Favne Psykologbistand er en privat psykolog klinikk i Oslo sentrum. Vi har som som mål å tilby psykologfaglige helsetjenester av beste kvalitet til privatpersoner og bedrifter.

Vi tilbyr tjenester innenfor flere psykolog faglig områder og består i dag av 4 seksjoner.

Alle psykologene i Favne er autoriserte. De har bred erfaring med utredning og behandling av ulike psykiske lidelser. Favnes psykologer har kompetanse og erfaring fra å arbeide med voksne, ungdom og barn innen offentlig psykisk helsevern.

Favne rekrutterer psykologer med særlig høy faglig kompetanse. De har god personlig egnethet som gjør at møte mellom deg som pasient/klient og psykologen i Favne raskt skal kunne oppleves trygt og lærerikt.

Når det gjelder behandling av psykiske vansker/lidelser ønsker vi å være trygt og kompetanserikt alternativ til offentlige tjenester.

Vårt hovedfokus er på å kunne gi rask hjelp og behandling med høy kvalitet og effekt.

Kontakt Favne Psykologbistand!

Vår virksomhet er taushetsbelagt og regulert av etiske retningslinjer for Norsk Psykologforening.

Favne tilbyr først og fremst en individuelt tilpasset behandlingstilnærming ut i fra den enkeltes problemstilling og behov. Terapien vi gir er såkalt responsstyrt, det vil vi at vi tilpasserog evaluerer tilnærming i dialog med pasienten for å sikre mest mulig nytte og effekt.

Videre er Favnes grunnleggende psykologiske forståelsesramme bygget på anerkjente behandlingsprinsipper som støttes av forskning og empiri, og er således evidensbasert. Vår tilnærming til å lytte til det pasienten forteller om seg selv og sin problemstilling er i hovedsak forankret i psykodynamiske og eksistensialistiske forståelsesperspektiver.

Konkrete behandlingsintervensjoner kan spenne fra manualbasert kognitiv terapi til mer psykoanalytisk og emosjonsfokusert terapi, alt ut i fra hva som vurderes mest nyttig og hensiktsmessig for pasienten.

Barrierer mot psykisk helsehjelp? Oppdag fordelene med Onlineterapi!

I dagens hektiske verden kan det være utfordrende nok å skulle finne tid til egenomsorg og egen psykiske helse. Her har onlineterapi kommet inn og revolusjonert muligheten ved blant annet å gjøre terapi vesentlig mer tilgjengelig og tidsbesparende. Med onlineterapi kan du nå prioritere din psykiske helse ved å få hjelp når du trenger det – der…

Hvorfor oppstår det endringsmotstand på arbeidsplassen?   

Endringer på arbeidsplassen byr ofte på større utfordringer enn det mange forventer – og mange endringsforsøk mislykkes. Hvorfor er det så vanskelig å få til endringer på arbeidsplassen? Hvorfor oppstår det ofte endringsmotstand blant ansatte? Og hva kan man gjøre for å øke sannsynligheten for vellykkede endringsprosesser? Av: Psykolog Tora Palmer Skagestad, Favne Psykologbistand -…

Shame Reevaluated

Confronting our positive interpretations of the functions of shame Shame is «a toxic material» resulting from a lack of recognition for a child’s vitality and loving feelings. It should be detoxified, and not in any way be attributed positive functions. There is no such a thing as positive, good, or adaptive shame. By: Psykologspesialist Zemir…

Vansker med selvhevdelse

Belastninger og relasjonelle utfordringer gjennom livet kan gjøre at noen utvikler en sterk ansvars- og samvittighetsfølelse. Man kan da komme til å rette seg mye mot andres behov og nedvurdere eller undertrykke egne behov. Slik kan vansker med sunn selvhevdelse oppstå. Av: Psykologspesialist Espen Morterud, Favne Psykologbistand Når vansker med selvhevdelse går utover livskvaliteten Nedsatt…

Når krangel om barneoppdragelse tærer på parforholdet

Når man jobber mye med familier er det noen fellestrekk man merker seg i familier som virkelig har gått i vranglås. Et av disse fellestrekkene er foreldre som krangler om barneoppdragelse. Av: Psykolog Eirin Ferstad Skoe, Favne Psykologbistand Som foreldre kan vi oppleve å spenne bein på hverandre Når foreldre som krangler om barneoppdragelse møter…