Profilbilde av Kari Janne Ringstad

Kari Janne Ringstad

PSYKOLOGSPESIALIST

Om Kari Janne Ringstad

Alle kan i løpet av livet få behov for å oppsøke hjelp og støtte. Noen ganger kan vi bli overveldet av tristhet, frykt, skyldfølelse eller usikkerhet. Eller ensomhet og følelse av ikke å være bra nok. Kanskje kjennes tomhet og mangel på mening. Eller rastløshet, stress og uro. Alt dette kjennes smertefullt, og det påvirker gjerne hvordan vi takler hverdagen og forholder oss til andre rundt oss.

Jeg er opptatt av tilknytning, samspill og relasjon, og synes det ofte gir mening å jobbe med å forstå hvordan tidligere emosjonelle erfaringer påvirker oss, og betydningen det har for selvfølelse og samspillet med andre. I løpet av livet kan man ha utviklet strategier, som en gang kanskje var til hjelp for å takle vanskelige følelser eller situasjoner, men som etter hvert kommer i veien og hemmer oss på ulike måter. Det kan merkes i form av ulike symptomer eller utfordringer med kommunikasjon og relasjon. Jeg er opptatt av å skape en trygg terapirelasjon, der vi sammen kan utforske sammenhenger i følelser, reaksjoner og handlingsmønster, og utfra det oppnå økt innsikt, utvikling og endring.

Jeg har lang erfaring fra spesialisthelsetjenesten, og har jobbet med ulike tilstander som angst depresjon, traumer, spiseforstyrrelser, stress, selvbildeproblematikk, samspillsutfordringer og relasjonelle vansker. Jeg har erfaring fra arbeid med både barn, ungdom, voksne, par og familier. Jeg har også jobbet mye med foreldre som har barn som strever på ulike måter, eller som kjenner på usikkerhet knyttet til foreldrerollen.

Jeg er utdannet psykolog fra Universitetet i Oslo og er psykologspesialist, med fordypning i barn og ungdom. Jeg har i tillegg ulike kurs og sertifiseringer, blant annet emosjonsfokusert ferdighetstrening for foreldre, cos-p (circle of security/trygghetssirkelen), og familiebasert behandling for spiseforstyrrelser.

Jeg tilbyr samtaler både individuelt, til par eller familier, og foreldreveiledning.

Bla deg igjennom våre andre psykologer i listen under

Ønsker du å komme i kontakt med en av våre psykologer eller bestille en time?

Fyll i vårt kontaktsema under
    Meld meg på nyhetsbrev fra Favne