Harvey Pekar ser seg i speilet.

Inn med livsferdigheter!

Ut med utseende. Inn med livsferdigheter. Godt nyttår. Det har allerede lenge vært snakk om ”sommerkroppen 2019”. Sommerkroppen krever høy innsats og gir ofte lav gevinst. Er du en av dem som bruker mer tid, penger og krefter enn du har på å gjøre deg hot for stranda? Blir du fornøyd med deg selv da?…

Relasjonsvansker og behandling

Bilde: Mie Simonnæs Problemer i relasjoner spiller en stor rolle for omfanget av psykisk uhelse i befolkningen. Etter å ha arbeidet med tusenvis av klienter, har det blitt tydelig for oss i Favne at relasjonen til andre mennesker er av stor betydning for vår livskvalitet. Relasjonsvansker truer denne og bereder grunnen for utvikling av psykiske…

Angst: Hjertebank skal selv ha bank

Angst frarøver oss verdifull livskvalitet. Den stikker kjepper i hjulene for måltidet, presentasjonen, samværet med venner, parforholdet, eller tiden med barna. Mange vet kanskje ikke engang at det er angst som plager dem. De kaller det «irritabel tarm», «uro», «spenningshodepine», «hjertebank», «harahjerte», eller «nerver». Mennesker jeg har møtt som sliter med angst, beskriver at gleden, iveren…