Fagartikkelpsykolog i oslo

En guide til deg som ser etter psykolog i Oslo, men ikke vet hvor du skal begynne.

Å finne den rette psykologen kan være en vanskelig oppgave. Du ønsker å finne én du kan stole på. Kanskje en som spesialiserer seg innenfor et bestemt område.

Psykologer i Oslo er en variert gruppe, så hvordan skal du finne den psykolog som passer for deg?

Mange psykologer i Oslo har gått rett ut i privat praksis etter at de var ferdig utdannet. Andre psykologer har gått et lengre spesialiseringsløp som innebærer omfattende veiledning, etterutdanning og variert praksis.

Noen psykologer i Oslo er i et fagmiljø som kan bidra til kvalitetssikring av praksisen, mens andre jobber alene. Noen psykologer har fortsatt sin utvikling gjennom etterutdanning, andre ikke.

Bruk nettet til å finne relevante psykologer

Nettsøk på psykolog i Oslo gir deg oversikt over aktørene, samt noe informasjon om dem. Du kan danne deg et overfladisk inntrykk basert på deres hjemmeside, hvordan de velger å beskrive seg selv og sitt arbeide, og hvilken metode de arbeider etter. At psykologen beskriver metode gir deg et inntrykk av dennes kompetanse, men som oftest sier det deg egentlig lite om hvordan det blir for deg å gå til akkurat denne psykologen.

Finnes det anbefalinger?

Det er også vanskelig å få tak i god informasjon om anbefalinger av psykologer. For at folk skal kunne dele sine brukererfaringer, kreves ofte en innlogging. Da er det mange som lar være, da de vil være anonyme.

Når en som tilbyr psykologhjelp selv skriver ”anbefalt” og ”gode anmeldelser”, er det sikkert riktig, men det er enda mer troverdig når det ikke er tilbyderen selv som har skrevet det.

En god kilde til informasjon om psykologer er personlige anbefalinger fra andre i samme situasjon. Kjenner du noen som har gått til psykolog, som du kan spørre?

Privat eller offentlig psykolog?

Det er tre hovedkategorier psykologer:

1: Psykologer som jobber i offentlig psykisk helsevern

I Oslo har man flere DPS-er (Distriktspsykiatriske sentre) hvor du kan få hjelp av psykolog. For å få henvisning går du til fastlege.

Her er det fordeler og ulemper. Du betaler kun en egenandel, og får etterhvert frikort. De fleste behandlerne er faglig oppdaterte og dyktige.

Men du må ofte vente lenge (fra uker til måneder) før tilbudet kan starte, hvis du i det hele tatt får et tilbud. DPS-ene har ofte presset kapasitet og må  dessuten avvise en del av sine søkere. Du er ikke garantert å få en psykolog. Du får tildelt en behandler, som kan være psykolog, psykiater, assistentlege, sosionom eler psykiatrisk sykepleier – tilbudet er altså variert.

2: Privatpraktiserende psykologer med avtale

Noen få psykologer i Oslo har en avtale med det offentlige, som sikrer deg samme lave egneandel som på et DPS. Det er ikke mange psykologer i Oslo som har en slik avtale. Dermed må du også her berede deg på å vente lenge før du kan komme i gang med behandlingen.

3: Privatpraktiserende psykologer uten avtale.

Mange psykologer i Oslo er privatpraktiserende, slik som vi i Favne Psykologbistand. Disse psykologene må fullfinansiere sitt tilbud ved hjelp av timeprisen. Det betyr at timeprisen er høyere enn ved et DPS.

Fordelen her er at du slipper å vente med å sette i gang.  Du kan få hjelp når problemet er på sitt mest aktuelle, og før det forverrer seg. Du trenger heller ingen henvisning fra fastlege – du kontakter klinikken direkte på mail eller med telefon. Her kan du dessuten velge psykolog, til forskjell fra å få en tildelt. En privatpraktiserende psykolog baserer sitt levebrød på at klientene faktisk oppnår bedring i terapi, og er svært motivert for å oppnå dette.

Selv har jeg arbeidet mange år i offentlig psykisk helsevern, og har mye positivt å si om det. Men som privatpraktiserende psykolog, opplever jeg det som enda lettere å tilrettelegge for høy faglighet i arbeidet.

Gjør din egen vurdering

Det kan være en fordel å ha en psykolog som jobber et sted der det er spesialistdekning. Det vil si at din psykolog kan drøfte med spesialist ved behov. En god psykolog som brenner for faget, vil ta deg på alvor og møte deg respektfullt og jevnbyrdig. Denne vil ha kjennskap til flere metoder og tilnærminger, og være villig til å skreddersy disse til deg.

Når det kommer til stykket, tror jeg bare du må se litt på tipsene i punktlisten under her, og gjøre din beste gjetning på hvem det er best å kontakte. Psykologens egenskaper kan uansett aldri leses ut av en pen presentasjon som han/ hun selv står bak. Din egen opplevelse av de to-tre første møtene vil være uendelig mye mer informativ enn alskens skryt og profilering som ligger ute på nettet.

Tips til deg som søker psykolog i Oslo: En oppsummering

  • Forhør deg: Let etter troverdige anbefalinger av psykologer.
  • Oppsøk kompetanse: Psykologer som er eller jobber sammen med psykologspesialister, har ofte større repertoar og bredere erfaring.
  • Kutt ned ventetid: Oppsøk hjelp tidlig, og sett i gang henvisningsprosessen eller kontakt privatpraktiserende psykolog i Oslo.
  • Gjør din egen vurdering: Velg én, møt vedkommende, og vurdér selv.

Les også innlegget: ”Psykolog? Når, hvordan, hvorfor og hvor?«