Bestill time for samtaleterapi hos oss

Favne Psykologbistand holder til i Oslo sentrum. Vi tilbyr samtaleterapi hos psykologer med lang erfaring innen utredning og behandling av psykiske plager og vansker for voksne. Du trenger ikke henvisning fra lege og kan ta direkte kontakt selv for timebestilling. Les mer om psykologene våre nederst på siden.

Vi tilbyr også samtaleterapi på nett. Det blir stadig mer populært å ha time med psykolog på nett, og for mange kan videokonsultasjon bidra til å senke terskelen for å gå til psykolog.

Det kan være mange gode grunner til å ta kontakt med psykolog og gå i samtaleterapi, for eksempel:

  • Søke klarhet i visse problemfylte områder og valg i livet
  • Rydde opp i relasjonelle vansker
  • Sortere i vanskelige følelsesmessige utfordringer
  • Bearbeide traumatiske opplevelser
  • Utfordre negative tanke- og handlingsmønstre
  • Selvutvikling og forstå seg selv bedre

Barrierer mot psykisk helsehjelp? Oppdag fordelene med Onlineterapi!

I dagens hektiske verden kan det være utfordrende nok å skulle finne tid til egenomsorg og egen psykiske helse. Her har onlineterapi kommet inn og revolusjonert muligheten ved blant annet å gjøre terapi vesentlig mer tilgjengelig og tidsbesparende. Med onlineterapi kan du nå prioritere din psykiske helse ved å få hjelp når du trenger det – der…

Shame Reevaluated

Confronting our positive interpretations of the functions of shame Shame is «a toxic material» resulting from a lack of recognition for a child’s vitality and loving feelings. It should be detoxified, and not in any way be attributed positive functions. There is no such a thing as positive, good, or adaptive shame. By: Psykologspesialist Zemir…

Vansker med selvhevdelse

Belastninger og relasjonelle utfordringer gjennom livet kan gjøre at noen utvikler en sterk ansvars- og samvittighetsfølelse. Man kan da komme til å rette seg mye mot andres behov og nedvurdere eller undertrykke egne behov. Slik kan vansker med sunn selvhevdelse oppstå. Av: Psykologspesialist Espen Morterud, Favne Psykologbistand Når vansker med selvhevdelse går utover livskvaliteten Nedsatt…

Samtalegruppe som øvingsarena for relasjonelle utfordringer

Mange henvender seg i dag til psykolog på grunn av opplevde relasjonelle utfordringer kontakten med andre mennesker. Slike utfordringer kan blant annet handle om å streve med å sette grenser ovenfor andre, føle seg ensom i selskap med andre, ofte bli misforstått, og/eller lett havne i opprivende konflikter. Kontakten med andre kan oppleves både vond og ustabil.  Man kan…