organisasjonspsykologi

Konflikthåndteringskurs

organisasjonspsykologi

Konflikthåndteringskurs

Konflikhåndteringskurs for ledere

«Konflikter skal løses på laveste nivå» er et vanlig mantra blant ledergrupper i organisasjoner  – som i at konflikthåndteringen skal foregå i laveste nivå i organisasjonen. Mange ledere delegerer dermed bort ansvaret og myndigheten for konflikthåndtering, til enten ledere og mellomledere under seg, eller til HR/HMS-ressurser.

Mantraet kan forsåvidt være riktig av og til, men bare når det er snakk om lavintense konflikter – det vil si når konflikten er nivåmessig på det laveste. Høyintense konflikter derimot, er alltid et lederansvar. Men hvordan vet en leder forskjell?

I intervjuer med ledere mener forskere å finne en stor forvirring knyttet til hva som er og hva som ikke er å anse som en konflikt (Hansen, Mykland og Nikolaisen, 2015). 60 % av ledere føler ikke at de klarer å fange opp og tak i konflikter på en god måte (Haukedal, 2002). Og, 20 % av ledernes tid rapporteres likevel til å gå med til å håndtere konflikter i arbeidsmiljøet (Furnham, 2005).

Så, god konflikthåndtering er vanskelig og man må som leder bruke mye tid på det om man vil eller ikke. Og her ligger trolig potensialet for forbedring og effektivisering for mange arbeidssteder.

Ta kontakt i dag 


Kursforløp

Favne Psykologbistand tilbyr et 2 dagers intensivt kurs i konlikthåndtering for ledere og mellomledere med personalansvar. Kurset er praktisk rettet på en slik måte at teorien som presenteres vil kunne benyttes i praksis på arbeidsstedet. Kurset tar inn maks 8 deltakere og avholdes enten i Oslo er der din ledergruppe befinner seg (reisekostnader kommer i tilfelle i tillegg til kursavgift).

I 2017 har kurset følgende oppsett:

Dag 1 (Teori & Kunnskap)

  • Retningslinjer og regelverk for konflikthåndtering i arbeidslivet (etiske retningslinjer, personalhåndbok og arbeidsmiljøloven)
  • Psykologisk og juridisk forståelse av konflikt (inkludert mobbing og trakassering)
  • Konflikters årsaker og utviklingsforløp
  • Nivåer av konflikt og tilhørende tiltak
  • Praktisk håndtering av konflikt i virksomheten (verktøy og metode)

Dag 2 (Work-shop)

Gruppen møtes og gjennomgår konkrete og reelle saker med bakgrunn i materialet presentert dagen før og med veiledning fra kursholderne. Her benyttes både den psykologiske og den juridiske forståelsen av konflikten for treffe ulike tiltak basert på retningslinjer og regelverk. Målet er å lære å bruke det teoretiske og kunnskapsbaserte i god konkret praksis, som man igjen kan ta med seg tilbake til sitt arbeidssted og bruke som referansesaker

Påmelding eller Spørsmål

For påmelding eller mer informasjon og eventuelle spørsmål om kurset, vennligst ta kontakt med kursholderne:

Pris

Prisen for å delta i vårt konflikthåndteringskurs er 5500,- pr pers (inkluderer lunsj).

Psykolog/daglig leder

Pål-Erling Anonsen 

Tlf. 952 34 375

Epost: pea@favne.no