om_psykologene

Om Psykologene i Favne

om_psykologene

Om Psykologene i Favne

Profilbilde av Pål-E Anonsen

PÅL-ERLING ANONSEN

PSYKOLOG OG DAGLIG LEDER FOR FAVNE PSYKOLOGBISTAND

Pål-Erling er psykolog og daglig leder i Favne. Utdannet ved Universitetet i Oslo og har klinisk arbeidserfaring fra ulike områder innen offentlig psykisk helsevern, inklusive behandling av utbrenthet, depresjon, angst, relasjonsvansker og rus- og alkoholavhengighet.

Pål-Erling har fra tidligere lederfaring fra sosialfaglig arbeid i Oslo kommune og fra offentlig psykisk helsevern (spesialisthelsetjenesten). Han har mange års erfaring som prosessveileder i personal- og ledergrupper innen helse- og omsorgstjenester. Foruten å være daglig leder i Favne utfører Pål-Erling organisasjonspsykologiske tjenester særlig knyttet til arbeidsmiljøproblematikk, konflikthåndtering og lederveiledning.

Kontaktinfo Jobbtelefon (ukedager fra 08:00 til 16:00): 952 34 375 – Epost: pea@favne.no

Profilbilde av Pål E Olsen

PÅL ESPEN OLSEN

PSYKOLOGSPESIALIST

Pål er psykologspesialist utdannet ved Universitetet i Oslo og University of Edinburgh. Han har erfaring fra Psykisk Helsevern og Tverrfaglig Spesialisert Rusbehandling og privat praksis. Pål har en spesialisering i Intensiv Dynamisk Korttidsterapi (ISTDP). Han går for tiden i en fordypningsutdanning i ISTDP hos Dr. Patricia Coughlin.

I tillegg til psykoterapi, driver Pål med undervisning og veiledning av helsepersonell. Han underviser blant annet om bruk av jevnlige tilbakemeldinger fra klienter i terapi, som kan bidra til å gjøre terapi mer effektivt og avdekke samarbeidsvansker som hindrer utbytte av behandlingen.

Pål tilbyr terapi på engelsk og norsk.

Kontaktinfo: Jobbtelefon (hverdager 08:00 til 16:00): 915 81 627. Epost: paal@favne.no

inger_grey-300x300

INGER ELLINGSEN

PSYKOLOG

Inger er psykolog, og er utdannet ved universitetet i København. Inger har bred klinisk erfaring, hovedsakelig i spesialisthelsetjeneste både med ungdom og med voksne. Her har hun arbeidet med mennesker som har lettere psykiske plager og mer sammensatte problematikk.

Hun har erfaring både ungdom og voksne som i perioder strever med depresjon, angst, spiseforstyrrelser, rusmisbruk, traumer, akutte kriser, lav selvfølelse, stress og sorg. Hun er erfaring med veiledning av helsepersonell, og undervisning. Inger har fullført en videreutdanning i intensiv psykodynamisk korttidsterapi (ISTDP) ved det norske instituttet for ISTDP.

Kontaktinfo Jobbtelefon (ukedager fra 08:00 til 16:00): 906 66 110 – post: inger@favne.no

odd_grey-300x300

ODDBJØRN FISKEFJELL

PSYKOLOGSPESIALIST

Oddbjørn Fiskefjell er psykolog og spesialist i klinisk voksenpsykologi, utdannet ved Universitetet i Oslo. Han har lang og bred erfaring fra spesialisthelsetjenesten, bla. arbeid med barn og foreldre og døgnbehandling på institusjon, men har jobbet mest med psykoterapi for voksne med et bredt spekter av diagnoser og plager.

Hovedfokuset hans er emosjonsfokusert psykoterapi. Han har videreutdanning i intensiv dynamisk korttidsterapi (ISTDP).

Kontaktinfo (ukedager fra 08:00 til 16:00): 909 20 571 – Epost: fiskefjell@favne.no

Eirik 300x300

EIRIK PAULSBERG

PSYKOLOG

Eirik Paulsberg er psykolog utdannet ved Universitetet i Bergen. Han har bred erfaring innen individual-, par- og gruppeterapi, samt terapi med barn. Gjennom sitt virke som psykolog har Eirik jobbet med relasjonelle vansker, angst, depresjon, sorg, spiseforstyrrelser og kriser. I terapi har Eirik fokus på hvordan indre vansker ofte er uttrykk for relasjonelle problemer og hvordan vanskene lindres ved hjelp av terapi. Eirik gjennomfører et spesialiseringsforløp ved Karakteranalytisk Institutt og sitter i instituttets fagutvalg

Kontaktinfo Jobbtelefon (ukedager fra 08:00 til 16:00): 483 98 764 – Epost: eirik@favne.no

Profilbilde av Vidar

VIDAR M. S. HUSBY

PSYKOLOGSPESIALIST OG FAGLIG LEDER FOR KLINIKK

Vidar er psykologspesialist utdannet ved Universitetet i Oslo. Han har erfaring fra flere deler av spesialisthelsetjenesten, både arbeid med voksne, barn og ungdom. I det daglige jobber han aller mest med psykoterapi, samt med veiledning av helsepersonell i kommune og barnevernstiltak og har jobbet mye med traumer.

Han har videreutdanning fra blant annet Institutt for Affektbevissthet og Psykoterapi, EMDR (en av flere metoder for bearbeiding av traumer), og er sertifisert i intensiv dynamisk korttidsterapi (ISTDP). På den internasjonale ISTDP-konferansen i Berlin i 2015 samt i Göteborg i 2016 presenterte Vidar deler av sitt arbeid, han har publisert en fagartikkel om mobbing (Skolepsykologi nr. 2, 2009), og har ellers holdt flere foredrag om ulike psykologrelaterte tema.

Kontaktinfo Jobbtelefon (ukedager fra 08:00 til 16:00): 952 73 947 – Epost: vidar@favne.no

zemir_grey-300x300

ZEMIR POPOVAC

PSYKOLOGSPESIALIST

Zemir er psykologspesialist og er utdannet ved Universitetet i Oslo. Han har bred erfaring med behandling av angst, depresjon, utbrenthet og relasjonsvansker. Zemir har i flere år jobbet i spesialisthelsetjenesten og har spesialkompetanse på behandling av personlighetsrelaterte problemer og spiseforstyrrelser.

Zemir underviser også helsepersonell og holder kurs i ulike temaer innenfor utviklings- og personlighetspsykologi, testpsykologi og psykoterapi.

Kontaktinfo Jobbtelefon (ukedager fra 08:00 til 16:00): 951 26 304 – Epost: zemir@favne.no

Profilbilde av Maren Larssen

MAREN LARSSEN

PSYKOLOG

Maren er psykolog, og er utdannet ved Universitet i Oslo. Maren har klinisk erfaring hovedsakelig fra spesialisthelsetjenesten med voksne og unge voksne. Hun har arbeidet med mennesker med psykiske vansker av ulik alvorlighetsgrad.

Maren har behandlingserfaring fra å jobbe blant annet med rusmisbruk, overvektsproblematikk, angst, depresjon, relasjonsvansker, stress og lav selvfølelse. Maren har en særlig interesse for hvordan fysisk aktivitet påvirker mental helse. Maren har 1-årig videreutdanning i emosjonsfokusert terapi (EFT) gjennom Norsk Institutt for Emosjonsfokusert Terapi (NIEFT).

Kontaktinfo: Jobbtelefon (ukedager 08:00 til 16:00): 973 01 280. Epost: maren@favne.no

Profilbilde av Elvira Cooper

ELVIRA COOPER

PSYKOLOG

Elvira Cooper er psykolog utdannet ved Universitetet i Bergen. Hun har bred erfaring med behandling av barn, ungdom og voksne med blant annet angst, depresjon, traumer og sorgreaksjoner. Elvira har bakgrunn som kommunepsykolog og fokuserer på individual- og familieterapi samt foreldreveiledning. Hun driver med veiledning av ansatte i kommunen i tillegg til undervisning og foredrag. Elvira gjennomfører for tiden et spesialiseringsforløp innen samfunns- og allmennpsykologi.

Kontaktinfo: Jobbtelefon (ukedager fra 08:00 til 16:00): 902 41 076 – Epost: elvira@favne.no

Profilbilde av Kirsti Sunde Hansen

KIRSTI SUNDE HANSEN

PSYKOLOGSPESIALIST OG DAGLIG LEDER FOR FAVNE ARBEIDS- OG ORGANISASJONSPSYKOLOGI

Kirsti er psykologspesialist siden 2007, har ledererfaring fra psykisk helsevern og lang erfaring med utvikling og organisasjonsarbeide. Særlig kompetanse og erfaring innenfor organisasjonsutvikling, lederutvikling, arbeidsmiljø og konflikthåndtering. Kirsti har også lang erfaring med undervisning og veiledning innen arbeids- og organisasjonsrelaterte temaer for ledere og personalgrupper

Kirsti har bred erfaring fra ulike deler av spesialsthelsetjenesten og fra privatpraksis. Kirsti har jobbet klinisk med utredning og behandling av ulike psykiske lidelser og har blant annet videreutdanning i kognitiv terapi og traumebehandling som EMDR I. Fullfører nå Executive Master of Management på BI.

Ta gjerne kontakt med Kirsti dersom det er noe du lurer på innenfor arbeids- og organisasjonspsykologi og Favnes tjenester.

Kontaktinfo Jobbtelefon (ukedager fra 08:00 til 16:00): 907 36 355 – Epost:kirsti@favne.no

karine_grey-300x300

KARINE I.M. SEIPPEL

PSYKOLOGSPESIALIST I FAVNE ARBEIDS- OG ORGANISASJONSPSYKOLOGI

Karine er psykologspesialist utdannet ved Norges Teknisk- Naturvitenskapelige universitet i Trondheim. Hun har flere års erfaring fra spesialisthelsetjenesten hvor fokus har vært individualterapi med voksne. Karine har arbeidet mye med mennesker med spiseforstyrrelser, depresjon, angst, personlighetsrelaterte vansker, traumelidelser og livskriser. Karine har et særskilt fokus på relasjonelle vansker og vansker knyttet til selvbilde.

Hun har også lang erfaring som organisasjonspsykolog og har erfaring med undervisning i arbeidspsykologisk testmetodikk og medarbeider- og lederutvikling.

Kontaktinfo Jobbtelefon (ukedager fra 08:00 til 16:00): 911 83 387 – Epost: karine@favne.no

Ida Graf 300x300

IDA JANNIKE GRAF

PSYKOLOG OG FAGLIG LEDER FOR FAVNE PAR- OG FAMILIETERAPI

Ida er psykolog utdannet ved Universitetet i Oslo. Ida tar i mot både par og familier med ulike typer problemstillinger innenfor familie og samliv.

Ida har erfaring fra arbeid i familievernet der hun jobbet med parterapi, foreldreveiledning, familiesamtaler, traumer og mennesker i livskriser. Hun har også bred erfaring fra ulike deler av spesialisthelsetjenesten der hun har arbeidet med behandling av barn, ungdom og voksne, veiledning av andre faggrupper og gruppeterapi.

Ida har kompetanse i metoden emosjonsfokusert terapi for par (EFT), EMDR ved traumer, i tillegg til foreldreveiledningsmetoden Circle of Security Parenting (COS-P).

Kontaktinfo: Jobbtelefon (ukedager fra 08:00 til 16:00): 483 87 983 – Epost: ida.graf@favne.no

Profilbilde Inga Gentile

INGA GENTILE

PSYKOLOG I FAVNE PAR- OG FAMILIETERAPI

Inga er autorisert norsk psykolog og autorisert par-og familieterapeut i California. Inga er tospråklig og snakker både flytende engelsk og norsk. Hun har bred erfaring fra psykisk helsevern i Norge og USA.

Inga tar i mot både par, familier og enkeltpersoner som ønsker å styrke sine relasjoner, selvfølelse eller å få mer overskudd og glede i hverdagen. Hun er vant til å ta i mot personer som opplever kriser og overgangsfaser samt vansker knyttet til angst, depresjon, utviklingstraumer, tilpasningsvansker og samspillsvansker.

Hun har videreutdanning i EFFT (Emosjons-fokusert ferdighets trening for foreldre),  er sertifisert i traumebehandlingsmetoden EMDR.  Hun er spesialist i en psykobiologisk tilnærming til parterapi (PACT) og underviser i denne metoden.

Kontaktinfo Jobbtelefon (ukedager fra 08:00 til 16:00): 974 97 794 – Epost: inga@favne.no

Profilbilde av Sigrid Huun

SIGRID HUUN

PSYKOLOGSPESIALIST I FAVNE PAR- OG FAMILIETERAPI – deltid

Sigrid er psykolog og spesialist i familieterapi, utdannet ved universitetet i Oslo. Hun har toårig etterutdanning i kognitiv terapi og i gruppeterapi.

Hun har erfaring fra spesialisthelsetjenesten (både barn og voksne), fra privatpraksis og fra familievernkontor.  Der har hun i en årrekke jobbet med familier og par med ulike typer utfordringer, – som sorg, konflikt, kommunikasjonsproblemer, utroskap, ny- familier, foreldresamarbeid og sykdom.

Hun har også drevet mestringsgrupper for overvektopererte, holdt en rekke kommunikasjons- og samlivskurs for par, jobbet med konfliktløsning i bedrifter og veiledet ulike grupper helsepersonell.

Hennes ønske er å hjelpe par med å få et bedre samliv gjennom økt gjensidig forståelse av de ulikhetene som er mellom dem, slik at de kan gjøre forskjelligheten til en styrke, -ikke en trussel.

Hos Favne jobber hun deltid, og vil primært jobbe med par og relasjonsrelatert problematikk.

Kontaktinfo: Jobbtelefon (mandag og fredag 08:00 til 16:00): 900 17 095. Epost: sigrid@favne.no

cathrine3_grey-300x300

CATHRINE JOHANSEN BURE

PSYKOLOGSPESIALIST – deltid

Cathrine er psykologspesialist utdannet ved Norges Teknisk- Naturvitenskapelige Universitet i Trondheim og UC Berkeley, USA. Cathrine har bred klinisk erfaring, hovedsakelig fra spesialisthelsetjenesten, gjennom både individual- og gruppeterapi. Hun har jobbet med behandling av ulike typer psykiske lidelser og plager, som bl. a. angst og depresjon, selvfølelsesproblematikk, relasjonsvansker, livskriser og stressrelaterte plager. Videre har hun også erfaring med undervisning, veiledning av helsepersonell, rekruttering og lederutvikling.

Cathrine er tilknyttet Favne på deltid og tar i mot pasienter på ettermiddag/kveld to dager i uken.

Kontaktinfo Jobbtelefon (ukedager fra 16:00 til 20:00): 469 08 108 – Epost: cathrine@favne.no

Ajla 300x300

AJLA TERZIC

PSYKOLOG – deltid

Ajla er psykolog og utdannet ved Universitetet i Sarajevo med fordypning i klinisk psykoterapi ved Univerisité Libre de Bruxelles i Brussel. Ajla er også utdannet gestalt psykoterapeut ved Psiho Integrum og GPTIM (Gestalt Psychotherapy Training Institute Malta) i Sarajevo medetterutdanning ved Gestaltinstitutt i Oslo.

Ajla har bred klinisk erfaring med fokus på individualterapi av voksne og ungdom med ulike typer psykiske utfordringer som traumer, sorg, tap, angst og depresjon, relasjonsvansker, selvfølelsesproblematikk, stressrelaterte plager, livskriser og rusproblemer. Ajla tar også i mot par med samlivsutfordringer. Ajla arbeider til daglig som psykolog i NAV.

Her hos oss på Favne jobber Ajla deltid på ettermiddag/kveld 1 dag i uken.

Kontaktinfo Jobbtelefon (ukedager fra 08:00 til 16:00): 942 12 968 – Epost: ajla@favne.no

Ida Holth 300x300

IDA HOLTH

PSYKOLOG – deltid

Ida er psykolog, utdannet ved Universitetet i Oslo, og er tilknyttet Favne på deltid (ettermiddag/kveld). Hun har fordypning i dynamisk psykoterapi og kognitiv terapi. Ida har erfaring med behandling av blant annet angst, depresjon, rusavhengighet og traumer. Ida tar også i mot par med samlivsvansker. Ved siden av å være terapeut, arbeider hun som redaktør i Tidsskrift for Norsk psykologforening.

Ida er tilknyttet Favne på deltid og tar i mot pasienter på ettermiddag/kveld 1 dag i uken.

Kontaktinfo Jobbtelefon (ukedager fra 08:00 til 16:00): 930 234 29 – Epost: ida@favne.no

Profilbilde av Lars Ziegler

LARS ZIEGLER

PSYKOLOG – deltid

Lars er psykolog utdannet ved Aarhus Universitet. Han har hovedsakelig klinisk erfaring fra spesialisthelsetjenesten med voksne og unge voksne. Han har arbeidet både med individual- og gruppeterapi ved flere Distriktspsykiatrisk sentre (DPS) og i Tverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser (TSB). I tillegg har han jobbet med Raskere Tilbake som går ut på korttids individualterapi rettet mot mennesker som er sykmeldte pga. lettere psykiske lidelser. Han har også drevet sitt eget private praksis før han begynte hos oss.

Lars har behandlingserfaring fra å jobbe med alle av de mest vanlige psykiske lidelsene som finnes i offentlige allmennpoliklinikker. Likevel har han mest fokusert: depresjon, angst, rusmiddelmisbruk, personlighetsvansker, relasjonelle vansker, lav selvfølelse, vanskelige følelser og traumer. Han er utdannet og sertifisert i mentaliseringsbasert terapi (MBT) og holder for tiden på med en videreutdanning i emosjonsfokusert terapi (EFT). Lars har også gått på kurs i motiverende samtale (MI). Han har brukt både norsk, engelsk og tysk i samtaler.

Lars er tilknyttet Favne på deltid og tar imot pasienter på ettermiddag/kveld to dager i uken

Kontaktinfo: Jobbtelefon (onsdag og torsdag 16:00 til 1800): 462 17 082. Epost: lars.z@favne.no