Behandling av angst

Det er flere måter å tilnærme seg behandling av angst på. Men i bunn og grunn handler det først og fremst om økt kunnskap om hva det er for noe. Og hvordan den påvirker deg.

Deretter handler behandling seg om en gradvis eksponering (øving) for de situasjoner som utløser angsten.

Målet ikke nødvendigvis å fjerne det helt (deler av den kan være nyttig å ha), men at du lærer deg gradvis å mestre den og at den reduseres.

Umulig, tenker du? Men, vi vet at med økt kunnskap om din angst, og med lærte mestringsteknikker kan det umulige bli mulig (i hvert fall mye bedre).

 

Noen opplever det forbundet med spesifikke objekter eller veldefinerte situasjoner. Andre angsttilstander er ikke knyttet til en spesifikk ting eller situasjon, og vedkommende vet ikke hva han eller hun er redd for.

Favne Psykologbistand vil du møte psykologer og psykologspesialister med lang og bred erfaring fra behandling av angst og alle typer angst.

Den kan ta form som en vedvarende uro og bekymring, eller forekomme som plutselige anfall.

Flere måter å behandle angst på

I Favne Psykologbistand benytter vi oss av flere tilnærminger til behandling av angst vurdert ut i fra type og årsak til problemet. Det første vi gjør sammen med deg er å kartlegge og vurdere dette.

Deretter lager vi en behandlingsplan sammen med deg som beskriver både type tilnærming, hyppighet og varighet. Det vanligste er å benytte flere typer tilnærminger underveis. Vi evaluerer fortløpende og tilpasser behandlingen etter det som har effekt for deg.