Organisasjonspsykologi

Er studiet av det moderne arbeidsliv utfra et psykologisk og mellommenneskelig perspektiv. Organisasjons psykologi ser på hvordan individ, grupper, ledelse og organisasjoner samhandler og utvikler seg, og baserer kunnskapen på forskning og studier av organisasjoner og arbeidslivet.

For å kunne forstå utfordringer og problemer i organisasjoner, er det viktig å forstå mekanismene som er i spill på alle disse nivåene, og hvordan de påvirker hverandre. I tillegg er kunnskap om lover og avtaleverk som regulerer arbeidslivet veldig viktig.

Arbeidspsykologi

Retter fokus mot samspillet mellom psykisk helse og deltakelse i arbeidslivet. Det er i dag en stor andel arbeidstakere som er utenfor arbeidslivet på grunn av psykiske helseplager. Rask tilgang til behandling av psykiske vansker kan både forebygge sykefravær og hjelpe arbeidstakere raskere tilbake i arbeid. Det fokuseres på både individnivå og virksomhetsnivå.

Hvorfor oppstår det endringsmotstand på arbeidsplassen?   

Endringer på arbeidsplassen byr ofte på større utfordringer enn det mange forventer – og mange endringsforsøk mislykkes. Hvorfor er det så vanskelig å få til endringer på arbeidsplassen? Hvorfor oppstår det ofte endringsmotstand blant ansatte? Og hva kan man gjøre for å øke sannsynligheten for vellykkede endringsprosesser? Av: Psykolog Tora Palmer Skagestad, Favne Psykologbistand -…

Forebygging av utbrenthet på jobb

Forebygging av utbrenthet på jobb – et arbeidsgiveransvar!

Gjør norske arbeidsgivere nok for forebygging av utbrenthet på jobb for sine ledere og ansatte? Utbrenthet hos ledere og ansatte er i dag utbredt, og fenomenet er voksende. Konsekvensen for den som opplever utbrenthet er ofte markant reduksjon og fungering med påfølgende sykemelding over lengre tid. Konsekvensen for arbeidsgiver er ofte betydelige økonomiske tap, men…

Bilde av en hjerte som simbol for Bedriftspsykolog

Bedriftspsykolog: tilbud om psykolog for dine ansatte

Favne Psykologbistand tar daglig i mot personer som har fått tilbud om oppfølging hos psykolog fra sin arbeidsgiver. Enten via en direkte avtale med arbeidsgiver eller som en del av arbeidsgiverens øvrige bedriftshelsetjeneste. Det er lett å se fordelene med bedriftspsykolog; ansatte får raskere hjelp og det kan både forhindre og forkorte sykefraværet til den…