Utbrenthet

Vi definerer utbrenthet som en alvorlig stresstilstand, og vi ser at utbrenthet har stor innvirkning på både privat- og arbeidslivet for den som rammes. Vi ser også at det er en hyppig og voksende sykemeldingsårsak blant arbeidstakere. Tilstanden kan først og fremst medføres store konsekvenser for den det gjelder, men det gir også negative konsekvenser for arbeidsgiveren, folkehelsen og samfunnsøkonomien.

I Favne arbeids- og organisasjonspsykologi har vi derfor utarbeidet en spesialisert behandlingstilnærming for nettopp denne tilstanden. Med dette ønsker vi å kunne gi personer som strever med å være utbrent et profesjonelt og trygt behandlingstilbud.

Med riktig type hjelp og behandling er prognosen god for å kunne komme seg fra situasjonen.

Forebygging av utbrenthet på jobb

Forebygging av utbrenthet på jobb – et arbeidsgiveransvar!

Gjør norske arbeidsgivere nok for forebygging av utbrenthet på jobb for sine ledere og ansatte? Utbrenthet hos ledere og ansatte er i dag utbredt, og fenomenet er voksende. Konsekvensen for den som opplever utbrenthet er ofte markant reduksjon og fungering med påfølgende sykemelding over lengre tid. Konsekvensen for arbeidsgiver er ofte betydelige økonomiske tap, men…