mestringskurs

Veiledning med Deliberate Practice

mestringskurs 300 x200

Veiledning med Deliberate Practice

Favne psykologbistands klinikk starter opp nye grupper i psykoterapiveiledning fra januar 2019. Veileder er psykologspesialist Vidar M. Husby, offisielt godkjent for veiledning i Deliberate Practice, se oversikt her: https://www.dpfortherapists.com/dp-trainers.

Vidar har lært deliberate practice-veiledning av Tony Rousmaniere (Ph.D), som er sentral innenfor veilednings- og psykoterapiforskning, som forsker, veileder og forfatter (les mer om Tony nederst på siden).

Veiledningen er ikke forankret i en spesifikk terapimodell, men tar utgangspunkt i pasientens faktiske respons på psykologens intervensjoner. Hensikten med veiledningen er ferdighetsbygging, oppøvelse av kapasitet hos behandler, og i forlengelsen av dette; skreddersydd intensivering av terapiene vi arbeider med i veiledningen.

Jfr Norsk Psykologforenings retningslinjer for veiledning vil denne veiledningen være tellende som tre timer veiledning á 45 minutter pr psykolog for hver gang vi møtes.

Ja takk! Jeg vil melde meg på dette kurset!

Hyppighet:

Annenhver uke.

Varighet:

3 x 45 minutter, inkludert pause.

Sted:

Favne Psykologbistands klinikk i Pilestredet 15B (Oslo sentrum).

Form og innhold

Formatet er lukket gruppe med fire deltakere, pluss veileder.

Veiledningen vil ta utgangspunkt i psykologenes video av faktisk terapiarbeide. Første gang blir uten video, for å bli kjent og enes om rammer. Gruppens begrensede størrelse gir rom for mye tid til hver psykolog. Ambisjonen for hver sesjon er praktisk anvendelighet; at den skal munne ut i konkrete treningsområder og intervensjonsforslag. Målet er at psykologene skal bli dyktigere og mer utholdende. Og mens man blir det; forankre veiledningen i iver, engasjement og interesse.

Påmeldingsinfo

Det er nå åpent for påmelding for én gruppe hvor det er fire tilgjengelige plasser.

Påmeldingen er bindende for ett semester av gangen. Vårsemesteret 2019 løper fra medio januar til medio juni.

Påmelding eller Spørsmål

Send en e-post til Vidar Husby (vidar@favne.no) med ditt navn og din kontaktinformasjon, for registrering og informasjon om hvordan betale for å sikre din plass.

Pris

2150,- per deltaker per samling

Profilbilde av psykologspesialist Vidar Husby

VIDAR M. S. HUSBY

PSYKOLOGSPESIALIST OG FAGLIG LEDER FOR KLINIKK

Vidar er psykologspesialist utdannet ved Universitetet i Oslo. Han har erfaring fra flere deler av spesialisthelsetjenesten, både arbeid med voksne, barn og ungdom. I det daglige jobber han aller mest med psykoterapi, samt med veiledning av helsepersonell i kommune og barnevernstiltak og har jobbet mye med traumer.

Han har videreutdanning fra blant annet Institutt for Affektbevissthet og Psykoterapi, EMDR (en av flere metoder for bearbeiding av traumer), og er sertifisert i intensiv dynamisk korttidsterapi (ISTDP). På den internasjonale ISTDP-konferansen i Berlin i 2015 samt i Göteborg i 2016 presenterte Vidar deler av sitt arbeid, han har publisert en fagartikkel om mobbing (Skolepsykologi nr. 2, 2009), og har ellers holdt flere foredrag om ulike psykologrelaterte tema.

Kontaktinfo Jobbtelefon (ukedager fra 08:00 til 16:00): 952 73 947 – Epost: vidar@favne.no

Om Tony Rousmaniere

Dr. Tony Rousmaniere (Ph.D., klinisk psykolog) er forfatteren av Deliberate Practice for Psychotherapists (Routledge Press) og det redigerte volumet The Cycle of Excellence: Training, Supervision, and Deliberate Practice (Redigert av Tony Rousmaniere, Rod Goodye ar, Scott Miller og Bruce wampold; Wiley).

Dr. Rousmaniere er tilknyttet klinisk fakultet ved University of Washington i Seattle, der han også har en privat praksis. Hans forskningsfokus er klinisk veiledning og trening. Han hjelper terapeuter verden rundt om i verden med ferdighetsutvikling, for eksempel i Australia, Asia, India, England, Europa og USA.

Mer om Dr. Rousmaniere finner du på www.drtonyr.com og www.dpfortherapists.com.

Bilde av Tony Rousmaniere og hans bok