi dyrket fram en læringskultur på arbeidsplassen, og bruker ukentlig tid på ferdighetstrening og videreutvikling.

   Gjennom bruk av læringsmetodikken Deliberate Practice (DP) øver vi målrettet på bruk ISTDP og andre behandlingsformer vi tilbyr i Favne. Hovedingrediensene i Deliberate Practice er:

   – Nøye observasjon av eget og hverandres arbeide. Spesielt rettes oppmerksomhet mot hva pasienten responderer godt på, samt mot hva som stagnerer.

   – Veiledning av ekspert

   – Definere konkrete læringsmål som er rett utenfor klinikerens nåværende ferdighetsnivå

   – Klinikeren øver repetitivt på spesifikke ferdigheter

   – Fortløpende vurdere klientens respons

   ISTDP – EN DEL AV FAVNES BEHANDLINGSREPORTOAR

   Terapi er skreddersøm, og ISTDP er en fleksibel metode som tillater oss høy individuell tilpasning. Men vi er opptatte av å ikke idealisere en spesifikk metode, heller ikke ISTDP. Vi passer derfor på å ha andre måter å jobbe på i repertoaret.

   De klinikerne som er nevnt her har også andre tilnærminger som de kan bruke. Når vi har satt sammen vår klinikergruppe, så har vi passet på å få med folk som ikke driver med ISTDP også. Det er bra for klinikken at ikke alle tenker likt, og vår oppfatning er at det både er sunt og styrkende å kunne bygge broer mellom ulike behandlingsformer innenfor psykoterapi.

   Ta kontakt!

   Ta gjerne kontakt med oss dersom du ønsker mer informasjon om ISTDP og/eller andre behandlingsformer. Vi svarer gjerne på dine spørsmål.

   God hjelp!

   Favne har satset på å kultivere et sterkt og levende psykoterapeutisk fagmiljø der ISTDP står sterkt. Vi opplever at denne tilnærmingen til læring og til terapi har hjulpet oss videre i det som til syvende og sist er vårt hovedprosjekt: Å gi god hjelp.

   Ta gjerne kontakt med psykologspesialist og faglig leder for Favnes klinikk Vidar Husby om du lurer på noe ISTDP og behandling.

   Vidar-ISTDP

   VIDAR M. S. HUSBY

   PSYKOLOGSPESIALIST OG FAGLIG LEDER FOR KLINIKK

   Vidar er psykologspesialist utdannet ved Universitetet i Oslo. Han har erfaring fra flere deler av spesialisthelsetjenesten, både arbeid med voksne, barn og ungdom. I det daglige jobber han aller mest med psykoterapi, samt med veiledning av helsepersonell i kommune og barnevernstiltak og har jobbet mye med traumer.

   Han har videreutdanning fra blant annet Institutt for Affektbevissthet og Psykoterapi, EMDR (en av flere metoder for bearbeiding av traumer), og er sertifisert i intensiv dynamisk korttidsterapi. På den internasjonale ISTDPkonferansen i Berlin i 2015 samt i Göteborg i 2016 presenterte Vidar deler av sitt arbeid, han har publisert en fagartikkel om mobbing (Skolepsykologi nr. 2, 2009), og har ellers holdt flere foredrag om ulike psykologrelaterte tema.

   Kontaktinfo Jobbtelefon (ukedager fra 08:00 til 16:00): 952 73 947 – Epost: vidar@favne.no

   Kontakt oss!

   Har du spørsmål vedrørende behandling eller ønsker å bestille time kan du kontakte oss her:

    Meld meg på nyhetsbrev fra Favne

    favne@favne.no

    eller ringe:

    22 60 20 00

    (dersom vi ikke kan ta telefonen, legg igjen beskjed og vi ringer opp så snart vi har anledning).
     Meld meg på nyhetsbrev fra Favne