Om psykologene i Favne
Bildet av Pål-Erling Anonsen
PÅL-ERLING ANONSEN 

Pål-Erling er psykolog og daglig leder i Favne. Utdannet ved Universitetet i Oslo og har klinisk arbeidserfaring fra ulike områder innen offentlig psykisk helsevern, inklusive behandling av utbrenthet, depresjon, angst, relasjonsvansker og rus- og alkoholavhengighet. Pål-Erling har fra tidligere lederfaring fra sosialfaglig arbeid i Oslo kommune og fra offentlig psykisk helsevern (spesialisthelsetjenesten). Han har flere års erfaring som prosessveileder i personal- og ledergrupper inne helse- og omsorgstjenester. Pål-Erling er også faglig leder for organisasjonspsykologiske tjenester i Favne og jobber særlig opp mot arbeidsmiljøproblematikk og konflikthåndtering i bedrifter. Han tar også imot par med samlivsproblematikk. Kontaktinfo Jobbtelefon (ukedager fra 08:00 til 16:00): 952 34 375 - Epost: pea@favne.no

 

INGER ELLINGSEN

Inger er psykolog, og er utdannet ved universitetet i København. Inger har bred klinisk erfaring, hovedsakelig i spesialisthelsetjeneste både med ungdom og med voksne. Her har hun arbeidet med mennesker som har lettere psykiske plager og mer sammensatte problematikk. Hun har erfaring både ungdom og voksne som i perioder strever med depresjon, angst, spiseforstyrrelser, rusmisbruk, traumer, akutte kriser, lav selvfølelse, stress og sorg. Hun er erfaring med veiledning av helsepersonell, og undervisning. Inger har fullført en videreutdanning i intensiv psykodynamisk korttidsterapi (ISTDP) ved det norske instituttet for ISTDP. Kontaktinfo Jobbtelefon (ukedager fra 08:00 til 16:00): 906 66 110 - Epost: inger@favne.no

 

ODDBJØRN FISKEFJELL

Oddbjørn Fiskefjell er psykolog og spesialist i klinisk voksenpsykologi, utdannet ved Universitetet i Oslo. Han har lang og bred erfaring fra spesialisthelsetjenesten, bla. arbeid med barn og foreldre og døgnbehandling på institusjon, men har jobbet mest med psykoterapi for voksne med et bredt spekter av diagnoser og plager. Hovedfokuset hans er emosjonsfokusert psykoterapi. Han har videreutdanning i intensiv dynamisk korttidsterapi (ISTDP). Kontaktinfo Jobbtelefon (ukedager fra 08:00 til 16:00): 909 20 571 - Epost: fiskefjell@favne.no

 

MARIANNE SLEIRE

Marianne Sleire er psykolog og er utdannet ved Universitetet i Oslo. Hun har fordypning i integrativ psykoterapi og har bred erfaring med individualterapi og parterapi for voksne, blant annet gjennom tiltaket «Rask psykisk helsehjelp». Marianne har arbeidet mye med mennesker med depresjon, angst, spiseforstyrrelser, livskriser og relasjonsvansker. Hun har tilleggsutdannelse innen emosjonsfokusert parterapi og tar også imot par med samlivsutfordringer.
Kontaktinfo: Jobbtelefon (ukedager fra 08:00 til 16:00): 974 97 794 - Epost: marianne@favne.no

ZEMIR POPOVAC

Zemir er psykologspesialist og er utdannet ved Universitetet i Oslo. Han har bred erfaring med behandling av angst, depresjon, utbrenthet og relasjonsvansker. Zemir har i flere år jobbet i spesialisthelsetjenesten og har spesialkompetanse på behandling av personlighetsrelaterte problemer og spiseforstyrrelser. Zemir underviser også helsepersonell og holder kurs i ulike temaer innenfor utviklings- og personlighetspsykologi, testpsykologi og psykoterapi. Zemir er også faglig leder for  Favnes klinikk. Kontaktinfo Jobbtelefon (ukedager fra 08:00 til 16:00): 951 26 304 - Epost: zemir@favne.no

Bilde av Kirsti Sunde Hansen
KIRSTI SUNDE HANSEN

Kirsti er psykologspesialist siden 2007 og har bred erfaring fra ulike deler av spesialsthelsetjenesten og fra privatpraksis. Kirsti har jobbet klinisk med utredning og behandling av ulike psykiske lidelser og har blant annet videreutdanning i kognitiv terapi og traumebehandling som EMDR I. Kirsti har ledererfaring fra psykisk helsevern og har lang erfaring med utvikling og organisasjonsarbeide. Kirsti har fullført deler av en Executive Master of Management på BI og hun har også lang erfaring med undervisning og veiledning. Kontaktinfo Jobbtelefon (ukedager fra 08:00 til 16:00): 907 36 355 - Epost:kirsti@favne.no

VIDAR M. S. HUSBY

Vidar er psykologspesialist utdannet ved Universitetet i Oslo. Han har erfaring fra flere deler av spesialisthelsetjenesten, både arbeid med voksne, barn og ungdom. I det daglige jobber han aller mest med psykoterapi, samt med veiledning av helsepersonell i kommune og barnevernstiltak og har jobbet mye med traumer. Han har videreutdanning fra blant annet Institutt for Affektbevissthet og Psykoterapi, EMDR (en av flere metoder for bearbeiding av traumer), og er sertifisert i intensiv dynamisk korttidsterapi (ISTDP). På den internasjonale ISTDP-konferansen i Berlin i 2015 samt i Göteborg i 2016 presenterte Vidar deler av sitt arbeid, han har publisert en fagartikkel om mobbing (Skolepsykologi nr. 2, 2009), og har ellers holdt flere foredrag om ulike psykologrelaterte tema. Vidar er også faglig leder for Favnes klinikk. Kontaktinfo Jobbtelefon (ukedager fra 08:00 til 16:00): 952 73 947 - Epost: vidar@favne.no

CATHRINE JOHANSEN BURE

Cathrine er psykologspesialist utdannet ved Norges Teknisk- Naturvitenskapelige Universitet i Trondheim og UC Berkeley, USA. Cathrine har bred klinisk erfaring, hovedsakelig fra spesialisthelsetjenesten, gjennom både individual- og gruppeterapi. Hun har jobbet med behandling av ulike typer psykiske lidelser og plager, som bl. a. angst og depresjon, selvfølelsesproblematikk, relasjonsvansker, livskriser og stressrelaterte plager. Videre har hun også erfaring med undervisning, veiledning av helsepersonell, rekruttering og lederutvikling. Kontaktinfo Jobbtelefon (ukedager fra 08:00 til 16:00): 469 08 108 - Epost: cathrine@favne.no

KARINE I.M. SEIPPEL

Karine er psykologspesialist utdannet ved Norges Teknisk- Naturvitenskapelige universitet i Trondheim. Hun har flere års erfaring fra spesialisthelsetjenesten hvor fokus har vært individualterapi med voksne. Karine har arbeidet mye med mennesker med spiseforstyrrelser, depresjon, angst, personlighetsrelaterte vansker, traumelidelser og livskriser. Karine har et særskilt fokus på relasjonelle vansker og vansker knyttet til selvbilde. Hun har også lang erfaring som organisasjonspsykolog og har erfaring med undervisning i arbeidspsykologisk testmetodikk og medarbeider- og lederutvikling. Karine tar også i mot par med samlivsutfordringer. Kontaktinfo Jobbtelefon (ukedager fra 08:00 til 16:00): 911 83 387 - Epost: karine@favne.no

IDA HOLTH

Ida er psykolog, utdannet ved Universitetet i Oslo, og er tilknyttet Favne på deltid (ettermiddag/kveld). Hun har fordypning i dynamisk psykoterapi og kognitiv terapi. Ida har erfaring med behandling av blant annet angst, depresjon, rusavhengighet og traumer. Ida tar også i mot par med samlivsvansker. Ved siden av å være terapeut, arbeider hun som redaktør i Tidsskrift for Norsk psykologforening. 

Kontaktinfo: Jobbtelefon (ukedager fra 08:00 til 16:00): 930 234 29 - Epost: ida@favne.no

Psykolog i Oslo
AJLA TERZIC
Ajla er psykolog og utdannet ved Universitetet i Sarajevo med fordypning i klinisk psykoterapi ved Univerisité Libre de Bruxelles i Brussel. Ajla er også utdannet gestalt psykoterapeut ved Psiho Integrum og GPTIM (Gestalt Psychotherapy Training Institute Malta) i Sarajevo medetterutdanning ved Gestaltinstitutt i Oslo.
Ajla har bred klinisk erfaring med fokus på individualterapi av voksne og ungdom med ulike typer psykiske utfordringer som traumer, sorg, tap, angst og depresjon, relasjonsvansker, selvfølelsesproblematikk, stressrelaterte plager, livskriser og rusproblemer. Ajla tar også i mot par med samlivsutfordringer. Ajla arbeider til daglig som psykolog i NAV. Her hos oss på Favne jobber Ajla deltid på ettermiddag/kveld. 

Kontaktinfo: Jobbtelefon (ukedager fra 08:00 til 16:00): 942 12 968 - Epost: ajla@favne.no

KONTAKT OSS FOR TIMEAVTALE

Send oss en henvendelse og du blir innen kort tid kontaktet direkte av en av våre psykologer:

 KONTAKTSKJEMA

   favne@favne.no

   22 60 20 00 (hvis ikke svarer legg igjen beskjed og du blir oppringt)

Alle henvendelser behandles konfidensielt.