Favnebloggen

Når har man et psykisk problem?
Hva er normalt, unormalt?
Når trenger man en psykolog?

Dette kan både lærde og lekmenn strides om, og det finnes ikke ingen fasitsvar som vil kunne gjelde for alle. Men, i Favne er vi opptatt av at god mental helse først og fremst dreier seg om fravær av tanker og følser som daglig river og sliter i oss på en slik måte at det påvirker vår stemning, selvbilde og evne til fungering over tid. Vi kan få det vanskelig med å gå på jobb/studere/gjøre daglige rutiner. Redusert appetitt og søvnvansker pga psykiske problemer er vanlig. Ofte vil en også merke at man sliter sosialt i kontakt med andre. Tegn på dette kan enten være unngåelse og isolasjon fra sosial kontakt eller at vi gjentakende befinner oss i mellommenneskelig dramatikk og konflikt.

Det er normalt å ha det vanskelig med tanker og følelser i perioder, og oftest løser man slikt på egenhånd i sitt sosiale nettverk. Men, dersom vanskene vedvarer eller ofte kommer tilbake med samme kraft, kan dette være tegn at du strever med et behandlingstrengende psykisk problem og at du kan profittere på samtaleterapi hos psykolog. Psykologer er den profesjon i Norge som er best kvalifisert til å vurdere og behandle psykiske vansker og lidelser, særlig hvis man er opptatt av vitenskapelig dokumentert praksis og finner trygghet i dette.

De aller fleste psykiske problemer og lidelser kan behandles og bedres, om ikke alltid på en slik måte at problemet er borte for evig tid, men på en slik måte at det ikke nødvendigvis lenger er gjennomgripende i livet ditt og dermed heller ikke begrensende for din daglige livsutfoldelse. Som pasient i Favne psykologbistand er det dette vi først og fremst vil ha som behandlingsmål sammen med deg.

Har jeg en psykisk lidelse, en diagnose? Psykologene i Favne vil alltid være behjelpelig med å svare deg på dette spørsmålet dersom det er relevant for deg. Vi utreder og behandler alt i fra utbrenthet, depresjon, stress, angst, livskriser, traumer og relasjonsvansker. Det er ofte en fordel å vite hva slags overskrift det man sliter med har, slik at man bedre kan vurdere hva slags type behandlingstilnærming vil kunne være den beste for deg. Vi bistår deg som pasient i dette ved å gi deg informasjon og anbefalinger underveis.

Ta gjerne direkte kontakt med oss på tlf 22 60 20 00 (eller epost favne@favne.no) dersom du lurer på noe mer om psykisk helse og behandling, og/eller ønsker å bestille en timeavtale for førstegangssamtale.