Lederutvikling

Lederutvikling handler om at hver enkelte leder blir godt kjent med egne styrker og svakheter. Ingen mennesker kommer komplett som leder inn i et lederskap. En av årsakene til dette er at rollen ofte krever så mange ulike sider av oss. En skal helst være både visjonær og idérik, ha god styring på folk og drift, forstå både detaljer og det større bildet, og ikke minst kunne forløpende håndtere og imøtekomme ansattes ulike behov og forventninger til ledelse.

Lederutvikling handler om at hver enkelte leder blir godt kjent med egne styrker og svakheter i sitt lederskap. Det handler om bevisstgjøring av hvor skoen trykker for den enkelte leder. Intensjonen med dette er å gi alle ledere best mulig forutsetninger for å håndtere alle de ulike krav, dilemmaer og utfordringer som til enhver tid oppstår i lederskapet.