Harvey Pekar ser seg i speilet.

Inn med livsferdigheter!

Ut med utseende. Inn med livsferdigheter. Godt nyttår. Det har allerede lenge vært snakk om ”sommerkroppen 2019”. Sommerkroppen krever høy innsats og gir ofte lav gevinst. Er du en av dem som bruker mer tid, penger og krefter enn du har på å gjøre deg hot for stranda? Blir du fornøyd med deg selv da?…

Relasjonsvansker og behandling

Problemer i relasjoner spiller en stor rolle for omfanget av psykisk uhelse i befolkningen. Etter å ha arbeidet med tusenvis av klienter, har det blitt tydelig for oss i Favne at relasjonen til andre mennesker er av stor betydning for vår livskvalitet. Relasjonsvansker truer denne og bereder grunnen for utvikling av psykiske vansker. Her følger…