Profilbilde av Eirin Ferstad

Eirin Ferstad Skoe

PSYKOLOG

Om Eirin Ferstad Skoe

Det er få ting som gjør så vondt som når båndene i et parforhold truer med å ryke, eller når man føler seg sviktet eller avvist fra partneren sin. Mange av de parene jeg møter forteller at de ikke føler seg sett, respektert eller verdsatt av partneren sin. Mange opplever å være i smertefulle mønstre med sine nærmeste. De oppleve at de stadig bli misforstått, havner i de samme kranglene over smuler på kjøkkenbenken, eller krangler om hvem sin skyld det er at man stadig krangler. Hvorfor er det så vanskelig å bryte ut av slike mønstre og hva kan man gjøre for å finne veien ut av slike smertefulle samspill?

Jeg har jobbet med tjenester for barn, unge og familier i 6 år og er under spesialisering i klinisk familiepsykologi gjennom Institutt for aktiv psykoterapi. Fra tidligere har jeg jobbet mye med familier som strever med samspill og relasjoner, enten mellom foreldre og barn, eller i parforholdet. Jeg har jobbet i mange fastlåste situasjoner, der foreldrene strever med å bli enige om barneoppdragelse, og kjenner at det er vanskelig å “spille på lag” i hverdagen.

Som terapeut er jeg nysgjerrig på den virkeligheten par lever i og hvordan de selv forstår utfordringene sine. Sammen med paret nøster jeg i hvordan de kan forstå sine egne reaksjoner på hverandre. Jeg er opptatt av at man i tillegg til økt innsikt skal komme frem til nye og konkrete endringer som blir med ut fra kontoret og inn i hverdagen. Jeg benytter elementer fra ulike terapitradisjoner på en fleksibel måte, ut i fra de behovene paret eller familien har, selv om jeg har en forkjærlighet for tilknytningsbaserte og emosjonsfokuserte terapiformer. Jeg har også mye erfaring med å bruke foreldreveiledningsprogrammene Tuning in to Kids og Tuning in to Teens, både i grupper og individuelt.”

Her kan du lese Eirin Ferstad Skoe sine blogginnlegg fra Favnebloggen

Bla deg igjennom våre andre psykologer i listen under

Ønsker du å komme i kontakt med en av våre psykologer eller bestille en time?

Fyll i vårt kontaktsema under
    Meld meg på nyhetsbrev fra Favne