Spesialkompetanse på par og samliv

I Favnes seksjon for par- og samlivsterapi jobber det kun psykologer som har spesialkompetanse på å jobbe med par og familier. Vi kan dermed tilby par og familier høyspesialisert bistand innenfor par- og samlivsterapi. Vi har opparbeidet vi et sterkt faglig fokus på området parforhold og samliv. Det er fordi vi vet hvor viktig par- og familierelasjoner er for psykisk helse og velvære.

Våre psykologer er spesialiserte innenfor Emosjonsfokusert parterapi (EFT).

Les gjerne mer om våre par og samlivs psykologer her og hva de tilbyr av spesialkompetanse og type terapeutisk tilnærming.

Ta direkte kontakt for timebestilling. Du hører fra oss ila kort tid!

Kort om fokus og innhold i parterapi hos oss

I terapi for par og samliv arbeides det ofte med hvordan du og dere kan håndtere det å være enkeltindivider med egne identiteter, egne følelser og behov, samtidig som dere inngår i et praktisk og følelsesmessig fellesskap. Hos oss starter en parterapi alltid med en førstegangssamtale hvor vi først og fremst forsøker å kartlegge og forstå problemområdene mellom partene. Deretter vurderer vi hva slags terapeutisk tilnærming kan være mest hensiktsmessige å benytte og drøfter dette videre med dere.